پیشواز ایرانسل السلام علیک یا ابا عبدالله

$(document).ready(function() { var api846516 = flowplayer("#player_846516", { splash: "/files/fa/news/1397/1/10/846500_809.jpg", width : 400, height : 300, ratio: 9/16, keyboard :false, embed :false, playlist: [ { // set up adverts for second clip ima: { ads: [{ // a pre-roll advert for this feature time: 10, ad_type: "standardvideo", max_ad_duration: 6000, sdmax: 6000, }] }, sources: [ { type: "video/mp4",src: "/files/fa/news/1397/1/10/846482_828.mp4" }, ] }, ] }); // prevent seeking completely, also via keyboard var disable = function (e) { e.preventDefault(); } var enable = function (e) { return true; } api846516.on('ready', function () { var videoViewAjax = true; $('#player_846516').find('.fp-ui').click(function(){ if (videoViewAjax == true) { $.post('/fa/ajax/news/video/846516',{},function (data) {}); videoViewAjax = false; } }); });
رهتا: السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین؛ السلام علیک یا ابا عبدالله علیه السلام؛ السلام علیک یا ابا عبدالله؛ یا ابا عبدالله؛الحسین آکا ایران یا ابا عبدالله الحسین - آکا ایرانرهتا: السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین
رهتا: السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین؛ السلام علیک یا ابا عبدالله علیه السلام؛ السلام علیک یا ابا عبدالله؛ یا ابا عبدالله؛الحسین آکا ایران یا ابا عبدالله الحسین - آکا ایرانرهتا: السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین
رهتا: السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین؛ السلام علیک یا ابا عبدالله علیه السلام؛ السلام علیک یا ابا عبدالله؛ یا ابا عبدالله؛الحسین آکا ایران یا ابا عبدالله الحسین - آکا ایرانرهتا: السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین
صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، احمد بابایی از شاعران کشورمان شعری درباره غصه جامانده‌های از اربعین کربلا سروده است. این شعر که در اختیار خبرگزاری فارس قرار گرفته،‌ در ادامه می‌آید: آه... ای لاله زارِ شش گوشه! داغ خون خداست در دل ما چون رقیه... شبیه ام بنین... حسرت کربلاست در دل ما . اربعین شد، دوباره جا ماندیم کار نوکر به اشک و آه افتاد سمت کرب و بلا، به اذن بتول دل ما هم پیاده راه افتاد . سرِ خود گرم می کنم چندیست گاه باروضه... گاه باحافظ! هر که را دیدم از رفیقان، گفت: کربلا می روم... خداحافظ . لایق این سفر نبودم من... باشد آقا...! فدای اکبر تو! باشد آقا...! گلایه لازم نیست ای فدای تو جان نوکر تو... . خودتان گفته اید: کرب و بلاست هر کجا روضه ای شود برپا از همین راه دور می‌گوییم: السلام علیک یا مولا . اربعین شد، دوباره جا ماندیم از ره دور... السلام علیک! السلام علیک یا مذبوح شاه منحور... السلام علیک! . تن بی پیرهن... سلامٌ علیک سر ارباب من... سلامٌ علیک کشته بی کفن... سلامٌ
صاحب‌خبر - امام نهم شیعیان حضرت جواد (علیه السلام) در سال 195هجری در مدینه ولادت یافت . نام آن بزرگوار محمد و معروف به جواد و تقی است . القاب دیگری مانند رضی و متقی نیز داشته ولی تقی از همه معروفتر است. امام محمد تقی (علیه السلام) هنگام وفات پدر 8 ساله بود و پس از شهادت جانگداز حضرت رضا (علیه السلام) مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالأئمه (علیه السلام) انتقال یافت.مأمون خلیفه عباسی که همچون سایر خلفای بنی عباس از پیشرفت معنوی و نفوذ باطنی امامان معصوم و گسترش فضایل آنها در بین مردم هراس داشت سعی کرد پسر امام رضا را تحت مراقبت خاص خویش قرار دهد. ازدواج امام جواد (ع) مأمون نخستین کاری که کرد، دختر خویش ام الفضل را به ازدواج حضرت امام جواد (علیه السلام) درآورد تا مراقبی دائمی و از درون خانه، بر امام گمارده باشد. دلیل دیگری که مأمون دختر خود را به ازدواج امام در آورد کشاندن امام به سمت خود بود، چرا که تصور می کرد امام با این وصلت مجذوب مادیات و جاه و مقام شده، قداست وی خدشه دار و از راه اصلی منحرف، شیعیان متفرق شده و مأمون خود قوی می شود .مأمون همچنین
