دانلود اهنگ بورجان نعیم اشکبوس

ساغر خواجه امیری کارگردان نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» درباره اجرای این اثر نمایشی در جشنواره نمایش‌های آیینی و سنتی به خبرنگار مهر گفت: نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» روز یکشنبه ۸ شهریور در خانه نمایش اداره تئاتر روی صحنه می‌رود. من در مواجهه اولیه با این بخش از شاهنامه یعنی مبارزه رستم و اشکبوس که سخن از جنگاوری می‌کند، آزمون سختی را برای خود و گروهم آغاز کردم برای اینکه نمی خواستم مخاطب نقالی صرف ببیند بر همین اساس تلاش کردیم که این نمایش ترکیبی از نقالی، نمایش و حتی مدیا باشد.وی با اشاره به اینکه اولین قسمتی که به این قطعه ادبی فاخر اضافه شد بخش موسیقی بود، بیان کرد: تصمیم گرفتیم که این اثر حماسی و جنگی را موسیقایی اجرا کنیم به همین جهت توسط علی سینا رضانیا که به صورت کاملا تخصصی موسیقی تئاتر کار می کند برای این نمایش موسیقی ساخته شد و تلاش کردیم این موسیقی با موسیقی هایی که در نمایش های آیینی و سنتی شنیده ایم کمی فرق داشته باشد.خواجه امیری درباره طراحی صحنه و فضاسازی نمایش توضیح داد: در طراحی صحنه هم حال و هوای نقاشی قهوه خانه ای
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری که پیش از چهارمین جشنواره تئاتر شهر در خانه نمایش روی صحنه رفته است به علت استقبال تماشاگران اجرای خود را از روز چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ در خانه نمایش اداره تئاتر ادامه می دهد.این نمایش در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی نیز حضور داشته است و جزو اولین نمایش هایی است که بعد از این جشنواره اجرای عموم رفته است.«نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» بر اساس اشعار شاهنامه و ترکیبی از نقالی، نمایش و مدیا است.در این نمایش لیلا حقانی به ایفای نقش می پردازد و از دیگر عوامل گروه می توان به علی سینا (آهنگساز)، فریماه فرهنگی (آوا)، هادی حدادی (نوازنده)، حسین نعیمائی (طراح دکور)، شهرزاد شفیعی (طراح لباس)، حامد پورمحمدی و سحر خواجه امیری (دستیار کارگردان) سنا رضایی (منشی صحنه) اشاره کرد.نمایش «نقل موسیقایی رستم اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری از  چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ هرروز به جز شنبه ها در خانه نمایش اداره
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری که پیش از چهارمین جشنواره تئاتر شهر در خانه نمایش روی صحنه رفته است به علت استقبال تماشاگران اجرای خود را از روز چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ در خانه نمایش اداره تئاتر ادامه می دهد.این نمایش در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی نیز حضور داشته است و جزو اولین نمایش هایی است که بعد از این جشنواره اجرای عموم رفته است.«نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» بر اساس اشعار شاهنامه و ترکیبی از نقالی، نمایش و مدیا است.در این نمایش لیلا حقانی به ایفای نقش می پردازد و از دیگر عوامل گروه می توان به علی سینا (آهنگساز)، فریماه فرهنگی (آوا)، هادی حدادی (نوازنده)، حسین نعیمائی (طراح دکور)، شهرزاد شفیعی (طراح لباس)، حامد پورمحمدی و سحر خواجه امیری (دستیار کارگردان) سنا رضایی (منشی صحنه) اشاره کرد.نمایش «نقل موسیقایی رستم اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری از  چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ هرروز به جز شنبه ها در خانه نمایش اداره
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری که پیش از چهارمین جشنواره تئاتر شهر در خانه نمایش روی صحنه رفته است به علت استقبال تماشاگران اجرای خود را از روز چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ در خانه نمایش اداره تئاتر ادامه می دهد.این نمایش در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی نیز حضور داشته است و جزو اولین نمایش هایی است که بعد از این جشنواره اجرای عموم رفته است.«نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» بر اساس اشعار شاهنامه و ترکیبی از نقالی، نمایش و مدیا است.در این نمایش لیلا حقانی به ایفای نقش می پردازد و از دیگر عوامل گروه می توان به علی سینا (آهنگساز)، فریماه فرهنگی (آوا)، هادی حدادی (نوازنده)، حسین نعیمائی (طراح دکور)، شهرزاد شفیعی (طراح لباس)، حامد پورمحمدی و سحر خواجه امیری (دستیار کارگردان) سنا رضایی (منشی صحنه) اشاره کرد.نمایش «نقل موسیقایی رستم اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری از  چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ هرروز به جز شنبه ها در خانه نمایش اداره
