اعضای کمیته نظریه پردازی نقد و مناظره اموزش و پرورش معرفی شدند

گردآوری پورتال رهتا :

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی طی حکمی اعضای کمیته دستگاهی نظریه پردازی، نقد و مناظره این سازمان رامنصوب کردند.

بر طبق این حکم آقایان علیرضا عصاره،  فرهاد کریمی،  حیدر تورانی،  احمد رمضانی،   علی ذوعلم،  رحمت اله مرزوقی،  ابراهیم ریحانی و  قدسی احقر ایعضای این کمیته را تشکیل می دهند.

 هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، در اغلب دانشگاه ها، شورای نظریه پردازی تشکیل داده است. لذا اساتید و صاحب نظران محترم می توانند طرحنامه خود را از طریق مرکز علمی محل اشتغال خود به دبیرخانه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، ارسال فرمایند. همچنین امکان ارسال مستقیم طرحنامه به دبیرخانه هیأت حمایت از طریق ایمیل Heiatehemayat@gmail.com وجود دارد.

 گفتنی است در آیین نامه «ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی» که در مرداد ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شده پنج محور در بند ۱۵ آئین نامه ابلاغی تحت موضوع «کرسی های نظریه پردازی» تدوین شده که هریک مشمول امتیازاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی هستند. ارائه کرسی های علمی-ترویجی ۲ تا ۴ امتیاز، ارائه دستاوردها و نتایج علمی پژوهشی برگرفته از کرسی های نظریه پردازی در همایش ها و میزگردهای مراکز علمی ملی و بین المللی ۴ امتیاز، نقد علمی در حوزه های علوم به ویژه علوم انسانی و معارف اسلامی ۳ تا ۷ امتیاز، نوآوری در حوزه های علوم به ویژه علوم انسانی و معارف اسلامی ۳ تا ۷ امتیاز و نظریه پردازی در حوزه های علوم به ویژه علوم انسانی و معارف اسلامی ۷ تا ۱۲ امتیاز.

∎​