اغنیه قرقیعان

این مراسم در هریک از شش کشور حوزه خلیج فارس نام متفاوتی دارد. به جز کویت که همان 'القرقیعان' نامیده می شود، این مراسم در کشورهای بحرین و عمان با نامهای 'کرکاعون' ، 'قرنقشوه' مشهور است و در امارات متحده عربی از آن با نام 'حق اللیله' یاد می کنند. در کشورهای قطر ، عربستان سعودی و عراق هم این مراسم به ترتیب به نامهای ' قرنقعوه'، 'قرقیشون' و ' ماجینا' معروفیت دارد. واژه'قرقیعان' از دو کلمه 'قر' و ' عین' به معنای نورچشم تشکیل شده است که همان کلمه قره عین الرسول است که از قدیم و همزمان با میلاد با سعادت سبط رسول اکرم و دومین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت به یادگار مانده است و مراسم آن در شبهای چهاردهم، پانزدهم و شانزدهم ماه مبارک رمضان پس از اذان مغرب و به محض طلوع ماه کامل ، آغاز می شود . گفته می شود در روزگاران قدیم خانواده های ساکن در حوزه خلیج فارس این مراسم را بسیار ساده برگزار می کردند بطوریکه مادران هر خانواده در آستانه نیمه ماه مبارک رمضان با فراهم کردن آجیل و شیرینی و دوختن لباسهای سنتی برای کودکان خود، آنان را روانه کوچه ها و محلات می کردند و کودکان
به گزارش روز شنبه ایرنا،مراسم قرقیعان از سنت های قدیمی اجتماعی است که همه ساله به مناسبت نیمه ماه مبارک رمضان و همزمان با خجسته میلاد امام حسن مجتبی(ع) نوه گرامی رسول اکرم (ص) و فرزند امام علی (ع)، در همه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، برگزار می شود.این واژه در هر یک از شش کشور حوزه خلیج فارس نام متفاوتی دارد . به جز کویت که همان 'القرقیعان' نامیده می شود ، این مراسم در کشورهای بحرین و عمان با نام های 'کرکاعون' ، 'قرنقشوه' مشهور است و در امارات متحده عربی از آن با نام ' حق اللیله' یاد می کنند. در کشورهای قطر ، عربستان سعودی و عراق نیز این مراسم به ترتیب به ' قرنقعوه'، 'قرقیشون' و 'ماجینا' نام دارد.بر اساس این گزارش،معمولا دو نفر با کوبیدن به طبل و دف ،کودکان را همراهی کرده و دو نفر دیگر نیز کیسه‌ای را که ویژه همین مراسم دوخته شده بود حمل کرده و هدایا را داخل این کیسه قرار می دادند.گفته می شود در روزگاران قدیم خانواده های ساکن در حوزه خلیج فارس این مراسم را بسیار ساده برگزار می کردند بطوریکه مادران هر خانواده در آستانه نیمه ماه مبارک رمضان با فراهم کردن آجیل