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری که پیش از چهارمین جشنواره تئاتر شهر در خانه نمایش روی صحنه رفته است به علت استقبال تماشاگران اجرای خود را از روز چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ در خانه نمایش اداره تئاتر ادامه می دهد.این نمایش در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی نیز حضور داشته است و جزو اولین نمایش هایی است که بعد از این جشنواره اجرای عموم رفته است.«نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» بر اساس اشعار شاهنامه و ترکیبی از نقالی، نمایش و مدیا است.در این نمایش لیلا حقانی به ایفای نقش می پردازد و از دیگر عوامل گروه می توان به علی سینا (آهنگساز)، فریماه فرهنگی (آوا)، هادی حدادی (نوازنده)، حسین نعیمائی (طراح دکور)، شهرزاد شفیعی (طراح لباس)، حامد پورمحمدی و سحر خواجه امیری (دستیار کارگردان) سنا رضایی (منشی صحنه) اشاره کرد.نمایش «نقل موسیقایی رستم اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری از  چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ هرروز به جز شنبه ها در خانه نمایش اداره
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری که پیش از چهارمین جشنواره تئاتر شهر در خانه نمایش روی صحنه رفته است به علت استقبال تماشاگران اجرای خود را از روز چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ در خانه نمایش اداره تئاتر ادامه می دهد.این نمایش در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی نیز حضور داشته است و جزو اولین نمایش هایی است که بعد از این جشنواره اجرای عموم رفته است.«نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» بر اساس اشعار شاهنامه و ترکیبی از نقالی، نمایش و مدیا است.در این نمایش لیلا حقانی به ایفای نقش می پردازد و از دیگر عوامل گروه می توان به علی سینا (آهنگساز)، فریماه فرهنگی (آوا)، هادی حدادی (نوازنده)، حسین نعیمائی (طراح دکور)، شهرزاد شفیعی (طراح لباس)، حامد پورمحمدی و سحر خواجه امیری (دستیار کارگردان) سنا رضایی (منشی صحنه) اشاره کرد.نمایش «نقل موسیقایی رستم اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری از  چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ هرروز به جز شنبه ها در خانه نمایش اداره
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری که پیش از چهارمین جشنواره تئاتر شهر در خانه نمایش روی صحنه رفته است به علت استقبال تماشاگران اجرای خود را از روز چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ در خانه نمایش اداره تئاتر ادامه می دهد.این نمایش در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی نیز حضور داشته است و جزو اولین نمایش هایی است که بعد از این جشنواره اجرای عموم رفته است.«نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» بر اساس اشعار شاهنامه و ترکیبی از نقالی، نمایش و مدیا است.در این نمایش لیلا حقانی به ایفای نقش می پردازد و از دیگر عوامل گروه می توان به علی سینا (آهنگساز)، فریماه فرهنگی (آوا)، هادی حدادی (نوازنده)، حسین نعیمائی (طراح دکور)، شهرزاد شفیعی (طراح لباس)، حامد پورمحمدی و سحر خواجه امیری (دستیار کارگردان) سنا رضایی (منشی صحنه) اشاره کرد.نمایش «نقل موسیقایی رستم اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری از  چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ هرروز به جز شنبه ها در خانه نمایش اداره
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری که پیش از چهارمین جشنواره تئاتر شهر در خانه نمایش روی صحنه رفته است به علت استقبال تماشاگران اجرای خود را از روز چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ در خانه نمایش اداره تئاتر ادامه می دهد.این نمایش در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی نیز حضور داشته است و جزو اولین نمایش هایی است که بعد از این جشنواره اجرای عموم رفته است.«نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» بر اساس اشعار شاهنامه و ترکیبی از نقالی، نمایش و مدیا است.در این نمایش لیلا حقانی به ایفای نقش می پردازد و از دیگر عوامل گروه می توان به علی سینا (آهنگساز)، فریماه فرهنگی (آوا)، هادی حدادی (نوازنده)، حسین نعیمائی (طراح دکور)، شهرزاد شفیعی (طراح لباس)، حامد پورمحمدی و سحر خواجه امیری (دستیار کارگردان) سنا رضایی (منشی صحنه) اشاره کرد.نمایش «نقل موسیقایی رستم اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری از  چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ هرروز به جز شنبه ها در خانه نمایش اداره
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری که پیش از چهارمین جشنواره تئاتر شهر در خانه نمایش روی صحنه رفته است به علت استقبال تماشاگران اجرای خود را از روز چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ در خانه نمایش اداره تئاتر ادامه می دهد.این نمایش در هفدهمین جشنواره نمایش های آیینی سنتی نیز حضور داشته است و جزو اولین نمایش هایی است که بعد از این جشنواره اجرای عموم رفته است.«نقل موسیقایی رستم و اشکبوس» بر اساس اشعار شاهنامه و ترکیبی از نقالی، نمایش و مدیا است.در این نمایش لیلا حقانی به ایفای نقش می پردازد و از دیگر عوامل گروه می توان به علی سینا (آهنگساز)، فریماه فرهنگی (آوا)، هادی حدادی (نوازنده)، حسین نعیمائی (طراح دکور)، شهرزاد شفیعی (طراح لباس)، حامد پورمحمدی و سحر خواجه امیری (دستیار کارگردان) سنا رضایی (منشی صحنه) اشاره کرد.نمایش «نقل موسیقایی رستم اشکبوس» به کارگردانی ساغر خواجه امیری از  چهارشنبه ۸ مهرماه ساعت ۱۹ هرروز به جز شنبه ها در خانه نمایش اداره

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