دانلود اهنگ پوريا پوتک به نام خدمت

مجله سیب سبز - سميرا نژادپرست: پوريا پورسرخ نمونه كامل از يك انسان موفق است. در حالي‌كه نزديك به 10 سال از حضورش در عرصه بازيگري مي‌گذرد و موفقيت‌هاي زيادي را در اين عرصه تجربه كرده است، اما هرگز آدمي تك‌بعدي نبوده و در كنار بازيگري، تحصيلات خود را تا مدارج بالا ادامه داده و از طرف ديگر هرگز حواشي و شايعات مرسوم بازيگري را وارد زندگي شخصي و حريم خصوصي خود نكرده است. قواعد رقابت سالم را به خوبي مي‌داند و از تجربياتش، پلي براي رسيدن به موفقيت ساخته است. او حتي از معدود بازيگراني است كه به شدت به سلامت روحي و جسماني خود اهميت مي‌دهد و حالا بعد از 3سال دوري از مصاحبه‌هاي مطبوعاتي، درباره ابعاد تازه‌اي از زندگي و حرفه‌اش صحبت كرده است، از تجربياتي كه در اين سال‌ها به دست آورده و آرامشي كه اين روزها در زندگي‌اش جاري است.پخته‌تر شدمنزديك به 10سال از حضورم در عرصه بازيگري مي‌گذرد و هركسي در هر شرايطي
مجله سیب سبز - سميرا نژادپرست: پوريا پورسرخ نمونه كامل از يك انسان موفق است. در حالي‌كه نزديك به 10 سال از حضورش در عرصه بازيگري مي‌گذرد و موفقيت‌هاي زيادي را در اين عرصه تجربه كرده است، اما هرگز آدمي تك‌بعدي نبوده و در كنار بازيگري، تحصيلات خود را تا مدارج بالا ادامه داده و از طرف ديگر هرگز حواشي و شايعات مرسوم بازيگري را وارد زندگي شخصي و حريم خصوصي خود نكرده است. قواعد رقابت سالم را به خوبي مي‌داند و از تجربياتش، پلي براي رسيدن به موفقيت ساخته است. او حتي از معدود بازيگراني است كه به شدت به سلامت روحي و جسماني خود اهميت مي‌دهد و حالا بعد از 3سال دوري از مصاحبه‌هاي مطبوعاتي، درباره ابعاد تازه‌اي از زندگي و حرفه‌اش صحبت كرده است، از تجربياتي كه در اين سال‌ها به دست آورده و آرامشي كه اين روزها در زندگي‌اش جاري است.پخته‌تر شدمنزديك به 10سال از حضورم در عرصه بازيگري مي‌گذرد و هركسي در هر شرايطي
ايسنا/ رييس فدراسيون بدمينتون در حاشيه اجلاس کنفدراسيون آسيا و جهان خواستار شد کسب سهميه المپيک در آسيا به صورت منطقه اي شود.محمدرضا پوريا، رييس فدراسيون بدمينتون آسيا در حاشيه نشست اجلاس آسيايي بدمينتون که در شهر کونشان چين برگزار شد با «هونگ کيم»، دبير کل کنفدراسيون بدمينتون آسيا ديدار کرد.در اين ديدار پوريا از دبير کل کنفدراسيون بدمينتون آسيا براي حضور در بيست و ششمين دوره مسابقات بين المللي بدمينتون دهه فجر ايران دعوت کرد و هونگ کيم نيز موافقت خود را اعلام کرد.پوريا همچنين کسب سهميه بازي هاي المپيک را به صورت منطقه اي شدن به دبير کل کنفدراسيون بدمينتون آسيا پيشنهاد داد و او نيز قول بررسي آن را داد.در ادامه اين ديدار پوريا درخواست کرد اردوهاي منطقه اي آسيا برگزار شود را عنوان نمود که با موافقت دبير کل کنفدراسيون آسيا، مقرر شدکه اين اردو آسيايي شهريورماه سال جاري زير نظر کنفدراسيون بدمينتون آسيا در تهران برگزار شود.در ادامه نشست آسيايي بدمينتون
ايسنا/ رييس فدراسيون بدمينتون در حاشيه اجلاس کنفدراسيون آسيا و جهان خواستار شد کسب سهميه المپيک در آسيا به صورت منطقه اي شود.محمدرضا پوريا، رييس فدراسيون بدمينتون آسيا در حاشيه نشست اجلاس آسيايي بدمينتون که در شهر کونشان چين برگزار شد با «هونگ کيم»، دبير کل کنفدراسيون بدمينتون آسيا ديدار کرد.در اين ديدار پوريا از دبير کل کنفدراسيون بدمينتون آسيا براي حضور در بيست و ششمين دوره مسابقات بين المللي بدمينتون دهه فجر ايران دعوت کرد و هونگ کيم نيز موافقت خود را اعلام کرد.پوريا همچنين کسب سهميه بازي هاي المپيک را به صورت منطقه اي شدن به دبير کل کنفدراسيون بدمينتون آسيا پيشنهاد داد و او نيز قول بررسي آن را داد.در ادامه اين ديدار پوريا درخواست کرد اردوهاي منطقه اي آسيا برگزار شود را عنوان نمود که با موافقت دبير کل کنفدراسيون آسيا، مقرر شدکه اين اردو آسيايي شهريورماه سال جاري زير نظر کنفدراسيون بدمينتون آسيا در تهران برگزار شود.در ادامه نشست آسيايي بدمينتون
