اسماعيل صغيرى

به گزارش روز شنبهٔ گروه فرهنگي ايرنا، به نقل از رسانهٔ خبري سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران، گفت: «اركستر شهر» را با نگاهي جديد راه اندازي كرده‌ايم. از ابتداي راه آسيب‌شناسي اقدام‌هاي مشابهي را كه به دليل‌هاي مختلف به بن‌بست رسيده‌، بررسي كرديم و در اين اركستر به دنبال حركتي ادامه‌دار هستيم. مدير امور موسيقي و سرود سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران افزود: در سال‌هاي گذشته بسيار ديده‌ايم كه يك گروه، اركستري را تشكيل مي‌دهد و آوازهٔ آن ‌همه جا مي‌پيچد، اما در نهايت به هيچ نتيجه‌يي نمي‌رسد. ولي ما تا الآن دربارهٔ «اركستر شهر» برعكس عمل كرده‌ايم؛ يعني پوسترهاي آن را چاپ كرده‌ايم و همهٔ مقدمات اركستر را انجام داده‌ايم، ولي هنوز تبليغات را شروع نكرده‌ايم. ربوخه دربارهٔ آغاز تبليغات و عضوگيري گفت: طي اين هفته فراخوان «اركستر شهر» را به همهٔ مركزهايي كه به نوعي با موسيقي در ارتباط هستند، دانشگاه‌ها، خانه‌هاي فرهنگ، مركزهاي موسيقي، وزارت ارشاد و حوزهٔ هنري خواهيم فرستاد. با اين فراخوان از همهٔ موسيقي دان‌هاي بين 18 تا 40 سال كه
به گزارش روز شنبهٔ گروه فرهنگي ايرنا، به نقل از رسانهٔ خبري سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران، گفت: «اركستر شهر» را با نگاهي جديد راه اندازي كرده‌ايم. از ابتداي راه آسيب‌شناسي اقدام‌هاي مشابهي را كه به دليل‌هاي مختلف به بن‌بست رسيده‌، بررسي كرديم و در اين اركستر به دنبال حركتي ادامه‌دار هستيم. مدير امور موسيقي و سرود سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران افزود: در سال‌هاي گذشته بسيار ديده‌ايم كه يك گروه، اركستري را تشكيل مي‌دهد و آوازهٔ آن ‌همه جا مي‌پيچد، اما در نهايت به هيچ نتيجه‌يي نمي‌رسد. ولي ما تا الآن دربارهٔ «اركستر شهر» برعكس عمل كرده‌ايم؛ يعني پوسترهاي آن را چاپ كرده‌ايم و همهٔ مقدمات اركستر را انجام داده‌ايم، ولي هنوز تبليغات را شروع نكرده‌ايم. ربوخه دربارهٔ آغاز تبليغات و عضوگيري گفت: طي اين هفته فراخوان «اركستر شهر» را به همهٔ مركزهايي كه به نوعي با موسيقي در ارتباط هستند، دانشگاه‌ها، خانه‌هاي فرهنگ، مركزهاي موسيقي، وزارت ارشاد و حوزهٔ هنري خواهيم فرستاد. با اين فراخوان از همهٔ موسيقي دان‌هاي بين 18 تا 40 سال كه
به گزارش روز شنبهٔ گروه فرهنگي ايرنا، به نقل از رسانهٔ خبري سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران، گفت: «اركستر شهر» را با نگاهي جديد راه اندازي كرده‌ايم. از ابتداي راه آسيب‌شناسي اقدام‌هاي مشابهي را كه به دليل‌هاي مختلف به بن‌بست رسيده‌، بررسي كرديم و در اين اركستر به دنبال حركتي ادامه‌دار هستيم. مدير امور موسيقي و سرود سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران افزود: در سال‌هاي گذشته بسيار ديده‌ايم كه يك گروه، اركستري را تشكيل مي‌دهد و آوازهٔ آن ‌همه جا مي‌پيچد، اما در نهايت به هيچ نتيجه‌يي نمي‌رسد. ولي ما تا الآن دربارهٔ «اركستر شهر» برعكس عمل كرده‌ايم؛ يعني پوسترهاي آن را چاپ كرده‌ايم و همهٔ مقدمات اركستر را انجام داده‌ايم، ولي هنوز تبليغات را شروع نكرده‌ايم. ربوخه دربارهٔ آغاز تبليغات و عضوگيري گفت: طي اين هفته فراخوان «اركستر شهر» را به همهٔ مركزهايي كه به نوعي با موسيقي در ارتباط هستند، دانشگاه‌ها، خانه‌هاي فرهنگ، مركزهاي موسيقي، وزارت ارشاد و حوزهٔ هنري خواهيم فرستاد. با اين فراخوان از همهٔ موسيقي دان‌هاي بين 18 تا 40 سال كه
