گردفیلم گردباد

سایت گالری عکسبخش عکس حوادث، عکس های حوادث، تصاویر حوادث، حوادث دلخراش، تصاویر حادثه    در این بخش از سایت رهتا عکس و تصاویری از طوفان ها و گردبادها را برای شما آماده کرده ایم ، امیدواریم که مورد توجه شما قرار گیرد. گردبادی سهمگین که از روز دوشنبه هفته جاری ایالت اوکلاهمای آمریکا را درنوردید، در مرکز ایالت جنوبی اوکلاهما تلفات و خسارات سنگینی بر جای گذاشت. آخرین گزارش ها حاکی از کشته شدن دست کم ۹۰ نفر در این حادثه است. این گردباد که نزدیک به یک و نیم کیلومتر قطر دارد خانه های زیادی را با
یک شرکت آمریکایی از طرح‌های ساخت یک برج به شکل گردباد رونمایی کرد که شامل یک رستوران گردان و ایستگاه تحقیقات آب‌و‌هوایی است. به گزارش سرویس فناوری ایسنا، برج گردباد مانند تولسا (Tulsa) که موزه آب‌وهوایی و مرکز تحقیقات اوکلاهاما نیز نامیده می‌شود، به دنبال ابتکار یک روزنامه محلی ارائه شد که از شرکت‌های معماری محلی می‌خواست ایده‌هایی را برای طراحی دوباره شهر اوکلاهاما ارائه دهند. این طرح توسط شرکت آمریکایی Kinslow, Keith & Todd ارائه شده است. این برج ایستاست، اما ظاهر آن مانند گردباد متحرک است و رستوران گردان در بخش فوقانی آن، بر میزان ظاهر متحرک برج می‌افزاید. ارتفاع این برج در صورت ساخت، بین 76 تا 91 متر پیش‌بینی شده و با شیشه و پنل‌های فلزی روزنه‌دار پوشیده می‌شود. قرار است که این برج بر روی یک پارکینگ ساخته شود. کلاس‌های درس و تالار کنفرانس در فضای اصلی گاراژ ساخته می‌شوند، در حالی که خود برج شامل عرشه دیدبانی و آزمایشگاه توفان‌های سخت، موزه آب‌وهواشناسی و تراس بیرونی است. تعدادی از شرکت‌ها و توسعه‌گران
یک شرکت آمریکایی از طرح‌های ساخت یک برج به شکل گردباد رونمایی کرد که شامل یک رستوران گردان و ایستگاه تحقیقات آب‌و‌هوایی است. به گزارش سرویس فناوری ایسنا، برج گردباد مانند تولسا (Tulsa) که موزه آب‌وهوایی و مرکز تحقیقات اوکلاهاما نیز نامیده می‌شود، به دنبال ابتکار یک روزنامه محلی ارائه شد که از شرکت‌های معماری محلی می‌خواست ایده‌هایی را برای طراحی دوباره شهر اوکلاهاما ارائه دهند. این طرح توسط شرکت آمریکایی Kinslow, Keith & Todd ارائه شده است. این برج ایستاست، اما ظاهر آن مانند گردباد متحرک است و رستوران گردان در بخش فوقانی آن، بر میزان ظاهر متحرک برج می‌افزاید. ارتفاع این برج در صورت ساخت، بین 76 تا 91 متر پیش‌بینی شده و با شیشه و پنل‌های فلزی روزنه‌دار پوشیده می‌شود. قرار است که این برج بر روی یک پارکینگ ساخته شود. کلاس‌های درس و تالار کنفرانس در فضای اصلی گاراژ ساخته می‌شوند، در حالی که خود برج شامل عرشه دیدبانی و آزمایشگاه توفان‌های سخت، موزه آب‌وهواشناسی و تراس بیرونی است. تعدادی از شرکت‌ها و توسعه‌گران
یک شرکت آمریکایی از طرح‌های ساخت یک برج به شکل گردباد رونمایی کرد که شامل یک رستوران گردان و ایستگاه تحقیقات آب‌و‌هوایی است. به گزارش سرویس فناوری ایسنا، برج گردباد مانند تولسا (Tulsa) که موزه آب‌وهوایی و مرکز تحقیقات اوکلاهاما نیز نامیده می‌شود، به دنبال ابتکار یک روزنامه محلی ارائه شد که از شرکت‌های معماری محلی می‌خواست ایده‌هایی را برای طراحی دوباره شهر اوکلاهاما ارائه دهند. این طرح توسط شرکت آمریکایی Kinslow, Keith & Todd ارائه شده است. این برج ایستاست، اما ظاهر آن مانند گردباد متحرک است و رستوران گردان در بخش فوقانی آن، بر میزان ظاهر متحرک برج می‌افزاید. ارتفاع این برج در صورت ساخت، بین 76 تا 91 متر پیش‌بینی شده و با شیشه و پنل‌های فلزی روزنه‌دار پوشیده می‌شود. قرار است که این برج بر روی یک پارکینگ ساخته شود. کلاس‌های درس و تالار کنفرانس در فضای اصلی گاراژ ساخته می‌شوند، در حالی که خود برج شامل عرشه دیدبانی و آزمایشگاه توفان‌های سخت، موزه آب‌وهواشناسی و تراس بیرونی است. تعدادی از شرکت‌ها و توسعه‌گران
