دانلود زیرنویس The Principles of Lust 2003

به گزارش ایرنا، پایگاه خبری هیل به نقل از 'نانسی پلوسی' گفت: اطلاعات آمریکا در آن زمان، حمله سال 2003 به عراق را توجیه نمی کرد. این یک حمله اشتباه بود. اطلاعاتی که ما در آن زمان در اختیار داشتیم تهدیدها درعراق را تایید نمی کرد.پلوسی در آن زمان به عنوان یک دموکرات در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا فعالیت می کرد.این قانونگذار آمریکایی در ادامه از جورج دبلیو بوش رییس جمهوری پیشین آمریکا به دلیل اغراق در مورد اعلام تهدیدها از سوی رژیم صدام دیکتاتور سابق عراق انتقاد کرد.وی به اطلاعات غلط آمریکا در مورد وجود تسلیحات کشتارجمعی در عراق در آن سالها اشاره کرد.این اظهارات نانسی پلوسی در حالی مطرح شده است که مشروعیت یا عدم مشروعیت حمله سال 2003 امریکا به عراق، به بحثی در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تبدیل شده است.جب بوش برادر جورج بوش اخیرا در مصاحبه ای از حمله سال 2003 برادرش به عراق دفاع کرد در حالی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا که کاندیدای انتخابات 2016 آمریکا شده، اعلام کرد که حمایت آن زمان از حمله به
به گزارش ایرنا، پایگاه خبری هیل به نقل از 'نانسی پلوسی' گفت: اطلاعات آمریکا در آن زمان، حمله سال 2003 به عراق را توجیه نمی کرد. این یک حمله اشتباه بود. اطلاعاتی که ما در آن زمان در اختیار داشتیم تهدیدها درعراق را تایید نمی کرد.پلوسی در آن زمان به عنوان یک دموکرات در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا فعالیت می کرد.این قانونگذار آمریکایی در ادامه از جورج دبلیو بوش رییس جمهوری پیشین آمریکا به دلیل اغراق در مورد اعلام تهدیدها از سوی رژیم صدام دیکتاتور سابق عراق انتقاد کرد.وی به اطلاعات غلط آمریکا در مورد وجود تسلیحات کشتارجمعی در عراق در آن سالها اشاره کرد.این اظهارات نانسی پلوسی در حالی مطرح شده است که مشروعیت یا عدم مشروعیت حمله سال 2003 امریکا به عراق، به بحثی در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تبدیل شده است.جب بوش برادر جورج بوش اخیرا در مصاحبه ای از حمله سال 2003 برادرش به عراق دفاع کرد در حالی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا که کاندیدای انتخابات 2016 آمریکا شده، اعلام کرد که حمایت آن زمان از حمله به
به گزارش ایرنا، سند مذکور که حاکی از فریبکاری های چند لایه تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس در ارتباط با حمله سال 2003 میلادی شمرده می شود، در تاریخ 28 مارس 2002 تحت عنوان یک یادداشت محرمانه از جانب کالین پاول، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، و یک هفته قبل از دیدار بوش و تونی بلر در مزرعه 'کرافورد' تگزاس نوشته شده است.به نوشته ساندی تایمز، پاول در این نامه، به ‘جورج بوش’ رئیس جمهور وقت آمریکا، نوشته است: بلر می خواهد در خصوص موضوع: افغانستان، عراق، خاورمیانه، روسیه، درگیری های ناتو، تجارت و توسعه گفت وگو کند. پاول در نامه مذکور با بیان اینکه انگلیس از سیاست های آمریکا در خاورمیانه پیروی خواهد کرد، افزود: بلر خواهان ارائه خط مشی های راهبردی و تاکتیکی برای جلب حمایت بیشتر افکار عمومی از جنگ عراق است.ساندی تایمز نوشت: پاول می گوید: ' همچنان که ما در جریان جنگ علیه تروریسم و عراق پیشروی می کنیم، [تونی] بلر مدافع شما و آمریکا است' و 'به رغم اینکه مشاورین وی نسبت به تکمیل ظرفیت نیروهای انگلیسی هشدار داده اند اما او خود را متعهد می داند که 1700 سرباز انگلیسی
روزنامه ساندی میل با استناد به اسنادی که به تازگی در آمریکا منتشر شده است، فاش ساخت: تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس یک سال قبل از حمله سال 2003 به عراق، به آمریکا، قول پیوستن به این جنگ را داده بود.به گزارش «تابناک»، سند مذکور که حاکی از فریبکاری های چند لایه تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس در ارتباط با حمله سال 2003 میلادی شمرده می شود، در تاریخ 28 مارس 2002 تحت عنوان یک یادداشت محرمانه از جانب کالین پاول، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، و یک هفته قبل از دیدار بوش و تونی بلر در مزرعه 'کرافورد' تگزاس نوشته شده است.به نوشته ساندی میل ، پاول در این نامه، به ‘جورج بوش’ رئیس جمهور وقت آمریکا، نوشته است: بلر می خواهد در خصوص موضوع: افغانستان، عراق، خاورمیانه، روسیه، درگیری های ناتو، تجارت و توسعه گفت وگو کند.پاول در نامه مذکور با بیان اینکه انگلیس از سیاست های آمریکا در خاورمیانه پیروی خواهد کرد، افزود: بلر خواهان ارائه خط مشی های راهبردی و تاکتیکی برای جلب حمایت بیشتر افکار عمومی از جنگ عراق است.ساندی میل نوشت: پاول می گوید: ' همچنان که ما در جریان جنگ علیه تروریسم
