اهنگ امید سرتو بزار رو سینم اینستا

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پشت سرتو نگاه نكن» با یک هفته تاخیر از پانزدهم شهریور ماه راس ساعت ٢٠:٤٥ اجرهای خود را آغاز می كند. این نمایش كه پیش از این بنا بود از هشتم شهریور اجراهای خود را در تماشاخانه استاد مشایخی آغاز كند به علت مشكلات فنی و ایمنی تماشاخانه با یک هفته تاخیر و از پانزدهم شهریور ماه ساعت ٢٠:٤٥ اجراهای خود را آغاز می كند.نمایش «پشت سرتو نگاه نكن» به كارگردانی حامد ادوای، توسط سمانه پرهیزكاری بر پایه برخی از کاراکترهای نمایشنامه «باگانه» نوشته مجتبی رفیعی به نگارش درآمده و از ١٥ شهریور ساعت ۲۰:۴۵ اجرای خود را آغاز می کند.در این نمایش سهیل عبدی، محمد اصغری، امین دماوندی، جواد قاسم لو، مریم نقیبی، دلارام پهلوان هاشمی، علیرضا لبیبیان، سونیا كثیری به عنوان بازیگر و مریم فرحی به عنوان عروسک‌گردان به ایفای نقش می پردازند.همچنین از دیگر عوامل این نمایش می توان به ملیكا بكایی دستیار كارگردان، علی سینا رضا نیا طراح افكت و موسیقی، هادی حدادی و فریماه فرهنگی همراهان گروه موسیقی، رژین دلفان عكاس، عطیه ادوای طراح پوستر و بروشور،
به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «پشت سرتو نگاه نكن» با یک هفته تاخیر از پانزدهم شهریور ماه راس ساعت ٢٠:٤٥ اجرهای خود را آغاز می كند. این نمایش كه پیش از این بنا بود از هشتم شهریور اجراهای خود را در تماشاخانه استاد مشایخی آغاز كند به علت مشكلات فنی و ایمنی تماشاخانه با یک هفته تاخیر و از پانزدهم شهریور ماه ساعت ٢٠:٤٥ اجراهای خود را آغاز می كند.نمایش «پشت سرتو نگاه نكن» به كارگردانی حامد ادوای، توسط سمانه پرهیزكاری بر پایه برخی از کاراکترهای نمایشنامه «باگانه» نوشته مجتبی رفیعی به نگارش درآمده و از ١٥ شهریور ساعت ۲۰:۴۵ اجرای خود را آغاز می کند.در این نمایش سهیل عبدی، محمد اصغری، امین دماوندی، جواد قاسم لو، مریم نقیبی، دلارام پهلوان هاشمی، علیرضا لبیبیان، سونیا كثیری به عنوان بازیگر و مریم فرحی به عنوان عروسک‌گردان به ایفای نقش می پردازند.همچنین از دیگر عوامل این نمایش می توان به ملیكا بكایی دستیار كارگردان، علی سینا رضا نیا طراح افكت و موسیقی، هادی حدادی و فریماه فرهنگی همراهان گروه موسیقی، رژین دلفان عكاس، عطیه ادوای طراح پوستر و بروشور،
حامد ادوای کارگردان نمایش «پشت سرتو نگاه نکن» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من سال گذشته نمایش «باگانه» نوشته مجتبی رفیعی را در تماشاخانه استاد مشایخی به صحنه بردم اما بعد از اتمام نمایش، داستان سه کاراکتری که در نمایشنامه وجود داشتند برایم تمام نشده بود بنابراین تصمیم گرفتم سرنوشت آنها را در فضایی دیگر به تصویر بکشم. از آنجا که نویسنده «باگانه» تمایلی به نگارش متن دیگری نداشت و داستان و شخصیت ها در نمایشنامه ای که نوشته بود برایش تمام‌شده محسوب می شد با اجازه وی طرح داستان جدیدی را به سمانه پرهیزکاری دادم تا تکلیف این سه کاراکتر را برای من مشخص کند.وی ادامه داد: این نمایش به نوعی ادامه نمایش «باگانه» است. به این ترتیب که تاجر، راهزن و قافله سالار سه شخصیتی هستند که از یک برهه تاریخی به دنبال ثبت شدن و دیده شدن به یک شهر ناشناخته در دنیای امروز پا می گذارند. این سه کاراکتر نسل های مختلف بازیگری در ایران را به نمایش می گذارند. غیر از این شخصیت ها افرا دیگری هم در داستان حضور دارند و نماد کاراکترها و شخصیت های مختلف فیلم ها و نمایش های
