تصویرسکس کیل

صاحب‌خبر - عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت خندان دارای ۲۱۰ هکتار باغ زیتون متراکم است که از این میزان سطح زیر کشت۶۰ هکتار باغ متراکم زیتون رقم روغنی آربکین است. وی افزود: طی کیل گیری انجام شده توسط کارشناسان، باغ متراکم زیتون در این شرکت دارای رکورد ۱۹هزار و ۷۰۰ کیلوگرم زیتون در هکتار است. برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی اصلاح واحیاء باغات گیلاس در قزوین وی در ادامه یادآور شد: در راستای افزایش سطح علمی بهره برداران؛ یک دوره آموزشی ترویجی  اصلاح، احیاء و مبارزه با آفات و بیماریهای گیلاس در بخش الموت شرقی شهرستان قزوین برگزار شد. علیخانی بیان کرد: این کارگاه آموزشی با هدف جلوگیری از شیوع آفات و بیماری های درختان گیلاس و آموزش باغداران در زمینه اصلاح و احیاء باغات منطقه برگزار شد. وی تصریح کرد: همچنین در این دوره آموزشی در خصوص زمان، نحوه و روشهای مناسب مبارزه با آفات و بیماری های گیلاس و چگونگی اصلاح باغات مسن مباحثی برای باغداران ارائه شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین ادامه
صاحب‌خبر - عباس علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرکت کشت و صنعت خندان دارای ۲۱۰ هکتار باغ زیتون متراکم است که از این میزان سطح زیر کشت۶۰ هکتار باغ متراکم زیتون رقم روغنی آربکین است. وی افزود: طی کیل گیری انجام شده توسط کارشناسان، باغ متراکم زیتون در این شرکت دارای رکورد ۱۹هزار و ۷۰۰ کیلوگرم زیتون در هکتار است. برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی اصلاح واحیاء باغات گیلاس در قزوین وی در ادامه یادآور شد: در راستای افزایش سطح علمی بهره برداران؛ یک دوره آموزشی ترویجی  اصلاح، احیاء و مبارزه با آفات و بیماریهای گیلاس در بخش الموت شرقی شهرستان قزوین برگزار شد. علیخانی بیان کرد: این کارگاه آموزشی با هدف جلوگیری از شیوع آفات و بیماری های درختان گیلاس و آموزش باغداران در زمینه اصلاح و احیاء باغات منطقه برگزار شد. وی تصریح کرد: همچنین در این دوره آموزشی در خصوص زمان، نحوه و روشهای مناسب مبارزه با آفات و بیماری های گیلاس و چگونگی اصلاح باغات مسن مباحثی برای باغداران ارائه شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین ادامه