دانلود آهنگ بیانی سالی تاک

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، از ابتدای دولت یازدهم رشد حبابی بورس متوقف شده و به گفته فعالان بورس بازار واقعی شد. از ابتداي سال 94 تا پایان آن متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات به ترتيب برابر با 1.117 ميليون سهم و 2322 ميليارد ريال بوده است. در اسفند 94 ، دفعات معاملات سهام برابر با - 19 درصد در مقايسه با بهمن 94 كاهش يافت و از 2.689 هزار دفعه به 2187 هزار دفعه رسيد. شاخص بورس در پايان اسفند 94 در مقايسه با بهمن 94 به ميزان 2.331 واحد برابر با 3 درصد افزايش يافت و از 77.888 واحد به 80219 واحد رسيد. ارزش بازار در پايان اسفند 94 در مقايسه با بهمن 94 به ميزان 80975 ميليارد ريال برابر با 2 درصد افزايش يافت و از 3.363.499 ميليارد ريال به 3.444.474 ميليارد ريال رسيد. براساس معاملات خرد و بلوك، در اين ماه ارزش سهام خريداري
گسترش استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و محققان در سالی که گذشت استفاده‌های جالب و شگفت‌انگیزی از این فناوری کردند. به گزارش ایسنا،پای فناوری چاپ سه‌بعدی به زمینه‌های مختلفی نظیر پزشکی، توانبخشی، فضا، محیط‌زیست و حتی آشپزی نیز باز شده است. در ادامه به بررسی چند نمونه از بهترین کاربردهای این فناوری می‌پردازیم.   1- تولید قطعات ماهواره در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی مختلفی نظیر ایرباس و یک استارتاپ فعال در این زمینه به نام "وان‌وب" در حال تولید قطعات مختلف ماهواره‌ها با چاپگرهای سه‌بعدی هستند و توانسته‌اند هزینه تولید برخی ماهواره‌ها را به حدود 500 هزار دلار برسانند و به همین دلیل بوئینگ نیز برای ماندن و رقابت کردن با رقبای خود تصمیم گرفته از این فناوری استفاده کند. مقامات و روسای بوئینگ قصد دارند سرعت تولید ماهواره‌ها
گسترش استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و محققان در سالی که گذشت استفاده‌های جالب و شگفت‌انگیزی از این فناوری کردند. به گزارش ایسنا،پای فناوری چاپ سه‌بعدی به زمینه‌های مختلفی نظیر پزشکی، توانبخشی، فضا، محیط‌زیست و حتی آشپزی نیز باز شده است. در ادامه به بررسی چند نمونه از بهترین کاربردهای این فناوری می‌پردازیم.   1- تولید قطعات ماهواره در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی مختلفی نظیر ایرباس و یک استارتاپ فعال در این زمینه به نام "وان‌وب" در حال تولید قطعات مختلف ماهواره‌ها با چاپگرهای سه‌بعدی هستند و توانسته‌اند هزینه تولید برخی ماهواره‌ها را به حدود 500 هزار دلار برسانند و به همین دلیل بوئینگ نیز برای ماندن و رقابت کردن با رقبای خود تصمیم گرفته از این فناوری استفاده کند. مقامات و روسای بوئینگ قصد دارند سرعت تولید ماهواره‌ها
گسترش استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و محققان در سالی که گذشت استفاده‌های جالب و شگفت‌انگیزی از این فناوری کردند. به گزارش ایسنا،پای فناوری چاپ سه‌بعدی به زمینه‌های مختلفی نظیر پزشکی، توانبخشی، فضا، محیط‌زیست و حتی آشپزی نیز باز شده است. در ادامه به بررسی چند نمونه از بهترین کاربردهای این فناوری می‌پردازیم.   1- تولید قطعات ماهواره در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی مختلفی نظیر ایرباس و یک استارتاپ فعال در این زمینه به نام "وان‌وب" در حال تولید قطعات مختلف ماهواره‌ها با چاپگرهای سه‌بعدی هستند و توانسته‌اند هزینه تولید برخی ماهواره‌ها را به حدود 500 هزار دلار برسانند و به همین دلیل بوئینگ نیز برای ماندن و رقابت کردن با رقبای خود تصمیم گرفته از این فناوری استفاده کند. مقامات و روسای بوئینگ قصد دارند سرعت تولید ماهواره‌ها
گسترش استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و محققان در سالی که گذشت استفاده‌های جالب و شگفت‌انگیزی از این فناوری کردند. به گزارش ایسنا،پای فناوری چاپ سه‌بعدی به زمینه‌های مختلفی نظیر پزشکی، توانبخشی، فضا، محیط‌زیست و حتی آشپزی نیز باز شده است. در ادامه به بررسی چند نمونه از بهترین کاربردهای این فناوری می‌پردازیم.   1- تولید قطعات ماهواره در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی مختلفی نظیر ایرباس و یک استارتاپ فعال در این زمینه به نام "وان‌وب" در حال تولید قطعات مختلف ماهواره‌ها با چاپگرهای سه‌بعدی هستند و توانسته‌اند هزینه تولید برخی ماهواره‌ها را به حدود 500 هزار دلار برسانند و به همین دلیل بوئینگ نیز برای ماندن و رقابت کردن با رقبای خود تصمیم گرفته از این فناوری استفاده کند. مقامات و روسای بوئینگ قصد دارند سرعت تولید ماهواره‌ها
