دانلود جزوه اقتصاد کلان عباس شاکری

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی ‌‌شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه به فرمان مقام معظم رهبری اراضی عباس آباد باید به عنوان پهنه سبز حفظ شود و مستحدثات محدود آن صرفا کاربری فرهنگی داشته باشد، اظهار داشت: در جلسه اخیر که با مدیرعامل شرکت و معاون شهرسازی داشتیم مطابق گزارش آن ها در پارکینگ نوروز و سپه قرار است با استقرار فعالیت‌های تجاری بزرگ مقیاس با ظرفیت 2 هزار و 100 واحد از پارکینگ ها برای کاربری تجاری اقدام کنند، با توجه به اینکه شهرداری اجازه واگذاری عرصه این اراضی را ندارد، بنا دارد اعیان واحدهای مذکور را بفروشد.‎وی هشدار داد: در این صورت آمد و شد به این اراضی صرفا با مقصود فرهنگی نخواهد بود و شهروندان صرفا به قصد خرید به فستیوال فرهنگی جهان اسلام رفت و آمد خواهند کرد که بر خلاف اهداف اولیه مدیریت شهری در اراضی عباس آباد است.شاکری خواستار تعیین تکلیف نسبت شورای شهر با شرکت نوسازی
صاحب‌خبر -  مجتبی شاکری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه علنی ‌‌شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه به فرمان مقام معظم رهبری اراضی عباس آباد باید به عنوان پهنه سبز حفظ شود و مستحدثات محدود آن صرفا کاربری فرهنگی داشته باشد، اظهار کرد: در جلسه اخیر که با مدیرعامل شرکت و معاون شهرسازی داشتیم مطابق گزارش آن ها در پارکینگ نوروز و سپه قرار است با استقرار فعالیتهای تجاری بزرگ مقیاس با ظرفیت 2100 واحد از پارکینگ ها برای کاربری تجاری اقدام کنند. با توجه به اینکه شهرداری اجازه واگذاری عرصه این اراضی را ندارد، بنا دارد اعیان واحدهای مذکور را بفروشد. وی هشدار داد: در این صورت آمد و شد به این اراضی صرفا با مقصود فرهنگی نخواهد بود و شهروندان صرفا به قصد خرید به فستیوال فرهنگی جهان اسلام رفت و آمد خواهند کرد که بر خلاف اهداف اولیه مدیریت شهری در اراضی عباس آباد است. شاکری خواستار تعیین تکلیف نسبت شورای شهر با شرکت نوسازی اراضی عباس آباد و نحوه کنترل و نظارت بر اعمال این شرکت شد و گفت: شورای شهر در
صاحب‌خبر - به گزارش «نسیم آنلاین» عباس شاکری بعد از ظهر پنج شنبه در نشست ریشه یابی نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر واقعی شدن نرخ ارز در راستای افزایش صادرات، اظهار داشت: در کدام اقتصاد توسعه یافته تاکید می‌شود که برای گسترش صادرات نرخ ارز را افزایش دهیم؟ جز اینکه بگوییم این افراد که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، اشتراک منافع دارند و در منبع رانت فرو رفته اند. ما صد بار قیمت ارز را بالا بردیم،‌ آیا صادرات افزایش یافت؟ وی با اشاره به آسیب های افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی، گفت: هم اکنون 40 درصد کالاهای وارداتی ما به کالاهای واسطه ای و حدود 15 درصد به نهاده ها و مابقی به کالاهای مورد نیاز اختصاص دارد؛ در این شرایط، ارز گران‌تر موجب افزایش قیمت تمام شده می شود و در نهایت علاوه بر اینکه رکود در بازار را تشدید می کند، به مصرف کننده نهایی نیز فشار وارد می کند. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ادعای افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش صادرات،‌ فقط به سود
صاحب‌خبر - به گزارش «نسیم آنلاین» عباس شاکری بعد از ظهر پنج شنبه در نشست ریشه یابی نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر واقعی شدن نرخ ارز در راستای افزایش صادرات، اظهار داشت: در کدام اقتصاد توسعه یافته تاکید می‌شود که برای گسترش صادرات نرخ ارز را افزایش دهیم؟ جز اینکه بگوییم این افراد که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، اشتراک منافع دارند و در منبع رانت فرو رفته اند. ما صد بار قیمت ارز را بالا بردیم،‌ آیا صادرات افزایش یافت؟ وی با اشاره به آسیب های افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی، گفت: هم اکنون 40 درصد کالاهای وارداتی ما به کالاهای واسطه ای و حدود 15 درصد به نهاده ها و مابقی به کالاهای مورد نیاز اختصاص دارد؛ در این شرایط، ارز گران‌تر موجب افزایش قیمت تمام شده می شود و در نهایت علاوه بر اینکه رکود در بازار را تشدید می کند، به مصرف کننده نهایی نیز فشار وارد می کند. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ادعای افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش صادرات،‌ فقط به سود
