دانلود دواره گناوه ای

صاحب‌خبر - حسین حسن زاده روز سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیرکل امورشهری و روستایی استانداری بوشهر با کارکنان شهرداری و شورای اسلامی گناوه افزود: مسئولان استانی باید به این شهر گردشگر و تجاری بویژه در زمینه تخصیص اعتبار و ایام تعطیلات نوروز نگاه و توجه خاص داشته باشند. وی اضافه کرد: حدود 50 درصد از کوچه های گناوه هنوز خاکی است که نیاز به آسفالت دارد. وی اظهارکرد: کارکنان شهرداری با حداقل امکانات و دستمزد تلاش می کنند و حدود یک سال است که اضافه کار نگرفته و حقوق عقب مانده دارند و این روند سبب شده تا در پرداخت هزینه های بیمارستانی معطل بمانند. شهردار گناوه افزود: ناوگان خدمت شهری شهرداری جوابگوی جمعیت 60 هزارنفری این شهر نیست و وضعیت پل های ورودی به شهر نامناسب و خظرناک و احتمال تخریب آن وجود دارد. وی گفت: برای خدمات دهی مناسب و شایسته به مسافران و گردشگران نوروزی نیاز به همکاری و مدیریت استانی داریم. رئیس شورای اسلامی شهر گناوه گفت:
صاحب‌خبر - حسین حسن زاده روز سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیرکل امورشهری و روستایی استانداری بوشهر با کارکنان شهرداری و شورای اسلامی گناوه افزود: مسئولان استانی باید به این شهر گردشگر و تجاری بویژه در زمینه تخصیص اعتبار و ایام تعطیلات نوروز نگاه و توجه خاص داشته باشند. وی اضافه کرد: حدود 50 درصد از کوچه های گناوه هنوز خاکی است که نیاز به آسفالت دارد. وی اظهارکرد: کارکنان شهرداری با حداقل امکانات و دستمزد تلاش می کنند و حدود یک سال است که اضافه کار نگرفته و حقوق عقب مانده دارند و این روند سبب شده تا در پرداخت هزینه های بیمارستانی معطل بمانند. شهردار گناوه افزود: ناوگان خدمت شهری شهرداری جوابگوی جمعیت 60 هزارنفری این شهر نیست و وضعیت پل های ورودی به شهر نامناسب و خظرناک و احتمال تخریب آن وجود دارد. وی گفت: برای خدمات دهی مناسب و شایسته به مسافران و گردشگران نوروزی نیاز به همکاری و مدیریت استانی داریم. رئیس شورای اسلامی شهر گناوه گفت:
صاحب‌خبر - حسین حسن زاده روز سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیرکل امورشهری و روستایی استانداری بوشهر با کارکنان شهرداری و شورای اسلامی گناوه افزود: مسئولان استانی باید به این شهر گردشگر و تجاری بویژه در زمینه تخصیص اعتبار و ایام تعطیلات نوروز نگاه و توجه خاص داشته باشند. وی اضافه کرد: حدود 50 درصد از کوچه های گناوه هنوز خاکی است که نیاز به آسفالت دارد. وی اظهارکرد: کارکنان شهرداری با حداقل امکانات و دستمزد تلاش می کنند و حدود یک سال است که اضافه کار نگرفته و حقوق عقب مانده دارند و این روند سبب شده تا در پرداخت هزینه های بیمارستانی معطل بمانند. شهردار گناوه افزود: ناوگان خدمت شهری شهرداری جوابگوی جمعیت 60 هزارنفری این شهر نیست و وضعیت پل های ورودی به شهر نامناسب و خظرناک و احتمال تخریب آن وجود دارد. وی گفت: برای خدمات دهی مناسب و شایسته به مسافران و گردشگران نوروزی نیاز به همکاری و مدیریت استانی داریم. رئیس شورای اسلامی شهر گناوه گفت:
صاحب‌خبر - حسین حسن زاده روز سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیرکل امورشهری و روستایی استانداری بوشهر با کارکنان شهرداری و شورای اسلامی گناوه افزود: مسئولان استانی باید به این شهر گردشگر و تجاری بویژه در زمینه تخصیص اعتبار و ایام تعطیلات نوروز نگاه و توجه خاص داشته باشند. وی اضافه کرد: حدود 50 درصد از کوچه های گناوه هنوز خاکی است که نیاز به آسفالت دارد. وی اظهارکرد: کارکنان شهرداری با حداقل امکانات و دستمزد تلاش می کنند و حدود یک سال است که اضافه کار نگرفته و حقوق عقب مانده دارند و این روند سبب شده تا در پرداخت هزینه های بیمارستانی معطل بمانند. شهردار گناوه افزود: ناوگان خدمت شهری شهرداری جوابگوی جمعیت 60 هزارنفری این شهر نیست و وضعیت پل های ورودی به شهر نامناسب و خظرناک و احتمال تخریب آن وجود دارد. وی گفت: برای خدمات دهی مناسب و شایسته به مسافران و گردشگران نوروزی نیاز به همکاری و مدیریت استانی داریم. رئیس شورای اسلامی شهر گناوه گفت:
