سینمایی قهرمانان تنیس

صاحب‌خبر - تهیه کننده فیلم سینمایی «اجاره نشین ها» در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: زمانی که بنیاد سینمایی فارابی تأسیس شد وظیفه اصلی اش وارد کردن تجهیزات سینمای آنالوگ مانند پزتیو و نگاتیو بود چرا که در آن زمان بخش خصوصی در سینما فعالیت نداشت و واردات تجهیزات سینمایی نیاز به حمایت دولتی و در اختیار قرار دادن ارز دولتی داشت؛ بنیاد سینمایی فارابی در آن زمان برای ساخت تمامی فیلم های سینمایی متقاضی، بدون تبعیض تجهیزات را آماده سازی می کرد و از آن ها برای ساخت شان حمایت می نمود اما طی سال های اخیر با کنار گذاشته شدن آنالوگ در سینما و ورود دیجیتال به سینمای کشور این بنیاد به دلیل عقب ماندگی و به روز رسانی سیستم های تجهیزاتی اش کارآیی اصلی خود را از دست داده است. وی تأکید کرد: در حال حاضر مبحث دیجیتال حرف اصلی را در سینمای کشور می زند و ضروری است که مدیران بنیاد سینمایی فارابی وضعیت سینمای دیجیتال را ساماندهی کرده و با ورود تجهیزات مدرن و پیشرفته سینمای دیجیتال کاری کنند تا همه اهالی سینما بتوانند از این امکانات برای تولید آثارشان بهره مند شوند تا
صاحب‌خبر - تهیه کننده فیلم سینمایی «اجاره نشین ها» در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: زمانی که بنیاد سینمایی فارابی تأسیس شد وظیفه اصلی اش وارد کردن تجهیزات سینمای آنالوگ مانند پزتیو و نگاتیو بود چرا که در آن زمان بخش خصوصی در سینما فعالیت نداشت و واردات تجهیزات سینمایی نیاز به حمایت دولتی و در اختیار قرار دادن ارز دولتی داشت؛ بنیاد سینمایی فارابی در آن زمان برای ساخت تمامی فیلم های سینمایی متقاضی، بدون تبعیض تجهیزات را آماده سازی می کرد و از آن ها برای ساخت شان حمایت می نمود اما طی سال های اخیر با کنار گذاشته شدن آنالوگ در سینما و ورود دیجیتال به سینمای کشور این بنیاد به دلیل عقب ماندگی و به روز رسانی سیستم های تجهیزاتی اش کارآیی اصلی خود را از دست داده است. وی تأکید کرد: در حال حاضر مبحث دیجیتال حرف اصلی را در سینمای کشور می زند و ضروری است که مدیران بنیاد سینمایی فارابی وضعیت سینمای دیجیتال را ساماندهی کرده و با ورود تجهیزات مدرن و پیشرفته سینمای دیجیتال کاری کنند تا همه اهالی سینما بتوانند از این امکانات برای تولید آثارشان بهره مند شوند تا
صاحب‌خبر - تهیه کننده فیلم سینمایی «اجاره نشین ها» در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: زمانی که بنیاد سینمایی فارابی تأسیس شد وظیفه اصلی اش وارد کردن تجهیزات سینمای آنالوگ مانند پزتیو و نگاتیو بود چرا که در آن زمان بخش خصوصی در سینما فعالیت نداشت و واردات تجهیزات سینمایی نیاز به حمایت دولتی و در اختیار قرار دادن ارز دولتی داشت؛ بنیاد سینمایی فارابی در آن زمان برای ساخت تمامی فیلم های سینمایی متقاضی، بدون تبعیض تجهیزات را آماده سازی می کرد و از آن ها برای ساخت شان حمایت می نمود اما طی سال های اخیر با کنار گذاشته شدن آنالوگ در سینما و ورود دیجیتال به سینمای کشور این بنیاد به دلیل عقب ماندگی و به روز رسانی سیستم های تجهیزاتی اش کارآیی اصلی خود را از دست داده است. وی تأکید کرد: در حال حاضر مبحث دیجیتال حرف اصلی را در سینمای کشور می زند و ضروری است که مدیران بنیاد سینمایی فارابی وضعیت سینمای دیجیتال را ساماندهی کرده و با ورود تجهیزات مدرن و پیشرفته سینمای دیجیتال کاری کنند تا همه اهالی سینما بتوانند از این امکانات برای تولید آثارشان بهره مند شوند تا