صاحب‌خبر - به گزارش «نسیم آنلاین» عباس شاکری بعد از ظهر پنج شنبه در نشست ریشه یابی نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر واقعی شدن نرخ ارز در راستای افزایش صادرات، اظهار داشت: در کدام اقتصاد توسعه یافته تاکید می‌شود که برای گسترش صادرات نرخ ارز را افزایش دهیم؟ جز اینکه بگوییم این افراد که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، اشتراک منافع دارند و در منبع رانت فرو رفته اند. ما صد بار قیمت ارز را بالا بردیم،‌ آیا صادرات افزایش یافت؟ وی با اشاره به آسیب های افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی، گفت: هم اکنون 40 درصد کالاهای وارداتی ما به کالاهای واسطه ای و حدود 15 درصد به نهاده ها و مابقی به کالاهای مورد نیاز اختصاص دارد؛ در این شرایط، ارز گران‌تر موجب افزایش قیمت تمام شده می شود و در نهایت علاوه بر اینکه رکود در بازار را تشدید می کند، به مصرف کننده نهایی نیز فشار وارد می کند. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ادعای افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش صادرات،‌ فقط به سود
صاحب‌خبر - به گزارش «نسیم آنلاین» عباس شاکری بعد از ظهر پنج شنبه در نشست ریشه یابی نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر واقعی شدن نرخ ارز در راستای افزایش صادرات، اظهار داشت: در کدام اقتصاد توسعه یافته تاکید می‌شود که برای گسترش صادرات نرخ ارز را افزایش دهیم؟ جز اینکه بگوییم این افراد که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، اشتراک منافع دارند و در منبع رانت فرو رفته اند. ما صد بار قیمت ارز را بالا بردیم،‌ آیا صادرات افزایش یافت؟ وی با اشاره به آسیب های افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی، گفت: هم اکنون 40 درصد کالاهای وارداتی ما به کالاهای واسطه ای و حدود 15 درصد به نهاده ها و مابقی به کالاهای مورد نیاز اختصاص دارد؛ در این شرایط، ارز گران‌تر موجب افزایش قیمت تمام شده می شود و در نهایت علاوه بر اینکه رکود در بازار را تشدید می کند، به مصرف کننده نهایی نیز فشار وارد می کند. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ادعای افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش صادرات،‌ فقط به سود
صاحب‌خبر - به گزارش «نسیم آنلاین» عباس شاکری بعد از ظهر پنج شنبه در نشست ریشه یابی نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر واقعی شدن نرخ ارز در راستای افزایش صادرات، اظهار داشت: در کدام اقتصاد توسعه یافته تاکید می‌شود که برای گسترش صادرات نرخ ارز را افزایش دهیم؟ جز اینکه بگوییم این افراد که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، اشتراک منافع دارند و در منبع رانت فرو رفته اند. ما صد بار قیمت ارز را بالا بردیم،‌ آیا صادرات افزایش یافت؟ وی با اشاره به آسیب های افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی، گفت: هم اکنون 40 درصد کالاهای وارداتی ما به کالاهای واسطه ای و حدود 15 درصد به نهاده ها و مابقی به کالاهای مورد نیاز اختصاص دارد؛ در این شرایط، ارز گران‌تر موجب افزایش قیمت تمام شده می شود و در نهایت علاوه بر اینکه رکود در بازار را تشدید می کند، به مصرف کننده نهایی نیز فشار وارد می کند. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ادعای افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش صادرات،‌ فقط به سود
صاحب‌خبر - به گزارش «نسیم آنلاین» عباس شاکری بعد از ظهر پنج شنبه در نشست ریشه یابی نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران، در موسسه مطالعات دین و اقتصاد با انتقاد از سخنان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری مبنی بر واقعی شدن نرخ ارز در راستای افزایش صادرات، اظهار داشت: در کدام اقتصاد توسعه یافته تاکید می‌شود که برای گسترش صادرات نرخ ارز را افزایش دهیم؟ جز اینکه بگوییم این افراد که چنین مباحثی را مطرح می‌کنند، اشتراک منافع دارند و در منبع رانت فرو رفته اند. ما صد بار قیمت ارز را بالا بردیم،‌ آیا صادرات افزایش یافت؟ وی با اشاره به آسیب های افزایش نرخ ارز بر تولید داخلی، گفت: هم اکنون 40 درصد کالاهای وارداتی ما به کالاهای واسطه ای و حدود 15 درصد به نهاده ها و مابقی به کالاهای مورد نیاز اختصاص دارد؛ در این شرایط، ارز گران‌تر موجب افزایش قیمت تمام شده می شود و در نهایت علاوه بر اینکه رکود در بازار را تشدید می کند، به مصرف کننده نهایی نیز فشار وارد می کند. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: ادعای افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش صادرات،‌ فقط به سود

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