ايسنا/ رييس فدراسيون بدمينتون در حاشيه اجلاس کنفدراسيون آسيا و جهان خواستار شد کسب سهميه المپيک در آسيا به صورت منطقه اي شود.محمدرضا پوريا، رييس فدراسيون بدمينتون آسيا در حاشيه نشست اجلاس آسيايي بدمينتون که در شهر کونشان چين برگزار شد با «هونگ کيم»، دبير کل کنفدراسيون بدمينتون آسيا ديدار کرد.در اين ديدار پوريا از دبير کل کنفدراسيون بدمينتون آسيا براي حضور در بيست و ششمين دوره مسابقات بين المللي بدمينتون دهه فجر ايران دعوت کرد و هونگ کيم نيز موافقت خود را اعلام کرد.پوريا همچنين کسب سهميه بازي هاي المپيک را به صورت منطقه اي شدن به دبير کل کنفدراسيون بدمينتون آسيا پيشنهاد داد و او نيز قول بررسي آن را داد.در ادامه اين ديدار پوريا درخواست کرد اردوهاي منطقه اي آسيا برگزار شود را عنوان نمود که با موافقت دبير کل کنفدراسيون آسيا، مقرر شدکه اين اردو آسيايي شهريورماه سال جاري زير نظر کنفدراسيون بدمينتون آسيا در تهران برگزار شود.در ادامه نشست آسيايي بدمينتون
سعید لیلاز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اگر ما یک نظام آزاد مطبوعاتی و سیاسی داشته باشیم و جایگاه رسانه و اطلاع رسانی به درستی حفظ شود، آن وقت خبرنگاران از نظر حقوقی می توانند خود به خود و بدون حمایت، به جایگاه واقعی خود برسند.وی با بیان اینکه خبرنگار کارمند نیست که حقوق و مزایاش مانند کارمند محاسبه شود، افزود: شخصا دوست ندارم خبرنگاران مانند کارمندها محسوب شوند بلکه معتقدم باید نظام کارمندی نیز مانند نظام خبرنگاری شود.این کارشناس با اشاره به آنکه مردم احترام ویژه ای برای خبرنگاران قایل هستند و هنگامی که به خبرنگاران می رسند، روابطشان فرق می کند با زمانی که به کارمندان می رسند، افزود: خدمت به خبرنگاران و حمایت از آنها، خدمت به مردم محسوب می شود چون آنها مدافع حقوق مردم هستند اما خبرنگاران با برخورداری از یک نظام اطلاع رسانی شفاف و آزاد می توانند در همه دولت ها از حقوق مردم دفاع کنند.وی با بیان آنکه همه مشکلات و گرفتاری هایی که در 10 سال گذشته بر ملت وارد شد، به خاطر فقدان نظام اطلاعاتی آزاد رخ داد، افزود: باید اطلاع
سعید لیلاز روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: اگر ما یک نظام آزاد مطبوعاتی و سیاسی داشته باشیم و جایگاه رسانه و اطلاع رسانی به درستی حفظ شود، آن وقت خبرنگاران از نظر حقوقی می توانند خود به خود و بدون حمایت، به جایگاه واقعی خود برسند.وی با بیان اینکه خبرنگار کارمند نیست که حقوق و مزایاش مانند کارمند محاسبه شود، افزود: شخصا دوست ندارم خبرنگاران مانند کارمندها محسوب شوند بلکه معتقدم باید نظام کارمندی نیز مانند نظام خبرنگاری شود.این کارشناس با اشاره به آنکه مردم احترام ویژه ای برای خبرنگاران قایل هستند و هنگامی که به خبرنگاران می رسند، روابطشان فرق می کند با زمانی که به کارمندان می رسند، افزود: خدمت به خبرنگاران و حمایت از آنها، خدمت به مردم محسوب می شود چون آنها مدافع حقوق مردم هستند اما خبرنگاران با برخورداری از یک نظام اطلاع رسانی شفاف و آزاد می توانند در همه دولت ها از حقوق مردم دفاع کنند.وی با بیان آنکه همه مشکلات و گرفتاری هایی که در 10 سال گذشته بر ملت وارد شد، به خاطر فقدان نظام اطلاعاتی آزاد رخ داد، افزود: باید اطلاع
به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا از نهاد کتابخانه های عمومی کشور، پس از گذشت بیش از 330 نشست از سلسله نشست های کتابخوان و ثبت تجربه هایی متفاوت از برگزاری آن در جمع کتابداران، اصحاب رسانه، اعضای مکتب (مجمع کتابخانه های بزرگ کشور)، کودکان و نوجوانان، نابینایان، برگی دیگر از دفتر «کتابخوان» ورق خورد.همدلی کتابداران کتابخانه شیخ کلینی و مسئولان مدرسه دانش شهرستان ری، کودکان این مدرسه را به میهمانی «کتابخوان» آورد.**حال و هوای مدرسه دانش در روز کتابخوانمدرسه دخترانه دانش با 120 دانش آموز استثنائی در مقاطع مختلف سنی 4 تا 18 سال، میزبان این نشست بود.این نشست با معرفی کتاب «نوابغ و مشاهیر معلول جهان» نوشته منصور برجیان، توسط آرزو آریا منش، کتابدار بخش کودک کتابخانه شیخ کلینی آغاز شد. **خدمت به کودکان با نیازهای ویژه؛ تجلیل از مقام انسانیتدبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این مراسم فعالیت برای کودکان با نیازهای خاص را خدمت به مقام انسانیت دانست و از مقام انسانیت به عنوان والاترین مقام در این هستی یاد کرد.علیرضا مختارپور

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