به گزارش روز شنبهٔ گروه فرهنگي ايرنا، به نقل از رسانهٔ خبري سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران، گفت: «اركستر شهر» را با نگاهي جديد راه اندازي كرده‌ايم. از ابتداي راه آسيب‌شناسي اقدام‌هاي مشابهي را كه به دليل‌هاي مختلف به بن‌بست رسيده‌، بررسي كرديم و در اين اركستر به دنبال حركتي ادامه‌دار هستيم. مدير امور موسيقي و سرود سازمان فرهنگي و هنري شهرداري تهران افزود: در سال‌هاي گذشته بسيار ديده‌ايم كه يك گروه، اركستري را تشكيل مي‌دهد و آوازهٔ آن ‌همه جا مي‌پيچد، اما در نهايت به هيچ نتيجه‌يي نمي‌رسد. ولي ما تا الآن دربارهٔ «اركستر شهر» برعكس عمل كرده‌ايم؛ يعني پوسترهاي آن را چاپ كرده‌ايم و همهٔ مقدمات اركستر را انجام داده‌ايم، ولي هنوز تبليغات را شروع نكرده‌ايم. ربوخه دربارهٔ آغاز تبليغات و عضوگيري گفت: طي اين هفته فراخوان «اركستر شهر» را به همهٔ مركزهايي كه به نوعي با موسيقي در ارتباط هستند، دانشگاه‌ها، خانه‌هاي فرهنگ، مركزهاي موسيقي، وزارت ارشاد و حوزهٔ هنري خواهيم فرستاد. با اين فراخوان از همهٔ موسيقي دان‌هاي بين 18 تا 40 سال كه
جام جم/ برنامه‌سازي علمي در تاريخ راديو و تلويزيون ايران با نام اسماعيل ميرفخرايي گره خورده است. کسي که درست 50 سال پيش پا به اين عرصه نهاد و با توليد برنامه‌هايي چون دانش، پخش زنده فرود فضاپيماهاي آپولو بر سطح ماه، با طبيعت، گفت‌وگو و... خيلي‌ها را شيفته دانش کرد تا نقش بي‌بديلي در ترويج علم در ايران ايفا کرده باشد. آن‌قدر که از پدربزرگ خودم به ياد دارم که مي‌گفت اولين‌بار براي تماشاي فرود آپولوها بر سطح ماه بود که تلويزيون خريد و همراه با همسايگان از قاب تلويزيون شاهد يکي از استثنايي‌ترين ماجراجويي‌هاي تاريخ بشر بود. بي‌گمان اين يکي از خاطرات مشترک خيلي از قديمي‌هاست. ميرفخرايي پس از سال‌ها اقامت در خارج از کشور و دوري ناخواسته از راديو و تلويزيون ايران، نوروز امسال با برنامه «گنج دوران» در شبکه چهار، بار ديگر در قاب تلويزيون ظاهر شد تا هر روز نيم سا‌عت، پيش چشم ميليون‌ها بيننده تلويزيوني با کلکسيوني از چهره‌ها
جام جم/ برنامه‌سازي علمي در تاريخ راديو و تلويزيون ايران با نام اسماعيل ميرفخرايي گره خورده است. کسي که درست 50 سال پيش پا به اين عرصه نهاد و با توليد برنامه‌هايي چون دانش، پخش زنده فرود فضاپيماهاي آپولو بر سطح ماه، با طبيعت، گفت‌وگو و... خيلي‌ها را شيفته دانش کرد تا نقش بي‌بديلي در ترويج علم در ايران ايفا کرده باشد. آن‌قدر که از پدربزرگ خودم به ياد دارم که مي‌گفت اولين‌بار براي تماشاي فرود آپولوها بر سطح ماه بود که تلويزيون خريد و همراه با همسايگان از قاب تلويزيون شاهد يکي از استثنايي‌ترين ماجراجويي‌هاي تاريخ بشر بود. بي‌گمان اين يکي از خاطرات مشترک خيلي از قديمي‌هاست. ميرفخرايي پس از سال‌ها اقامت در خارج از کشور و دوري ناخواسته از راديو و تلويزيون ايران، نوروز امسال با برنامه «گنج دوران» در شبکه چهار، بار ديگر در قاب تلويزيون ظاهر شد تا هر روز نيم سا‌عت، پيش چشم ميليون‌ها بيننده تلويزيوني با کلکسيوني از چهره‌ها