روزنامه ساندی میل با استناد به اسنادی که به تازگی در آمریکا منتشر شده است، فاش ساخت: تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس یک سال قبل از حمله سال 2003 به عراق، به آمریکا، قول پیوستن به این جنگ را داده بود.به گزارش «تابناک»، سند مذکور که حاکی از فریبکاری های چند لایه تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس در ارتباط با حمله سال 2003 میلادی شمرده می شود، در تاریخ 28 مارس 2002 تحت عنوان یک یادداشت محرمانه از جانب کالین پاول، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، و یک هفته قبل از دیدار بوش و تونی بلر در مزرعه 'کرافورد' تگزاس نوشته شده است.به نوشته ساندی میل ، پاول در این نامه، به ‘جورج بوش’ رئیس جمهور وقت آمریکا، نوشته است: بلر می خواهد در خصوص موضوع: افغانستان، عراق، خاورمیانه، روسیه، درگیری های ناتو، تجارت و توسعه گفت وگو کند.پاول در نامه مذکور با بیان اینکه انگلیس از سیاست های آمریکا در خاورمیانه پیروی خواهد کرد، افزود: بلر خواهان ارائه خط مشی های راهبردی و تاکتیکی برای جلب حمایت بیشتر افکار عمومی از جنگ عراق است.ساندی میل نوشت: پاول می گوید: ' همچنان که ما در جریان جنگ علیه تروریسم
روزنامه ساندی میل با استناد به اسنادی که به تازگی در آمریکا منتشر شده است، فاش ساخت: تونی بلر، نخست وزیر سابق انگلیس یک سال قبل از حمله سال 2003 به عراق، به آمریکا، قول پیوستن به این جنگ را داده بود.به گزارش «تابناک»، سند مذکور که حاکی از فریبکاری های چند لایه تونی بلر نخست وزیر وقت انگلیس در ارتباط با حمله سال 2003 میلادی شمرده می شود، در تاریخ 28 مارس 2002 تحت عنوان یک یادداشت محرمانه از جانب کالین پاول، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا، و یک هفته قبل از دیدار بوش و تونی بلر در مزرعه 'کرافورد' تگزاس نوشته شده است.به نوشته ساندی میل ، پاول در این نامه، به ‘جورج بوش’ رئیس جمهور وقت آمریکا، نوشته است: بلر می خواهد در خصوص موضوع: افغانستان، عراق، خاورمیانه، روسیه، درگیری های ناتو، تجارت و توسعه گفت وگو کند.پاول در نامه مذکور با بیان اینکه انگلیس از سیاست های آمریکا در خاورمیانه پیروی خواهد کرد، افزود: بلر خواهان ارائه خط مشی های راهبردی و تاکتیکی برای جلب حمایت بیشتر افکار عمومی از جنگ عراق است.ساندی میل نوشت: پاول می گوید: ' همچنان که ما در جریان جنگ علیه تروریسم
به گزارش ایرنا، روزنامه گاردین روز سه شنبه در گزارشی با اشاره به جلسات تونی بلر با همپیمانانش درخصوص بررسی ابعاد و واکنش های احتمالی نسبت به گزارش چیلکات، نوشت: تونی بلر قصد ندارد تا پیش از انتشار این گزارش به صورت علنی سخنرانی و یا واکنشی را نشان دهد. گاردین نوشت: نزدیکان تونی بلر می گویند وی احتمالا علت طولانی شدن جنگ و خون ریزی در عراق، پس از سرنگونی صدام حسین را ناشی از مداخله ایران و القاعده خواهد خواند. این روزنامه افزود: بلر همچنین به منتقدینش می گوید که به عواقب روی کار ماندن صدام حسین بر مصدر قدرت در عراق بیندیشند و اینکه وی ممکن بودموفق به دستیابی به سلاح کشتار جمعی می شد. گاردین افزود: نخست وزیر پیشین انگلیس به مخالفان سرنگونی رژیم عراق تصریح خواهد کرد که دنیا بدون حضور صدام حسین مکانی امن تر بوده است.این روزنامه با اشاره به اینکه در عراق، هیچ نشانی از ساخت سلاح کشتار جمعی پیدا نشد، اضافه کرد: اما بلر ادعا خواهد کرد که صدام حسین استعداد ساخت سلاح کشتار جمعی را داشته است. گاردین با بیان اینکه جرمی کوربین رهبر حزب کارگر مخالف حمله
به گزارش ایرنا، تونی بلر در جریان کنفرانس خبری اش که بیش از یک ساعت به طول انجامید، گفت: 'اگر اشتباهی بوده مسئولیت آن را می‌پذیرم. اما نمی‌پذیرم که من در خصوص برای حمله به عراق تصمیم اشتباهی گرفتم.وی بیان داشت: «برای آن تصمیم، امروز تمام مسئولیت‌ها را بدون عذر و بهانه برعهده می‌گیرم. بخاطر تمام عواقب این تهاجم متاسفم و عذرخواهی می‌کنم.»نخست وزیر پیشین انگلیس مدعی شد:' وضعیت جهان اکنون بهتر از چیزی است که اگر به عراق حمله نمی‌شد، جهان بدون صدام حسین، جهان امن‌تری است.'وی افزود: 'این تصمیم را گرفتم چون فکر می‌کردم در درازمدت به نفع بریتانیاست و تصمیمی بود که باید آن زمان گرفته می‌شد و به‌درستی گرفته شد.'تونی بلر گفت گزارش هیئت تحقیق درمورد دخالت انگلیس در عراق تایید می‌کند که او و دولتش هیچ دروغ و فریبکاری در آستانه جنگ عراق انجام ندادند.وی بیان داشت: «می‌توانم نه تنها به چشمان خانواده‌ها (سربازان کشته شده در عراق) بلکه به چشمان تمام مردم انگلیس نگاه کنم و بگویم که آنها را فریب نداده‌ام.»نخست وزیر انگلیس گفت: خشم و غم خانواده‌هایی

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