صاحب‌خبر - امام نهم شیعیان حضرت جواد (علیه السلام) در سال 195هجری در مدینه ولادت یافت . نام آن بزرگوار محمد و معروف به جواد و تقی است . القاب دیگری مانند رضی و متقی نیز داشته ولی تقی از همه معروفتر است. امام محمد تقی (علیه السلام) هنگام وفات پدر 8 ساله بود و پس از شهادت جانگداز حضرت رضا (علیه السلام) مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالأئمه (علیه السلام) انتقال یافت.مأمون خلیفه عباسی که همچون سایر خلفای بنی عباس از پیشرفت معنوی و نفوذ باطنی امامان معصوم و گسترش فضایل آنها در بین مردم هراس داشت سعی کرد پسر امام رضا را تحت مراقبت خاص خویش قرار دهد. ازدواج امام جواد (ع) مأمون نخستین کاری که کرد، دختر خویش ام الفضل را به ازدواج حضرت امام جواد (علیه السلام) درآورد تا مراقبی دائمی و از درون خانه، بر امام گمارده باشد. دلیل دیگری که مأمون دختر خود را به ازدواج امام در آورد کشاندن امام به سمت خود بود، چرا که تصور می کرد امام با این وصلت مجذوب مادیات و جاه و مقام شده، قداست وی خدشه دار و از راه اصلی منحرف، شیعیان متفرق شده و مأمون خود قوی می شود .مأمون همچنین
صاحب‌خبر - امام نهم شیعیان حضرت جواد (علیه السلام) در سال 195هجری در مدینه ولادت یافت . نام آن بزرگوار محمد و معروف به جواد و تقی است . القاب دیگری مانند رضی و متقی نیز داشته ولی تقی از همه معروفتر است. امام محمد تقی (علیه السلام) هنگام وفات پدر 8 ساله بود و پس از شهادت جانگداز حضرت رضا (علیه السلام) مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالأئمه (علیه السلام) انتقال یافت.مأمون خلیفه عباسی که همچون سایر خلفای بنی عباس از پیشرفت معنوی و نفوذ باطنی امامان معصوم و گسترش فضایل آنها در بین مردم هراس داشت سعی کرد پسر امام رضا را تحت مراقبت خاص خویش قرار دهد. ازدواج امام جواد (ع) مأمون نخستین کاری که کرد، دختر خویش ام الفضل را به ازدواج حضرت امام جواد (علیه السلام) درآورد تا مراقبی دائمی و از درون خانه، بر امام گمارده باشد. دلیل دیگری که مأمون دختر خود را به ازدواج امام در آورد کشاندن امام به سمت خود بود، چرا که تصور می کرد امام با این وصلت مجذوب مادیات و جاه و مقام شده، قداست وی خدشه دار و از راه اصلی منحرف، شیعیان متفرق شده و مأمون خود قوی می شود .مأمون همچنین
صاحب‌خبر - امام نهم شیعیان حضرت جواد (علیه السلام) در سال 195هجری در مدینه ولادت یافت . نام آن بزرگوار محمد و معروف به جواد و تقی است . القاب دیگری مانند رضی و متقی نیز داشته ولی تقی از همه معروفتر است. امام محمد تقی (علیه السلام) هنگام وفات پدر 8 ساله بود و پس از شهادت جانگداز حضرت رضا (علیه السلام) مقام امامت به فرزند ارجمندش حضرت جوادالأئمه (علیه السلام) انتقال یافت.مأمون خلیفه عباسی که همچون سایر خلفای بنی عباس از پیشرفت معنوی و نفوذ باطنی امامان معصوم و گسترش فضایل آنها در بین مردم هراس داشت سعی کرد پسر امام رضا را تحت مراقبت خاص خویش قرار دهد. ازدواج امام جواد (ع) مأمون نخستین کاری که کرد، دختر خویش ام الفضل را به ازدواج حضرت امام جواد (علیه السلام) درآورد تا مراقبی دائمی و از درون خانه، بر امام گمارده باشد. دلیل دیگری که مأمون دختر خود را به ازدواج امام در آورد کشاندن امام به سمت خود بود، چرا که تصور می کرد امام با این وصلت مجذوب مادیات و جاه و مقام شده، قداست وی خدشه دار و از راه اصلی منحرف، شیعیان متفرق شده و مأمون خود قوی می شود .مأمون همچنین
صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار پانا از شهرستانهای استان تهران ،در سفر یک روزه خدام آستان قدس رضوی به شهرستان اسلامشهر، پرچم بارگاه منور رضوی جهت تبرک مردم ولایتمداردر اختیار آنان قرار گرفت . در برنامه اول خدام آستان مقدس رضوی راهی بیمارستان امام رضا (ع) و مراکز بهزیستی شهرستان اسلامشهر شدند و بیماران با پرچم بارگاه رضوی راز ونیاز کردند. در ادامه ،کاروان خدام رضوی درمیان مردم اسلامشهر ودرمیدان باغ فیض شهرستان حضور یافتند و پس از اجرای برنامه سخنرانی و خطبه خوانی خدام ،مردم ولایت مدار ، پرچم بارگاه امام مهربانیها را تبرک کردند. سپس در بخش دیگری از برنامه های خادمین آستان مقدس رضوی،آنها در آستان مفدس امامزاده عقیل (ع) شهرستان در میان کاروان اردوی جهادی جوانان شهرستان اسلامشهر ودر کنار گلزار شهدای هشت سال دفاع مقدس و ومدافعین حرم به اجرای برنامه های فرهنگی پرداختند. در این مراسم از دو خانواده شهیدان مدافع حرم با اهدای قرآن رضوی و نشان مخصوص آستان مقدس امام رضا (ع) تجلیل به عمل آمد. شایان ذکر است ، کاروان اردوهای جهادی شهرستان اسلامشهر پس از بدرقه خدام آستان