صاحب‌خبر - 24 آذرماه مراسم اولين سالگرد شهادت سردار عباس‌ عليزاده نخستين شهيد مدافع حرم جويبار در اين شهرستان برگزار مي‌شود. اين شهيد بزرگوار حدود يك سال پيش 29 آذر ماه 1394 در سوريه به شهادت رسيده بود. او همان شهيدي است كه صوت وصيتنامه‌اش با ابتكاري خلاقانه با صداي بيسيم تلفيق و در فضاي مجازي منتشر شده بود. در اين فايل صوتي، شهيد عليزاده فرزندانش سينا و ندا را خطاب قرار مي‌دهد و آخرين وصيت‌هايش را به آنها مي‌كند. در آستانه سالگرد شهادتش، فهيمه پروند همسر شهيد با ما همكلام شده تا از همراهي و ازدواجش در سنين نوجواني با اين رزمنده دفاع مقدس و شهيد مدافع حرم بگويد. گويا در سن و سال خيلي كم زندگي مشترك‌تان را با شهيد آغاز كرديد؟ من متولد شهريور ماه 1351 هستم و همسرم عباسعلي عليزاده متولد 14 بهمن ماه 1344. ما سال 65 با هم ازدواج كرديم، آن موقع هنوز 14 سالم كامل نشده بود. همسرم پسرخاله پدرم بود. ما در جويبار زندگي مي‌كرديم و خانواده همسرم در يكي از روستا‌هاي اطراف جويبار به نام علي‌آباد سكونت داشتند. در يكي
صاحب‌خبر - 24 آذرماه مراسم اولين سالگرد شهادت سردار عباس‌ عليزاده نخستين شهيد مدافع حرم جويبار در اين شهرستان برگزار مي‌شود. اين شهيد بزرگوار حدود يك سال پيش 29 آذر ماه 1394 در سوريه به شهادت رسيده بود. او همان شهيدي است كه صوت وصيتنامه‌اش با ابتكاري خلاقانه با صداي بيسيم تلفيق و در فضاي مجازي منتشر شده بود. در اين فايل صوتي، شهيد عليزاده فرزندانش سينا و ندا را خطاب قرار مي‌دهد و آخرين وصيت‌هايش را به آنها مي‌كند. در آستانه سالگرد شهادتش، فهيمه پروند همسر شهيد با ما همكلام شده تا از همراهي و ازدواجش در سنين نوجواني با اين رزمنده دفاع مقدس و شهيد مدافع حرم بگويد. گويا در سن و سال خيلي كم زندگي مشترك‌تان را با شهيد آغاز كرديد؟ من متولد شهريور ماه 1351 هستم و همسرم عباسعلي عليزاده متولد 14 بهمن ماه 1344. ما سال 65 با هم ازدواج كرديم، آن موقع هنوز 14 سالم كامل نشده بود. همسرم پسرخاله پدرم بود. ما در جويبار زندگي مي‌كرديم و خانواده همسرم در يكي از روستا‌هاي اطراف جويبار به نام علي‌آباد سكونت داشتند. در يكي
عباس شمشیری، رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان ابهر، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از زنجان، اظهار کرد: شهرستان ابهر، با توجه به وجود بقاع متبرکه و امام‌زادگانی که معمولا نسب آنها به امام دوم، امام حسن مجبتی(ع) می‌رسد، فرصت خوبی برای گردشگری مذهبی محسوب می‌شود. شمشیری با اشاره به وجود حرم مطهر امام‌زاده اسماعیل(ع)، تصریح کرد: بنای امام‌زاده اسماعیل، بنای تاریخی و زیارتی بسیار زیبایی است که در شناط ابهر، خیابان طالقانی شمالی قراردارد. بنابراقوال تذكره‌نويسان، نسب وی به اسماعيل بن ابو محمد جعفربن اسماعيل بن ابو علی حسن بن ابو علی محمد بن عبدالله بن احمد بن عبدالله علی بن الحسين بن زيدبن الحسن بن علی بن ابی طالب (ع) می‌رسد. وی افزود: بعضی از تذكره‌ها دفن امام‌زاده اسماعيل(ع) را در اوايل قرن ششم هجری ذكر کرده‌اند .ولی آنچه مسلم است، سبک معماری نشان‌دهنده احداث بنا در قرن