یک شرکت آمریکایی از طرح‌های ساخت یک برج به شکل گردباد رونمایی کرد که شامل یک رستوران گردان و ایستگاه تحقیقات آب‌و‌هوایی است. به گزارش سرویس فناوری ایسنا، برج گردباد مانند تولسا (Tulsa) که موزه آب‌وهوایی و مرکز تحقیقات اوکلاهاما نیز نامیده می‌شود، به دنبال ابتکار یک روزنامه محلی ارائه شد که از شرکت‌های معماری محلی می‌خواست ایده‌هایی را برای طراحی دوباره شهر اوکلاهاما ارائه دهند. این طرح توسط شرکت آمریکایی Kinslow, Keith & Todd ارائه شده است. این برج ایستاست، اما ظاهر آن مانند گردباد متحرک است و رستوران گردان در بخش فوقانی آن، بر میزان ظاهر متحرک برج می‌افزاید. ارتفاع این برج در صورت ساخت، بین 76 تا 91 متر پیش‌بینی شده و با شیشه و پنل‌های فلزی روزنه‌دار پوشیده می‌شود. قرار است که این برج بر روی یک پارکینگ ساخته شود. کلاس‌های درس و تالار کنفرانس در فضای اصلی گاراژ ساخته می‌شوند، در حالی که خود برج شامل عرشه دیدبانی و آزمایشگاه توفان‌های سخت، موزه آب‌وهواشناسی و تراس بیرونی است. تعدادی از شرکت‌ها و توسعه‌گران
یک شرکت آمریکایی از طرح‌های ساخت یک برج به شکل گردباد رونمایی کرد که شامل یک رستوران گردان و ایستگاه تحقیقات آب‌و‌هوایی است. به گزارش سرویس فناوری ایسنا، برج گردباد مانند تولسا (Tulsa) که موزه آب‌وهوایی و مرکز تحقیقات اوکلاهاما نیز نامیده می‌شود، به دنبال ابتکار یک روزنامه محلی ارائه شد که از شرکت‌های معماری محلی می‌خواست ایده‌هایی را برای طراحی دوباره شهر اوکلاهاما ارائه دهند. این طرح توسط شرکت آمریکایی Kinslow, Keith & Todd ارائه شده است. این برج ایستاست، اما ظاهر آن مانند گردباد متحرک است و رستوران گردان در بخش فوقانی آن، بر میزان ظاهر متحرک برج می‌افزاید. ارتفاع این برج در صورت ساخت، بین 76 تا 91 متر پیش‌بینی شده و با شیشه و پنل‌های فلزی روزنه‌دار پوشیده می‌شود. قرار است که این برج بر روی یک پارکینگ ساخته شود. کلاس‌های درس و تالار کنفرانس در فضای اصلی گاراژ ساخته می‌شوند، در حالی که خود برج شامل عرشه دیدبانی و آزمایشگاه توفان‌های سخت، موزه آب‌وهواشناسی و تراس بیرونی است. تعدادی از شرکت‌ها و توسعه‌گران
یک شرکت آمریکایی از طرح‌های ساخت یک برج به شکل گردباد رونمایی کرد که شامل یک رستوران گردان و ایستگاه تحقیقات آب‌و‌هوایی است. به گزارش سرویس فناوری ایسنا، برج گردباد مانند تولسا (Tulsa) که موزه آب‌وهوایی و مرکز تحقیقات اوکلاهاما نیز نامیده می‌شود، به دنبال ابتکار یک روزنامه محلی ارائه شد که از شرکت‌های معماری محلی می‌خواست ایده‌هایی را برای طراحی دوباره شهر اوکلاهاما ارائه دهند. این طرح توسط شرکت آمریکایی Kinslow, Keith & Todd ارائه شده است. این برج ایستاست، اما ظاهر آن مانند گردباد متحرک است و رستوران گردان در بخش فوقانی آن، بر میزان ظاهر متحرک برج می‌افزاید. ارتفاع این برج در صورت ساخت، بین 76 تا 91 متر پیش‌بینی شده و با شیشه و پنل‌های فلزی روزنه‌دار پوشیده می‌شود. قرار است که این برج بر روی یک پارکینگ ساخته شود. کلاس‌های درس و تالار کنفرانس در فضای اصلی گاراژ ساخته می‌شوند، در حالی که خود برج شامل عرشه دیدبانی و آزمایشگاه توفان‌های سخت، موزه آب‌وهواشناسی و تراس بیرونی است. تعدادی از شرکت‌ها و توسعه‌گران