حامد ادوای کارگردان نمایش «پشت سرتو نگاه نکن» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من سال گذشته نمایش «باگانه» نوشته مجتبی رفیعی را در تماشاخانه استاد مشایخی به صحنه بردم اما بعد از اتمام نمایش، داستان سه کاراکتری که در نمایشنامه وجود داشتند برایم تمام نشده بود بنابراین تصمیم گرفتم سرنوشت آنها را در فضایی دیگر به تصویر بکشم. از آنجا که نویسنده «باگانه» تمایلی به نگارش متن دیگری نداشت و داستان و شخصیت ها در نمایشنامه ای که نوشته بود برایش تمام‌شده محسوب می شد با اجازه وی طرح داستان جدیدی را به سمانه پرهیزکاری دادم تا تکلیف این سه کاراکتر را برای من مشخص کند.وی ادامه داد: این نمایش به نوعی ادامه نمایش «باگانه» است. به این ترتیب که تاجر، راهزن و قافله سالار سه شخصیتی هستند که از یک برهه تاریخی به دنبال ثبت شدن و دیده شدن به یک شهر ناشناخته در دنیای امروز پا می گذارند. این سه کاراکتر نسل های مختلف بازیگری در ایران را به نمایش می گذارند. غیر از این شخصیت ها افرا دیگری هم در داستان حضور دارند و نماد کاراکترها و شخصیت های مختلف فیلم ها و نمایش های
حامد ادوای کارگردان نمایش «پشت سرتو نگاه نکن» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من سال گذشته نمایش «باگانه» نوشته مجتبی رفیعی را در تماشاخانه استاد مشایخی به صحنه بردم اما بعد از اتمام نمایش، داستان سه کاراکتری که در نمایشنامه وجود داشتند برایم تمام نشده بود بنابراین تصمیم گرفتم سرنوشت آنها را در فضایی دیگر به تصویر بکشم. از آنجا که نویسنده «باگانه» تمایلی به نگارش متن دیگری نداشت و داستان و شخصیت ها در نمایشنامه ای که نوشته بود برایش تمام‌شده محسوب می شد با اجازه وی طرح داستان جدیدی را به سمانه پرهیزکاری دادم تا تکلیف این سه کاراکتر را برای من مشخص کند.وی ادامه داد: این نمایش به نوعی ادامه نمایش «باگانه» است. به این ترتیب که تاجر، راهزن و قافله سالار سه شخصیتی هستند که از یک برهه تاریخی به دنبال ثبت شدن و دیده شدن به یک شهر ناشناخته در دنیای امروز پا می گذارند. این سه کاراکتر نسل های مختلف بازیگری در ایران را به نمایش می گذارند. غیر از این شخصیت ها افرا دیگری هم در داستان حضور دارند و نماد کاراکترها و شخصیت های مختلف فیلم ها و نمایش های
حامد ادوای کارگردان نمایش «پشت سرتو نگاه نکن» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من سال گذشته نمایش «باگانه» نوشته مجتبی رفیعی را در تماشاخانه استاد مشایخی به صحنه بردم اما بعد از اتمام نمایش، داستان سه کاراکتری که در نمایشنامه وجود داشتند برایم تمام نشده بود بنابراین تصمیم گرفتم سرنوشت آنها را در فضایی دیگر به تصویر بکشم. از آنجا که نویسنده «باگانه» تمایلی به نگارش متن دیگری نداشت و داستان و شخصیت ها در نمایشنامه ای که نوشته بود برایش تمام‌شده محسوب می شد با اجازه وی طرح داستان جدیدی را به سمانه پرهیزکاری دادم تا تکلیف این سه کاراکتر را برای من مشخص کند.