گردآوری پورتال رهتا :

پانزدهمین دوره آزمون واترلو کانادا روز جمعه به همت انجمن ریاضیدانان جوان در محل دبیرستان البرز تهران برگزار می شود.

به گزارش ایسنا، آزمون در گرید 7 و 8 (گاووس) ویژه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی به صورت همزمان در روز جمعه 22 خرداد ماه برگزار می‌شود.

دانش آموزان پذیرفته شده در مرحله دوم آزمون انجمن ریاضی دانان جوان که در یک اردو آموزشی شرکت کرده‌اند، می‌توانند در این آزمون شرکت کنند. به پذیرفته شدگان این آزمون گواهینامه از سوی دانشگاه واترلو اعطاء خواهد شد.

انتهای پیام