به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از ساینس، توفان کارترینا که در آگوست سال 2005 میلادی رخ داد، عنوان یکی از پنج توفان مرگبار آمریکا را به خود اختصاص داد و در مقام سوم قرار دارد.این فاجعه حدود هزار و 800 قربانی و حدود 108 میلیارد دلار خسارت در بر داشت. بررسی ها نشان می دهد که دانش هواشناسی از آن زمان تا کنون با افزایش سطح دانش متخصصان، طراحی نرم افزار های مختلف پیش بینی بلایای طبیعی و ساخت تجهیزات پیشرفته هواشناسی، پیشرفت چشمگیری داشته است.یکی از کارشناسان مرکز تحقیقات جوی در کلرادو در این گزارش گفته است که هواشناسان در حال حاضر می توانند محل بروز توفان و شدت آن را پیش بینی کنند و امید است فاجعه هایی شبیه کاترینا نتوانند خسارت زیادی وارد کنند.در این گزارش آمده است که پیش بینی توفان با استفاده از مدل های آب و هوای جهانی و داده های جوی ارسال شده از ماهواره ها، با دقت بالایی انجام می شود. محققان در دهه قبل می توانستند گردباد را 24 ساعت قبل از وقوع پیش بینی کنند، اکنون امکان دقیق پیش بینی، 48 ساعت قبل از وقوع وجود دارد.همچنین در حال حاضر امکان پیش بینی مسیر
پیش‌بینی توفان‌های بزرگ چالش عمده هواشناسان، به گزارش ایرنا، توفان کارترینا که در آگوست سال 2005 میلادی رخ داد، عنوان یکی از پنج توفان مرگبار آمریکا را به خود اختصاص داد و در مقام سوم قرار دارد. این فاجعه حدود هزار و 800 قربانی و حدود 108 میلیارد دلار خسارت در بر داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دانش هواشناسی از آن زمان تا کنون با افزایش سطح دانش متخصصان، طراحی نرم‌افزارهای مختلف پیش‌بینی بلایای طبیعی و ساخت تجهیزات پیشرفته هواشناسی، پیشرفت چشمگیری داشته است. یکی از کارشناسان مرکز تحقیقات جوی در کلرادو در این گزارش گفته است که هواشناسان در حال حاضر می‌توانند محل بروز توفان و شدت آن را پیش‌بینی کنند و امید است فاجعه‌هایی شبیه کاترینا نتوانند خسارت زیادی وارد کنند. در این گزارش آمده است که پیش‌بینی توفان با استفاده از مدل‌های آب و هوای جهانی و داده‌های جوی ارسال شده از ماهواره‌ها، با دقت بالایی انجام می‌شود. محققان در دهه قبل می‌توانستند گردباد را 24 ساعت قبل از وقوع پیش‌بینی
پیش‌بینی توفان‌های بزرگ چالش عمده هواشناسان، به گزارش ایرنا، توفان کارترینا که در آگوست سال 2005 میلادی رخ داد، عنوان یکی از پنج توفان مرگبار آمریکا را به خود اختصاص داد و در مقام سوم قرار دارد. این فاجعه حدود هزار و 800 قربانی و حدود 108 میلیارد دلار خسارت در بر داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دانش هواشناسی از آن زمان تا کنون با افزایش سطح دانش متخصصان، طراحی نرم‌افزارهای مختلف پیش‌بینی بلایای طبیعی و ساخت تجهیزات پیشرفته هواشناسی، پیشرفت چشمگیری داشته است. یکی از کارشناسان مرکز تحقیقات جوی در کلرادو در این گزارش گفته است که هواشناسان در حال حاضر می‌توانند محل بروز توفان و شدت آن را پیش‌بینی کنند و امید است فاجعه‌هایی شبیه کاترینا نتوانند خسارت زیادی وارد کنند. در این گزارش آمده است که پیش‌بینی توفان با استفاده از مدل‌های آب و هوای جهانی و داده‌های جوی ارسال شده از ماهواره‌ها، با دقت بالایی انجام می‌شود. محققان در دهه قبل می‌توانستند گردباد را 24 ساعت قبل از وقوع پیش‌بینی

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