فیلمسیکسی ورده البقدادی

به گزارش ایرنا از فدراسیون فوتبال، محمد حسین علیزاده با اشاره به اینکه آینده تیم ملی و رده های سنی فوتبال از فرآیند برگزاری فستیوال ملی تامین می شود، افزود: در واقع پس از انتخاب فوتبال آموزان نخبه توسط استعدادیاب ها، آنان به تیم زیر 12 سال دعوت می شوند تا در بهمن ماه در فستیوال بین المللی فوتبال پایه حضور یابند و تجربه بین المللی پیدا کنند. وی ادامه داد:بعد ازگذشت یک سال، کمیته جوانان ازبازیکنانی که در تیم ملی زیر 12 سال حضور داشتند در تیم ملی نونهالان استفاده خواهد کرد.رییس آکادمی ملی فوتبال با اشاره به اینکه در سومین فستیوال ملی طرح علمی خود را به مرحله اجرا خواهیم رساند، اظهارداشت: در واقع هدف اصلی ما از اجرای طرح ارزیابی و مهارتی فنی بازیکنان از وضعیت و داشته های خودمان است تا بتوانیم زمینه رابرای آینده فوتبال به گونه ای فراهم کنیم که شاهد موفقیت فوتبال کشور باشیم.علیزاده با بیان اینکه درحاشیه فستیوال ملی فوتبال پایه برنامه های پزشکی وفرهنگی نیزبرپا خواهد شد تصریح کرد: علاوه براین برنامه فرهنگی با حضورهنرمندان خواهیم داشت و همچنین
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، برنامه دور دنیا در 15 دقیقه هر روز به معرفی یکی از شهر های تاریخی، فرهنگی ایران و جهان و جاذبه های توریستی این مناطق می پردازد.دور دنیا در 15 دقیقه روز سه شنبه 21 مهر ماه به معرفی روستای تاریخی ورده واقع در استان البرز اختصاص دارد.این برنامه کاری از گروه تفریحات و مسابقات تولید پخش 2 به تهیه کنندگی الهه بیات و گویندگی عالیه السادات جعفری از رادیو صبا پخش می شود.** ورزش گلبال در قالب نمایش رادیویی به روی آنتن می روداز روز سه شنبه 21 مهرماه ،پخش سریال رادیویی با چشمان بسته با موضوع ورزش گلبال از رادیو نمایش آغاز می شود. این نمایش را مریم تاجیک نوشته و درباره جوانی نابینا است که به تیم گل بال می پیوندد.بر اساس این خبر ،گلبال ورزشی طراحی شده برای نابینایان می باشد؛ در این بازی که دو نیمه 10 دقیقه ای دارد چشمان همه بازیکنان بسته است؛ در هر تیم 3 نفر در زمین حاضرند که در نزدیکی دروازه خودی مستقرند و باید سعی کنند توپ را با دست به درون دروازه تیم مقابل بیاندازند.این نمایش به کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره کل هنرهای نمایشی
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، برنامه دور دنیا در 15 دقیقه هر روز به معرفی یکی از شهر های تاریخی، فرهنگی ایران و جهان و جاذبه های توریستی این مناطق می پردازد.دور دنیا در 15 دقیقه روز سه شنبه 21 مهر ماه به معرفی روستای تاریخی ورده واقع در استان البرز اختصاص دارد.این برنامه کاری از گروه تفریحات و مسابقات تولید پخش 2 به تهیه کنندگی الهه بیات و گویندگی عالیه السادات جعفری از رادیو صبا پخش می شود.** ورزش گلبال در قالب نمایش رادیویی به روی آنتن می روداز روز سه شنبه 21 مهرماه ،پخش سریال رادیویی با چشمان بسته با موضوع ورزش گلبال از رادیو نمایش آغاز می شود. این نمایش را مریم تاجیک نوشته و درباره جوانی نابینا است که به تیم گل بال می پیوندد.بر اساس این خبر ،گلبال ورزشی طراحی شده برای نابینایان می باشد؛ در این بازی که دو نیمه 10 دقیقه ای دارد چشمان همه بازیکنان بسته است؛ در هر تیم 3 نفر در زمین حاضرند که در نزدیکی دروازه خودی مستقرند و باید سعی کنند توپ را با دست به درون دروازه تیم مقابل بیاندازند.این نمایش به کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره کل هنرهای نمایشی
