عکس دیده نشده از خواننده معروف در دوران سربازی

گردآوری پورتال رهتا :

جام کشکول: شهرام ناظری در دوران سربازی