طرزتهیهتسمک باشیر

صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا، مرتضی رضایی روز چهارشنبه در نشستی که با خبرنگاران به مناسبت هفته پژوهش داشت، با بیان اینکه چند سالی است که در کشور نیاز به تولید نژادهایی از بز با شیر و گوشت بهتر نسبت به نژادهای بومی احساس می شود، گفت: با تحقیقات زیادی که در کشور توسط موسسه علوم دامی و مراکز تحقیقاتی این موسسه و مراکز دانشگاهی انجام شد، نژادهای پایه ی خوبی در کشور شناسایی شد. وی افزود: این نژادها در زمینه تولید شیر مخصوص مناطق سردسیر و گرمسیر کشور می توانند جایگاه خوبی داشته باشند که با استفاده از مواد ژنتیکی نژادهای برتر دنیا که رکوردار تولید شیر هستند، نژادهایی در کشور تولید و تثبیت می شود که علاوه بر اینکه تولید مناسب دارد، صفت مقاومت به شرایط محیطی را نیز از نژادهای بومی به ارث می برند. رضایی پیش بینی کرد که با تولید نژادهای جدید بز شیری، در هر دوره شیری سالانه حدود 700 کیلوگرم شیر از هر بز به دست آید و همچنین نرخ بزغاله زایی به بیش از 150 درصد در سال برسد در حالیکه اکنون نرخ بزغاله زایی در ایران کمتر از 100 درصد می رسد. وی خاطرنشان کرد: نژادهای بومی بز شیری
صاحب‌خبر - به گزارش ایرنا دکتر شکرالله سلمان زاده چهارشنبه در همایش یک هزار روز طلایی، مهر مادر - شیر مادر در سرسرای اداری شهدای دانشگاه اظهار کرد: تغذیه با شیر مادر و تغذیه تکمیلی کافی تا پایان دو سالگی برای ارتقای بقای کودک موثر است و به طور بالقوه در حفظ حیات حدود 20 درصد از کودکان زیر پنج سال موثر است.وی در خصوص ارتباط ممکن بین تغذیه با شیر مادر با اهداف توسعه پایدار افزود: حذف فقر، ریشه کنی گرسنگی، سلامتی و تندرستی و برابری جنسیتی از جمله این موارد است.سلمان زاده در خصوص فاکتور حذف فقر گفت: شیر مادر برای خانواده بدون هزینه است و بر خلاف شیر مصنوعی، هزینه ای را به خانواده و جامعه تحمیل نمی کند.رئیس مرکز بهداشت خوزستان در خصوص ریشه کنی گرسنگی به عنوان دیگر عامل تصریح کرد: تغذیه با شیر مادر به معنی امنیت غذایی برای کودک است و بیشترین ارزش غذایی را برای کودک دارد. وی ادامه داد: تغذیه با شیر مادر به طور قابل توجهی سلامت، تکامل و بقای شیر خواران را ارتقا می دهد و به بهبود سلامت و تندرستی مادران در کوتاه مدت و بلند مدت کمک می کند و با برقراری عدالت در همه