گسترش استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و محققان در سالی که گذشت استفاده‌های جالب و شگفت‌انگیزی از این فناوری کردند. به گزارش ایسنا،پای فناوری چاپ سه‌بعدی به زمینه‌های مختلفی نظیر پزشکی، توانبخشی، فضا، محیط‌زیست و حتی آشپزی نیز باز شده است. در ادامه به بررسی چند نمونه از بهترین کاربردهای این فناوری می‌پردازیم.   1- تولید قطعات ماهواره در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی مختلفی نظیر ایرباس و یک استارتاپ فعال در این زمینه به نام "وان‌وب" در حال تولید قطعات مختلف ماهواره‌ها با چاپگرهای سه‌بعدی هستند و توانسته‌اند هزینه تولید برخی ماهواره‌ها را به حدود 500 هزار دلار برسانند و به همین دلیل بوئینگ نیز برای ماندن و رقابت کردن با رقبای خود تصمیم گرفته از این فناوری استفاده کند. مقامات و روسای بوئینگ قصد دارند سرعت تولید ماهواره‌ها
گسترش استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و محققان در سالی که گذشت استفاده‌های جالب و شگفت‌انگیزی از این فناوری کردند. به گزارش ایسنا،پای فناوری چاپ سه‌بعدی به زمینه‌های مختلفی نظیر پزشکی، توانبخشی، فضا، محیط‌زیست و حتی آشپزی نیز باز شده است. در ادامه به بررسی چند نمونه از بهترین کاربردهای این فناوری می‌پردازیم.   1- تولید قطعات ماهواره در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی مختلفی نظیر ایرباس و یک استارتاپ فعال در این زمینه به نام "وان‌وب" در حال تولید قطعات مختلف ماهواره‌ها با چاپگرهای سه‌بعدی هستند و توانسته‌اند هزینه تولید برخی ماهواره‌ها را به حدود 500 هزار دلار برسانند و به همین دلیل بوئینگ نیز برای ماندن و رقابت کردن با رقبای خود تصمیم گرفته از این فناوری استفاده کند. مقامات و روسای بوئینگ قصد دارند سرعت تولید ماهواره‌ها
گسترش استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و محققان در سالی که گذشت استفاده‌های جالب و شگفت‌انگیزی از این فناوری کردند. به گزارش ایسنا،پای فناوری چاپ سه‌بعدی به زمینه‌های مختلفی نظیر پزشکی، توانبخشی، فضا، محیط‌زیست و حتی آشپزی نیز باز شده است. در ادامه به بررسی چند نمونه از بهترین کاربردهای این فناوری می‌پردازیم.   1- تولید قطعات ماهواره در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی مختلفی نظیر ایرباس و یک استارتاپ فعال در این زمینه به نام "وان‌وب" در حال تولید قطعات مختلف ماهواره‌ها با چاپگرهای سه‌بعدی هستند و توانسته‌اند هزینه تولید برخی ماهواره‌ها را به حدود 500 هزار دلار برسانند و به همین دلیل بوئینگ نیز برای ماندن و رقابت کردن با رقبای خود تصمیم گرفته از این فناوری استفاده کند. مقامات و روسای بوئینگ قصد دارند سرعت تولید ماهواره‌ها
گسترش استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و محققان در سالی که گذشت استفاده‌های جالب و شگفت‌انگیزی از این فناوری کردند. به گزارش ایسنا،پای فناوری چاپ سه‌بعدی به زمینه‌های مختلفی نظیر پزشکی، توانبخشی، فضا، محیط‌زیست و حتی آشپزی نیز باز شده است. در ادامه به بررسی چند نمونه از بهترین کاربردهای این فناوری می‌پردازیم.   1- تولید قطعات ماهواره در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی مختلفی نظیر ایرباس و یک استارتاپ فعال در این زمینه به نام "وان‌وب" در حال تولید قطعات مختلف ماهواره‌ها با چاپگرهای سه‌بعدی هستند و توانسته‌اند هزینه تولید برخی ماهواره‌ها را به حدود 500 هزار دلار برسانند و به همین دلیل بوئینگ نیز برای ماندن و رقابت کردن با رقبای خود تصمیم گرفته از این فناوری استفاده کند. مقامات و روسای بوئینگ قصد دارند سرعت تولید ماهواره‌ها
گسترش استفاده از چاپگرهای سه‌بعدی هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و محققان در سالی که گذشت استفاده‌های جالب و شگفت‌انگیزی از این فناوری کردند. به گزارش ایسنا،پای فناوری چاپ سه‌بعدی به زمینه‌های مختلفی نظیر پزشکی، توانبخشی، فضا، محیط‌زیست و حتی آشپزی نیز باز شده است. در ادامه به بررسی چند نمونه از بهترین کاربردهای این فناوری می‌پردازیم.   1- تولید قطعات ماهواره در حال حاضر شرکت‌های هواپیمایی مختلفی نظیر ایرباس و یک استارتاپ فعال در این زمینه به نام "وان‌وب" در حال تولید قطعات مختلف ماهواره‌ها با چاپگرهای سه‌بعدی هستند و توانسته‌اند هزینه تولید برخی ماهواره‌ها را به حدود 500 هزار دلار برسانند و به همین دلیل بوئینگ نیز برای ماندن و رقابت کردن با رقبای خود تصمیم گرفته از این فناوری استفاده کند. مقامات و روسای بوئینگ قصد دارند سرعت تولید ماهواره‌ها