صاحب‌خبر - تهیه کننده فیلم سینمایی «اجاره نشین ها» در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: زمانی که بنیاد سینمایی فارابی تأسیس شد وظیفه اصلی اش وارد کردن تجهیزات سینمای آنالوگ مانند پزتیو و نگاتیو بود چرا که در آن زمان بخش خصوصی در سینما فعالیت نداشت و واردات تجهیزات سینمایی نیاز به حمایت دولتی و در اختیار قرار دادن ارز دولتی داشت؛ بنیاد سینمایی فارابی در آن زمان برای ساخت تمامی فیلم های سینمایی متقاضی، بدون تبعیض تجهیزات را آماده سازی می کرد و از آن ها برای ساخت شان حمایت می نمود اما طی سال های اخیر با کنار گذاشته شدن آنالوگ در سینما و ورود دیجیتال به سینمای کشور این بنیاد به دلیل عقب ماندگی و به روز رسانی سیستم های تجهیزاتی اش کارآیی اصلی خود را از دست داده است. وی تأکید کرد: در حال حاضر مبحث دیجیتال حرف اصلی را در سینمای کشور می زند و ضروری است که مدیران بنیاد سینمایی فارابی وضعیت سینمای دیجیتال را ساماندهی کرده و با ورود تجهیزات مدرن و پیشرفته سینمای دیجیتال کاری کنند تا همه اهالی سینما بتوانند از این امکانات برای تولید آثارشان بهره مند شوند تا
صاحب‌خبر - تهیه کننده فیلم سینمایی «اجاره نشین ها» در گفتگو با خبرنگار سینماپرس افزود: زمانی که بنیاد سینمایی فارابی تأسیس شد وظیفه اصلی اش وارد کردن تجهیزات سینمای آنالوگ مانند پزتیو و نگاتیو بود چرا که در آن زمان بخش خصوصی در سینما فعالیت نداشت و واردات تجهیزات سینمایی نیاز به حمایت دولتی و در اختیار قرار دادن ارز دولتی داشت؛ بنیاد سینمایی فارابی در آن زمان برای ساخت تمامی فیلم های سینمایی متقاضی، بدون تبعیض تجهیزات را آماده سازی می کرد و از آن ها برای ساخت شان حمایت می نمود اما طی سال های اخیر با کنار گذاشته شدن آنالوگ در سینما و ورود دیجیتال به سینمای کشور این بنیاد به دلیل عقب ماندگی و به روز رسانی سیستم های تجهیزاتی اش کارآیی اصلی خود را از دست داده است. وی تأکید کرد: در حال حاضر مبحث دیجیتال حرف اصلی را در سینمای کشور می زند و ضروری است که مدیران بنیاد سینمایی فارابی وضعیت سینمای دیجیتال را ساماندهی کرده و با ورود تجهیزات مدرن و پیشرفته سینمای دیجیتال کاری کنند تا همه اهالی سینما بتوانند از این امکانات برای تولید آثارشان بهره مند شوند تا
صاحب‌خبر - سیدعادل برقعی روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: اشکان ادیبی از خوزستان در دیدار نهایی این رقابت ها با برتری برابر ابراهیم خزایی از البرز قهرمان شد.وی اضافه کرد: ابراهیم خزایی از البرز نیز سکوی دوم را کسب کرد و فرید یوسفیان از کرمانشاه و امیرحسین زنجانی از خوزستان عنوان سوم را به طور مشترک به دست آوردند.برقعی خاطرنشان کرد: رقابت های تنیس جایزه بزرگ گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید احمد برقعی با حضور 29 تنیس باز از استان های همدان، کرمانشاه، البرز، هرمزگان، اصفهان، خوزستان، سمنان و تهران برگزار شد.وی یادآور شد: براساس هماهنگی صورت گرفته با فدراسیون تنیس کشور، نتایج این رقابت ها در ارتقا رتبه تنیس بازان شرکت کننده تاثیر مستقیم خواهد داشت.به گزارش ایرنا وی افزود: این دوره از پیکارها برای چهارمین سال و در گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید احمد برقعی انجام شد و به نفرات برتر جوایز نقدی اعطا شد.برقعی خاطرنشان کرد: جلال شمشیری به عنوان سرداور و پویا حمیدی، میثم اعتمادی و مهران موحدی داوران این دوره از رقابت ها بودند.رقابت های تنیس جایزه
صاحب‌خبر - سرداور این دوره از رقابت ها گفت: پیکارهای تنیس جایزه بزرگ گرامیداشت یاد و خاطره شهید سید احمد برقعی با حضور 29 تنیس باز از استان های همدان، کرمانشاه، البرز، هرمزگان، اصفهان، خوزستان، سمنان و تهران از جمعه گذشته به میزبانی شهر همدان آغاز شده است.جلال شمشیری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: مرحله یک چهارم نهایی این رقابت ها از ساعاتی قبل آغاز شد و در نخستین دیدار امیرحسین زنجانیان از خوزستان توانست با برتری 2 بر صفر مقابل نوید یوسفیان از کرمانشاه راهی دور نیمه نهایی شود.وی اضافه کرد: در ادامه بازی ها امروز اشکان ادیبی از خوزستان برابر محسن شرافتی از تهران قرار می گیرد، محمدحسین زمانی از همدان با ابراهی خزایی دیدار می کند و فرید یوسفیان از کرمانشاه به مصاف امیرحسین شفیعی ناطق از همدان می رود.** افزایش رنکینگ تنیس بازان برتر کشور رئیس هیات تنس روی میز همدان نیز درباره برگزاری این دوره از رقابت ها گفت: یکی از امتیازهای ویژه این دوره از رقابت ها افزایش رنکینگ کشوری تنیس بازان برتر است.سیدعادل برقعی به خبرنگار ایرنا افزود:
صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری فارس از قم، تنیسورهایی که محصول سرمایه‌گذاری در رده‌های سنی پایه تنیس استان قم هستند آرام آرام مدارج ترقی در این رشته ورزشی را پشت سر گذاشته و با درخشش در میادین مختلف داخلی و بین‌المللی برای تنیس استان قم اعتبار کسب می‌کنند. تا اواخر دهه 1380 آنچنان که باید و شاید خبری از تنیس قم در سطح اول تنیس کشور نبود و ورزشکاران این رشته تنها در برخی از میادین کشوری این رشته حضور می‌یافتند اما بدون اینکه ادعایی برای کسب عنوان داشته باشند، با احترام و بدون اینکه حریفان را آزار بدهند از گردونه رقابت‌ها کنار می‌رفتند. آغاز پیشرفت و تحول در تنیس قم از آغاز دهه 1390 حضور تنیس‌بازان قم در جمع تیم‌های برتر مسابقات بخش تیمی لیگ یا تنیس قهرمانی کشور و یا راه‌یابی تنیسورهای قم به جمع نفرات برتر پیکارهای بخش دوبل و انفرادی هر میدان معتبر و رسمی این رشته، تنها یک رویا برای جامعه ورزش قم و خانواده این رشته ورزشی بود. واقعیت این است که تنیس قم در آن مقاطع، قابلیت و یارای حضور در جمع تیم‌ها و نفرات برتر تنیس کشور را نداشت
صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری فارس از قم، تنیسورهایی که محصول سرمایه‌گذاری در رده‌های سنی پایه تنیس استان قم هستند آرام آرام مدارج ترقی در این رشته ورزشی را پشت سر گذاشته و با درخشش در میادین مختلف داخلی و بین‌المللی برای تنیس استان قم اعتبار کسب می‌کنند. تا اواخر دهه 1380 آنچنان که باید و شاید خبری از تنیس قم در سطح اول تنیس کشور نبود و ورزشکاران این رشته تنها در برخی از میادین کشوری این رشته حضور می‌یافتند اما بدون اینکه ادعایی برای کسب عنوان داشته باشند، با احترام و بدون اینکه حریفان را آزار بدهند از گردونه رقابت‌ها کنار می‌رفتند. آغاز پیشرفت و تحول در تنیس قم از آغاز دهه 1390 حضور تنیس‌بازان قم در جمع تیم‌های برتر مسابقات بخش تیمی لیگ یا تنیس قهرمانی کشور و یا راه‌یابی تنیسورهای قم به جمع نفرات برتر پیکارهای بخش دوبل و انفرادی هر میدان معتبر و رسمی این رشته، تنها یک رویا برای جامعه ورزش قم و خانواده این رشته ورزشی بود. واقعیت این است که تنیس قم در آن مقاطع، قابلیت و یارای حضور در جمع تیم‌ها و نفرات برتر تنیس کشور را نداشت
صاحب‌خبر - به گزارش خبرگزاری فارس از قم، تنیسورهایی که محصول سرمایه‌گذاری در رده‌های سنی پایه تنیس استان قم هستند آرام آرام مدارج ترقی در این رشته ورزشی را پشت سر گذاشته و با درخشش در میادین مختلف داخلی و بین‌المللی برای تنیس استان قم اعتبار کسب می‌کنند. تا اواخر دهه 1380 آنچنان که باید و شاید خبری از تنیس قم در سطح اول تنیس کشور نبود و ورزشکاران این رشته تنها در برخی از میادین کشوری این رشته حضور می‌یافتند اما بدون اینکه ادعایی برای کسب عنوان داشته باشند، با احترام و بدون اینکه حریفان را آزار بدهند از گردونه رقابت‌ها کنار می‌رفتند. آغاز پیشرفت و تحول در تنیس قم از آغاز دهه 1390 حضور تنیس‌بازان قم در جمع تیم‌های برتر مسابقات بخش تیمی لیگ یا تنیس قهرمانی کشور و یا راه‌یابی تنیسورهای قم به جمع نفرات برتر پیکارهای بخش دوبل و انفرادی هر میدان معتبر و رسمی این رشته، تنها یک رویا برای جامعه ورزش قم و خانواده این رشته ورزشی بود. واقعیت این است که تنیس قم در آن مقاطع، قابلیت و یارای حضور در جمع تیم‌ها و نفرات برتر تنیس کشور را نداشت