جدیدترین دابسمش های باران

وب سایت رسمی برنامه نود- به مناسبت ویژه برنامه نوروز95 نود، بخش ارسال عکس و ویدیو دوباره در برنامه راه اندازی می شود. به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود، البته این بار ارسال ویدیوها دیگر از طریق ایمیل برنامه نیست و این کار با استفاده از سایت انجام می شود و البته شما خیلی راحت می توانید از طریق این لینک فیلمهایتان را آپلود کنید. در بخش choose file فایل مورد نظر (چه عکس و چه فیلم) با فرمت هایی که در بالای کادر آمده را می توانید برای نود ارسال کنید. دقت کنید که فرمت ها با فرمت هایی که گفته یکی باشد.       به مناسبت ویژه برنامه نوروزی نود که جمعه شب پخش می شود، شما می توانید از دوشنبه شب تا صبح روز جمعه ویدیوهای خودتان را در قالب ویدیوهایی که در این لینک می بینید شامل سه بخش یعنی چالشهای فوتبالی،‌ دابسمش های فوتبالی و ویدیوهای عمومی داخلی و خارحی برای برنامه نود ارسال
وب سایت رسمی برنامه نود- به مناسبت ویژه برنامه نوروز95 نود، بخش ارسال عکس و ویدیو دوباره در برنامه راه اندازی می شود. به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود، البته این بار ارسال ویدیوها دیگر از طریق ایمیل برنامه نیست و این کار با استفاده از سایت انجام می شود و البته شما خیلی راحت می توانید از طریق این لینک فیلمهایتان را آپلود کنید. در بخش choose file فایل مورد نظر (چه عکس و چه فیلم) با فرمت هایی که در بالای کادر آمده را می توانید برای نود ارسال کنید. دقت کنید که فرمت ها با فرمت هایی که گفته یکی باشد.       به مناسبت ویژه برنامه نوروزی نود که جمعه شب پخش می شود، شما می توانید از دوشنبه شب تا صبح روز جمعه ویدیوهای خودتان را در قالب ویدیوهایی که در این لینک می بینید شامل سه بخش یعنی چالشهای فوتبالی،‌ دابسمش های فوتبالی و ویدیوهای عمومی داخلی و خارحی برای برنامه نود ارسال
وب سایت رسمی برنامه نود- به مناسبت ویژه برنامه نوروز95 نود، بخش ارسال عکس و ویدیو دوباره در برنامه راه اندازی می شود. به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود، البته این بار ارسال ویدیوها دیگر از طریق ایمیل برنامه نیست و این کار با استفاده از سایت انجام می شود و البته شما خیلی راحت می توانید از طریق این لینک فیلمهایتان را آپلود کنید. در بخش choose file فایل مورد نظر (چه عکس و چه فیلم) با فرمت هایی که در بالای کادر آمده را می توانید برای نود ارسال کنید. دقت کنید که فرمت ها با فرمت هایی که گفته یکی باشد.       به مناسبت ویژه برنامه نوروزی نود که جمعه شب پخش می شود، شما می توانید از دوشنبه شب تا صبح روز جمعه ویدیوهای خودتان را در قالب ویدیوهایی که در این لینک می بینید شامل سه بخش یعنی چالشهای فوتبالی،‌ دابسمش های فوتبالی و ویدیوهای عمومی داخلی و خارحی برای برنامه نود ارسال
وب سایت رسمی برنامه نود- به مناسبت ویژه برنامه نوروز95 نود، بخش ارسال عکس و ویدیو دوباره در برنامه راه اندازی می شود. به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود، البته این بار ارسال ویدیوها دیگر از طریق ایمیل برنامه نیست و این کار با استفاده از سایت انجام می شود و البته شما خیلی راحت می توانید از طریق این لینک فیلمهایتان را آپلود کنید. در بخش choose file فایل مورد نظر (چه عکس و چه فیلم) با فرمت هایی که در بالای کادر آمده را می توانید برای نود ارسال کنید. دقت کنید که فرمت ها با فرمت هایی که گفته یکی باشد.       به مناسبت ویژه برنامه نوروزی نود که جمعه شب پخش می شود، شما می توانید از دوشنبه شب تا صبح روز جمعه ویدیوهای خودتان را در قالب ویدیوهایی که در این لینک می بینید شامل سه بخش یعنی چالشهای فوتبالی،‌ دابسمش های فوتبالی و ویدیوهای عمومی داخلی و خارحی برای برنامه نود ارسال
وب سایت رسمی برنامه نود- به مناسبت ویژه برنامه نوروز95 نود، بخش ارسال عکس و ویدیو دوباره در برنامه راه اندازی می شود. به گزارش وب سایت رسمی برنامه نود، البته این بار ارسال ویدیوها دیگر از طریق ایمیل برنامه نیست و این کار با استفاده از سایت انجام می شود و البته شما خیلی راحت می توانید از طریق این لینک فیلمهایتان را آپلود کنید. در بخش choose file فایل مورد نظر (چه عکس و چه فیلم) با فرمت هایی که در بالای کادر آمده را می توانید برای نود ارسال کنید. دقت کنید که فرمت ها با فرمت هایی که گفته یکی باشد.       به مناسبت ویژه برنامه نوروزی نود که جمعه شب پخش می شود، شما می توانید از دوشنبه شب تا صبح روز جمعه ویدیوهای خودتان را در قالب ویدیوهایی که در این لینک می بینید شامل سه بخش یعنی چالشهای فوتبالی،‌ دابسمش های فوتبالی و ویدیوهای عمومی داخلی و خارحی برای برنامه نود ارسال