صاحب‌خبر - حسین حسن زاده روز سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیرکل امورشهری و روستایی استانداری بوشهر با کارکنان شهرداری و شورای اسلامی گناوه افزود: مسئولان استانی باید به این شهر گردشگر و تجاری بویژه در زمینه تخصیص اعتبار و ایام تعطیلات نوروز نگاه و توجه خاص داشته باشند. وی اضافه کرد: حدود 50 درصد از کوچه های گناوه هنوز خاکی است که نیاز به آسفالت دارد. وی اظهارکرد: کارکنان شهرداری با حداقل امکانات و دستمزد تلاش می کنند و حدود یک سال است که اضافه کار نگرفته و حقوق عقب مانده دارند و این روند سبب شده تا در پرداخت هزینه های بیمارستانی معطل بمانند. شهردار گناوه افزود: ناوگان خدمت شهری شهرداری جوابگوی جمعیت 60 هزارنفری این شهر نیست و وضعیت پل های ورودی به شهر نامناسب و خظرناک و احتمال تخریب آن وجود دارد. وی گفت: برای خدمات دهی مناسب و شایسته به مسافران و گردشگران نوروزی نیاز به همکاری و مدیریت استانی داریم. رئیس شورای اسلامی شهر گناوه گفت:
صاحب‌خبر - حسین حسن زاده روز سه شنبه در نشست هم اندیشی مدیرکل امورشهری و روستایی استانداری بوشهر با کارکنان شهرداری و شورای اسلامی گناوه افزود: مسئولان استانی باید به این شهر گردشگر و تجاری بویژه در زمینه تخصیص اعتبار و ایام تعطیلات نوروز نگاه و توجه خاص داشته باشند. وی اضافه کرد: حدود 50 درصد از کوچه های گناوه هنوز خاکی است که نیاز به آسفالت دارد. وی اظهارکرد: کارکنان شهرداری با حداقل امکانات و دستمزد تلاش می کنند و حدود یک سال است که اضافه کار نگرفته و حقوق عقب مانده دارند و این روند سبب شده تا در پرداخت هزینه های بیمارستانی معطل بمانند. شهردار گناوه افزود: ناوگان خدمت شهری شهرداری جوابگوی جمعیت 60 هزارنفری این شهر نیست و وضعیت پل های ورودی به شهر نامناسب و خظرناک و احتمال تخریب آن وجود دارد. وی گفت: برای خدمات دهی مناسب و شایسته به مسافران و گردشگران نوروزی نیاز به همکاری و مدیریت استانی داریم. رئیس شورای اسلامی شهر گناوه گفت:
حمزه مسعودی نیا روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این حادثه صبح امروز در نزدیکی روستای چاهک حدفاصل اردوگاه شهدای دانش آموزی رخ داد سه نفر از سرنشینان پژو پارس که از یک خانواده بودند و دو نفر از سرنشینان دیگر خودرو جان خود را ازدست دادند.وی اظهارکرد: سرنشینان پژو پارس که یک مرد، زن و بچه بودند به دلیل آتش گرفتن خودرو در صحنه جان باختند و از دو سرنشین خودرو دیگر یکی در صحنه تصادف جان باخت و دیگر سرنشین آن پس از انتقال به بیمارستان این شهر فوت کرد.دبیر ستاد مدیریت بحران گناوه از همکاری مجموعه دستگاههای ذی ربط بحران این شهرستان در امداد رسانی به آسیب دیدگان این حادثه رانندگی قدردانی کرد.علت وقوع این حادثه ازسوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.جاده گناوه به دیلم در شمال استان بوشهر از نقاط حادثه خیز است که شالانه شمار زیادی از هموطنان جان خود را در این مسیر از دست می دهند. ک/36164/6043
حمزه مسعودی نیا روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: این حادثه صبح امروز در نزدیکی روستای چاهک حدفاصل اردوگاه شهدای دانش آموزی رخ داد سه نفر از سرنشینان پژو پارس که از یک خانواده بودند و دو نفر از سرنشینان دیگر خودرو جان خود را ازدست دادند.وی اظهارکرد: سرنشینان پژو پارس که یک مرد، زن و بچه بودند به دلیل آتش گرفتن خودرو در صحنه جان باختند و از دو سرنشین خودرو دیگر یکی در صحنه تصادف جان باخت و دیگر سرنشین آن پس از انتقال به بیمارستان این شهر فوت کرد.دبیر ستاد مدیریت بحران گناوه از همکاری مجموعه دستگاههای ذی ربط بحران این شهرستان در امداد رسانی به آسیب دیدگان این حادثه رانندگی قدردانی کرد.علت وقوع این حادثه ازسوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.جاده گناوه به دیلم در شمال استان بوشهر از نقاط حادثه خیز است که شالانه شمار زیادی از هموطنان جان خود را در این مسیر از دست می دهند. ک/36164/6043
حسین دهقان شامگاه جمعه درگفت وگو با ایرنا، افزود: بر اثر این تصادف که عصر جمعه رخ داد یکی از راکبان موتورسیکلت در صحنه و یک راکب دیگر در مسیر انتقال به بیمارستان گناوه فوت کردند.وی با اشاره به اینکه موتورسیکلت سه سرنشین داشته است گفت: حال یکی دیگر از راکبان موتورسیکلت که در بیمارستان بستری است نیز وخیم گزارش شده است.دهقان بیان کرد: راننده خودرو به همراه فرزندش دچار آسیب جدی نشده اند.وی گفت: فوت شدگان و زخمی های این سانحه ازسوی نیروهای اورژانس با دو دوستگاه آمبولانس به بیمارستان انتقال داده شدند.جاده حادثه خیز گناوه به روستای چاهبردی - بهمنیاری و شول در اختیار شرکت نفت است و در چندسال اخیر بدلیل عرض کم حوادث دلخراشی دراین مسیر بوقوع پیوسته است.این مسیر به جاده گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد متصل و روزانه تعداد زیادی از هموطنان در این محور تردد می کنند.شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر قراردارد.ک/36164/ 6045/ 3404

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