سوره انعام با صدای استاد فرهمند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در جلسه تفسیر قرآنی که شامگاه گذشته، 25 اسفندماه، بعد از نماز مغرب و عشا در مهدیه مشهد برگزار شد، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که به مهدویت مرتبط است، به تفسیر آیات ابتدایی سوره انعام پرداخت.وی، در ابتدای جلسه تفسیر خود، قرائت قرآن در صبح را دارای برکات زیادی دانست و افزود: اگر هم کسانی توفیق نداشته باشند که کار خود را در اول صبح با قرآن شروع کنند سفارش شده است که حداقل سه آیه ابتدایی سوره انعام را قرائت کنند.وی غفلت نکردن از خدا، خود را تحت نظارت خدا دیدن و وابسته نشدن به دارائی‌ها را از آثار سه آیه ابتدایی سوره انعام برشمرد و تصریح کرد: اگر این سه خصوصیت در وجود انسان باشد، زندگی‌ای توام با عبودیت خواهد داشت.امام جمعه مشهد، پس از گفتن مقدمه‌ای کوتاه به تفسیر آیه اول سوره انعام پرداخت و گفت: خداوند متعال در آیه اول سوره انعام موضوع خلقت جهان را مطرح می‌کند و اگر می‌بینیم که خداوند در آیه دوم این سوره بعد از تبیین خلقت جهان، خلقت
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد در جلسه تفسیر قرآنی که شامگاه گذشته، 25 اسفندماه، بعد از نماز مغرب و عشا در مهدیه مشهد برگزار شد، با اشاره به آیاتی از قرآن کریم که به مهدویت مرتبط است، به تفسیر آیات ابتدایی سوره انعام پرداخت.وی، در ابتدای جلسه تفسیر خود، قرائت قرآن در صبح را دارای برکات زیادی دانست و افزود: اگر هم کسانی توفیق نداشته باشند که کار خود را در اول صبح با قرآن شروع کنند سفارش شده است که حداقل سه آیه ابتدایی سوره انعام را قرائت کنند.وی غفلت نکردن از خدا، خود را تحت نظارت خدا دیدن و وابسته نشدن به دارائی‌ها را از آثار سه آیه ابتدایی سوره انعام برشمرد و تصریح کرد: اگر این سه خصوصیت در وجود انسان باشد، زندگی‌ای توام با عبودیت خواهد داشت.امام جمعه مشهد، پس از گفتن مقدمه‌ای کوتاه به تفسیر آیه اول سوره انعام پرداخت و گفت: خداوند متعال در آیه اول سوره انعام موضوع خلقت جهان را مطرح می‌کند و اگر می‌بینیم که خداوند در آیه دوم این سوره بعد از تبیین خلقت جهان، خلقت
$(document).ready(function() { var api891909 = flowplayer("#player_891909", { splash: "/files/fa/news/1397/2/21/891873_969.jpg", width : 400, height : 300, ratio: 9/16, keyboard :false, embed :false, playlist: [ { // set up adverts for second clip ima: { ads: [{ // a pre-roll advert for this feature time: 10, ad_type: "standardvideo", max_ad_duration: 6000, sdmax: 6000, }] }, sources: [ { type: "video/mp4",src: "/files/fa/news/1397/2/21/891875_769.mp4" }, ] }, ] }); // prevent seeking completely, also via keyboard var disable = function (e) { e.preventDefault(); } var enable = function (e) { return true; } api891909.on('ready', function () { var videoViewAjax = true; $('#player_891909').find('.fp-ui').click(function(){ if (videoViewAjax == true) { $.post('/fa/ajax/news/video/891909',{},function (data) {}); videoViewAjax = false; } }); });
$(document).ready(function() { var api889747 = flowplayer("#player_889747", { splash: "/files/fa/news/1397/2/19/889706_306.jpg", width : 400, height : 300, ratio: 9/16, keyboard :false, embed :false, playlist: [ { // set up adverts for second clip ima: { ads: [{ // a pre-roll advert for this feature time: 10, ad_type: "standardvideo", max_ad_duration: 6000, sdmax: 6000, }] }, sources: [ { type: "video/mp4",src: "/files/fa/news/1397/2/19/889713_625.mp4" }, ] }, ] }); // prevent seeking completely, also via keyboard var disable = function (e) { e.preventDefault(); } var enable = function (e) { return true; } api889747.on('ready', function () { var videoViewAjax = true; $('#player_889747').find('.fp-ui').click(function(){ if (videoViewAjax == true) { $.post('/fa/ajax/news/video/889747',{},function (data) {}); videoViewAjax = false; } }); });
$(document).ready(function() { var api889752 = flowplayer("#player_889752", { splash: "/files/fa/news/1397/2/19/889710_437.jpg", width : 400, height : 300, ratio: 9/16, keyboard :false, embed :false, playlist: [ { // set up adverts for second clip ima: { ads: [{ // a pre-roll advert for this feature time: 10, ad_type: "standardvideo", max_ad_duration: 6000, sdmax: 6000, }] }, sources: [ { type: "video/mp4",src: "/files/fa/news/1397/2/19/889718_663.mp4" }, ] }, ] }); // prevent seeking completely, also via keyboard var disable = function (e) { e.preventDefault(); } var enable = function (e) { return true; } api889752.on('ready', function () { var videoViewAjax = true; $('#player_889752').find('.fp-ui').click(function(){ if (videoViewAjax == true) { $.post('/fa/ajax/news/video/889752',{},function (data) {}); videoViewAjax = false; } }); });

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