گزارشگر فوتبال ایران که در فضای مجازی دست مایه شوخی و خنده کاربران است در این رابطه واکنش نشان داد. به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، جواد خیابانی گزارش گر توانای کشورمان که بسیاری از بازی های مهم داخلی و خارجی را گزارش کرده با خبرنگار ورزشی ایلنا در رابطه با شوخی‌های فضای مجازی و تقلید صدایش به گفتگو پرداخت.  * این روزها حجم شوخی با شما زیاد شده و ناراحت نیستید که مردم با صدای شما، لحن‌تان و تکیه کلام شما شوخی می‌کنند؟ مردم به من لطف دارند. آن چه در کوچه و خیابان و بازار و دانشگاه می‌بینم چیزی غیر از این نیست اما عیبی ندارد اگر شوخی کنند و بخندند. در این روزگار پر از غم و غصه، همین که مردم بخندند خوب است و مهم نیست سوژه خنده آنها من باشم. *از اینکه سوژه رسانه ها و فضای مجازی می شوید باعث ناراحتی شما نمی شود؟ برخی ایرادهای الکی که به کارم وارد می‌شود
گزارشگر فوتبال ایران که در فضای مجازی دست مایه شوخی و خنده کاربران است در این رابطه واکنش نشان داد. به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، جواد خیابانی گزارش گر توانای کشورمان که بسیاری از بازی های مهم داخلی و خارجی را گزارش کرده با خبرنگار ورزشی ایلنا در رابطه با شوخی‌های فضای مجازی و تقلید صدایش به گفتگو پرداخت.  * این روزها حجم شوخی با شما زیاد شده و ناراحت نیستید که مردم با صدای شما، لحن‌تان و تکیه کلام شما شوخی می‌کنند؟ مردم به من لطف دارند. آن چه در کوچه و خیابان و بازار و دانشگاه می‌بینم چیزی غیر از این نیست اما عیبی ندارد اگر شوخی کنند و بخندند. در این روزگار پر از غم و غصه، همین که مردم بخندند خوب است و مهم نیست سوژه خنده آنها من باشم. *از اینکه سوژه رسانه ها و فضای مجازی می شوید باعث ناراحتی شما نمی شود؟ برخی ایرادهای الکی که به کارم وارد می‌شود
گزارشگر فوتبال ایران که در فضای مجازی دست مایه شوخی و خنده کاربران است در این رابطه واکنش نشان داد. به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، جواد خیابانی گزارش گر توانای کشورمان که بسیاری از بازی های مهم داخلی و خارجی را گزارش کرده با خبرنگار ورزشی ایلنا در رابطه با شوخی‌های فضای مجازی و تقلید صدایش به گفتگو پرداخت.  * این روزها حجم شوخی با شما زیاد شده و ناراحت نیستید که مردم با صدای شما، لحن‌تان و تکیه کلام شما شوخی می‌کنند؟ مردم به من لطف دارند. آن چه در کوچه و خیابان و بازار و دانشگاه می‌بینم چیزی غیر از این نیست اما عیبی ندارد اگر شوخی کنند و بخندند. در این روزگار پر از غم و غصه، همین که مردم بخندند خوب است و مهم نیست سوژه خنده آنها من باشم. *از اینکه سوژه رسانه ها و فضای مجازی می شوید باعث ناراحتی شما نمی شود؟ برخی ایرادهای الکی که به کارم وارد می‌شود
عوامل تولید «دودکش 2» در نظر دارند، تیتراژ این مجموعه نوروزی را با دابسمش‌های ارسالی مخاطبان طراحی کنند و به همین منظور مسابقه‌ای را برای دریافت ویدئوهای خلاقانه برگزار می‌کنند. به گزارش سرویس تلویزیون و رادیو ایسنا، تصویربرداری سریال تلویزیونی «دودکش 2» هم اکنون در تهران ادامه دارد و همچنین به طور همزمان تدوین مجموعه نیز انجام می شود. گروه سازنده سریال در نظر دارد مسابقه ای با عنوان (دوداسمش) برگزار کند و با استفاده از ویدئوهای خلاقانه ارسالی، تیتراژ این مجموعه را طراحی کنند. همچنین به صاحبان آثار منتخب جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد. علاقمندان شرکت در مسابقه جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به لینک زیر مراجعه کنند. https://telegram.me/Doodsmash در«دودکش 2» هومن برق نورد، بهنام تشکر، سیما تیرانداز، امیرحسین رستمی، نگار عابدی، محمدرضا شیرخانلو، یاس نوروزی، مجید یاسر و بازیگر خردسال زینب فلاحت پیشه به ایفای نقش می پردازند. در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: قالیشویی مشتاق تعطیل شده است. فیروز مشتاق در
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو؛ تصویربرداری سریال تلویزیونی «دودکش 2» هم اکنون در تهران ادامه دارد و همچنین به طور همزمان تدوین مجموعه نیز انجام می‌شود.   گروه سازنده سریال در نظر دارد مسابقه‌ای با عنوان (دوداسمش) برگزار کند و با استفاده از ویدئوهای خلاقانه ارسالی، تیتراژ این مجموعه را طراحی کنند. همچنین به صاحبان آثار منتخب جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد.   علاقمندان شرکت در مسابقه جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به لینک زیر مراجعه کنند. https: //telegram. me/Doodsmas   در «دودکش 2» هومن برق نورد، بهنام تشکر، سیما تیرانداز، امیرحسین رستمی، نگار عابدی، محمدرضا شیرخانلو، یاس نوروزی، مجید یاسر و بازیگر خردسال زینب فلاحت پیشه به ایفای نقش می‌پردازند.   در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: قالیشویی مشتاق تعطیل شده است. فیروز مشتاق در ایام نزدیک به نوروز به خاطر از دست نرفتن اعتبار قالیشویی و حفظ مشتریان سابق، سعی می‌کند با اجارهٔ یک قالیشویی دیگر، کارش را پی

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