ناتو ماموریت اموزش نظامی در افغانستان را تمدید کرد

گردآوری پورتال رهتا : به گزارش ایرنا به نقل از dpa پیشتر قرار بود ناتو تا پایان سال جاری ماموریت خودش را ادامه دهد.
این پیمان نظامی غربی نیز تصمیم گرفت که علاوه بر تمدید ماموریت خود، نیروهای نظامی افغانستان را تا پایان سال 2020 تامین مالی کند.
همزمان در واکنش به این تصمیم ینس اشتولتنبرگ رییس ناتو تصریح کرد که در افغنستان پیشرفت هایی حاصل شده است که باید ادامه پیدا کند .
در چارچوب این ماموریت ناتو قرار است 980 سرباز آلمانی به عنوان مشاور و نیروهای تعلیم دهنده فعالیت کنند.
به گفته خبرگزاری آلمان چندین کشور ناتو از جمله آلمان و آمریکا ابتدا قرار بود، امسال نیروهای نظامی خود را به صورت وسیعی در این کشور کاهش دهند که ادامه خشونت ها در افغانستان و تصرف شهر قندوز در شمال افغانستان موجب تجدید نظر در این تصمیم شد.
اوایل سال 2015 ماموریت نظامی ایساف که زیر نظر ناتو بود به پایان رسدید و جایگزین آن آر.اس RESOLUTE SUPPORT شد. از زمان آر.اس تا کنون تعداد نیروهای نظامی از 130 هزار نفر به 12 هزار نفر کاهش یافت که عمدتا آنها نیروهای نظامی آمریکایی هستند.
اروپام **456**441**1599