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، برنامه دور دنیا در 15 دقیقه هر روز به معرفی یکی از شهر های تاریخی، فرهنگی ایران و جهان و جاذبه های توریستی این مناطق می پردازد.دور دنیا در 15 دقیقه روز سه شنبه 21 مهر ماه به معرفی روستای تاریخی ورده واقع در استان البرز اختصاص دارد.این برنامه کاری از گروه تفریحات و مسابقات تولید پخش 2 به تهیه کنندگی الهه بیات و گویندگی عالیه السادات جعفری از رادیو صبا پخش می شود.** ورزش گلبال در قالب نمایش رادیویی به روی آنتن می روداز روز سه شنبه 21 مهرماه ،پخش سریال رادیویی با چشمان بسته با موضوع ورزش گلبال از رادیو نمایش آغاز می شود. این نمایش را مریم تاجیک نوشته و درباره جوانی نابینا است که به تیم گل بال می پیوندد.بر اساس این خبر ،گلبال ورزشی طراحی شده برای نابینایان می باشد؛ در این بازی که دو نیمه 10 دقیقه ای دارد چشمان همه بازیکنان بسته است؛ در هر تیم 3 نفر در زمین حاضرند که در نزدیکی دروازه خودی مستقرند و باید سعی کنند توپ را با دست به درون دروازه تیم مقابل بیاندازند.این نمایش به کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره کل هنرهای نمایشی
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، برنامه دور دنیا در 15 دقیقه هر روز به معرفی یکی از شهر های تاریخی، فرهنگی ایران و جهان و جاذبه های توریستی این مناطق می پردازد.دور دنیا در 15 دقیقه روز سه شنبه 21 مهر ماه به معرفی روستای تاریخی ورده واقع در استان البرز اختصاص دارد.این برنامه کاری از گروه تفریحات و مسابقات تولید پخش 2 به تهیه کنندگی الهه بیات و گویندگی عالیه السادات جعفری از رادیو صبا پخش می شود.** ورزش گلبال در قالب نمایش رادیویی به روی آنتن می روداز روز سه شنبه 21 مهرماه ،پخش سریال رادیویی با چشمان بسته با موضوع ورزش گلبال از رادیو نمایش آغاز می شود. این نمایش را مریم تاجیک نوشته و درباره جوانی نابینا است که به تیم گل بال می پیوندد.بر اساس این خبر ،گلبال ورزشی طراحی شده برای نابینایان می باشد؛ در این بازی که دو نیمه 10 دقیقه ای دارد چشمان همه بازیکنان بسته است؛ در هر تیم 3 نفر در زمین حاضرند که در نزدیکی دروازه خودی مستقرند و باید سعی کنند توپ را با دست به درون دروازه تیم مقابل بیاندازند.این نمایش به کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره کل هنرهای نمایشی
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، برنامه دور دنیا در 15 دقیقه هر روز به معرفی یکی از شهر های تاریخی، فرهنگی ایران و جهان و جاذبه های توریستی این مناطق می پردازد.دور دنیا در 15 دقیقه روز سه شنبه 21 مهر ماه به معرفی روستای تاریخی ورده واقع در استان البرز اختصاص دارد.این برنامه کاری از گروه تفریحات و مسابقات تولید پخش 2 به تهیه کنندگی الهه بیات و گویندگی عالیه السادات جعفری از رادیو صبا پخش می شود.** ورزش گلبال در قالب نمایش رادیویی به روی آنتن می روداز روز سه شنبه 21 مهرماه ،پخش سریال رادیویی با چشمان بسته با موضوع ورزش گلبال از رادیو نمایش آغاز می شود. این نمایش را مریم تاجیک نوشته و درباره جوانی نابینا است که به تیم گل بال می پیوندد.بر اساس این خبر ،گلبال ورزشی طراحی شده برای نابینایان می باشد؛ در این بازی که دو نیمه 10 دقیقه ای دارد چشمان همه بازیکنان بسته است؛ در هر تیم 3 نفر در زمین حاضرند که در نزدیکی دروازه خودی مستقرند و باید سعی کنند توپ را با دست به درون دروازه تیم مقابل بیاندازند.این نمایش به کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره کل هنرهای نمایشی
به گزارش روز دوشنبه ایرنا، برنامه دور دنیا در 15 دقیقه هر روز به معرفی یکی از شهر های تاریخی، فرهنگی ایران و جهان و جاذبه های توریستی این مناطق می پردازد.دور دنیا در 15 دقیقه روز سه شنبه 21 مهر ماه به معرفی روستای تاریخی ورده واقع در استان البرز اختصاص دارد.این برنامه کاری از گروه تفریحات و مسابقات تولید پخش 2 به تهیه کنندگی الهه بیات و گویندگی عالیه السادات جعفری از رادیو صبا پخش می شود.** ورزش گلبال در قالب نمایش رادیویی به روی آنتن می روداز روز سه شنبه 21 مهرماه ،پخش سریال رادیویی با چشمان بسته با موضوع ورزش گلبال از رادیو نمایش آغاز می شود. این نمایش را مریم تاجیک نوشته و درباره جوانی نابینا است که به تیم گل بال می پیوندد.بر اساس این خبر ،گلبال ورزشی طراحی شده برای نابینایان می باشد؛ در این بازی که دو نیمه 10 دقیقه ای دارد چشمان همه بازیکنان بسته است؛ در هر تیم 3 نفر در زمین حاضرند که در نزدیکی دروازه خودی مستقرند و باید سعی کنند توپ را با دست به درون دروازه تیم مقابل بیاندازند.این نمایش به کارگردانی ایوب آقاخانی در اداره کل هنرهای نمایشی