وی ادامه داد: این نمایش به نوعی ادامه نمایش «باگانه» است. به این ترتیب که تاجر، راهزن و قافله سالار سه شخصیتی هستند که از یک برهه تاریخی به دنبال ثبت شدن و دیده شدن به یک شهر ناشناخته در دنیای امروز پا می گذارند. این سه کاراکتر نسل های مختلف بازیگری در ایران را به نمایش می گذارند. غیر از این شخصیت ها افرا دیگری هم در داستان حضور دارند و نماد کاراکترها و شخصیت های مختلف فیلم ها و نمایش های
حامد ادوای کارگردان نمایش «پشت سرتو نگاه نکن» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من سال گذشته نمایش «باگانه» نوشته مجتبی رفیعی را در تماشاخانه استاد مشایخی به صحنه بردم اما بعد از اتمام نمایش، داستان سه کاراکتری که در نمایشنامه وجود داشتند برایم تمام نشده بود بنابراین تصمیم گرفتم سرنوشت آنها را در فضایی دیگر به تصویر بکشم. از آنجا که نویسنده «باگانه» تمایلی به نگارش متن دیگری نداشت و داستان و شخصیت ها در نمایشنامه ای که نوشته بود برایش تمام‌شده محسوب می شد با اجازه وی طرح داستان جدیدی را به سمانه پرهیزکاری دادم تا تکلیف این سه کاراکتر را برای من مشخص کند.وی ادامه داد: این نمایش به نوعی ادامه نمایش «باگانه» است. به این ترتیب که تاجر، راهزن و قافله سالار سه شخصیتی هستند که از یک برهه تاریخی به دنبال ثبت شدن و دیده شدن به یک شهر ناشناخته در دنیای امروز پا می گذارند. این سه کاراکتر نسل های مختلف بازیگری در ایران را به نمایش می گذارند. غیر از این شخصیت ها افرا دیگری هم در داستان حضور دارند و نماد کاراکترها و شخصیت های مختلف فیلم ها و نمایش های
حامد ادوای کارگردان نمایش «پشت سرتو نگاه نکن» درباره اجرای این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: من سال گذشته نمایش «باگانه» نوشته مجتبی رفیعی را در تماشاخانه استاد مشایخی به صحنه بردم اما بعد از اتمام نمایش، داستان سه کاراکتری که در نمایشنامه وجود داشتند برایم تمام نشده بود بنابراین تصمیم گرفتم سرنوشت آنها را در فضایی دیگر به تصویر بکشم. از آنجا که نویسنده «باگانه» تمایلی به نگارش متن دیگری نداشت و داستان و شخصیت ها در نمایشنامه ای که نوشته بود برایش تمام‌شده محسوب می شد با اجازه وی طرح داستان جدیدی را به سمانه پرهیزکاری دادم تا تکلیف این سه کاراکتر را برای من مشخص کند.وی ادامه داد: این نمایش به نوعی ادامه نمایش «باگانه» است. به این ترتیب که تاجر، راهزن و قافله سالار سه شخصیتی هستند که از یک برهه تاریخی به دنبال ثبت شدن و دیده شدن به یک شهر ناشناخته در دنیای امروز پا می گذارند. این سه کاراکتر نسل های مختلف بازیگری در ایران را به نمایش می گذارند. غیر از این شخصیت ها افرا دیگری هم در داستان حضور دارند و نماد کاراکترها و شخصیت های مختلف فیلم ها و نمایش های

دانلود قانونی سریال دل
۰۵:۱۷:۲۵, ۱۵ دی ۱۳۹۸
معرفی وب سایت سریال هیولا
۰۰:۰۰:۰۰, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