جذب بهیاران یکساله تداخلی در شرح وظایف پرستاران ندارد

گردآوری پورتال رهتا :

/#: معاون پرستاری وزیر بهداشت، عنوان کرد: بهیاران یکساله جهت رفع کمبود‌های نیروهای پرستاری جذب نشده‌اند، بلکه این افراد برخی اقدامات اولیه را در بیمارستان‌ها انجام خواهند داد که جزو شرح وظایف پرستاران نیست.

به گزارش /# به نقل از آنا ،محمد میرزابیگی با بیان اینکه جذب و تربیت کمک بهیار یک ساله تداخلی در عرصه فعالیت پرستاری ندارد، گفت: در بیمارستان‌های کشور به دلیل کمبود نیروی پرستاری گاه از همراهان بیمار برای انجام برخی اقدامات کمک گرفته می‌شود بر این اساس تصمیم گرفته شد؛ بهیار یک ساله یا کمک پرستار را برای انجام اقدامات اولیه استخدام کنیم.

وی عنوان کرد: برای دوره بهیاری یکساله شرح وظایف 33 گانه‌ای تعریف شده است که تداخلی با شرح وظایف پرستاران ندارد.معاون پرستاری وزارت بهداشت در خصوص شرح وظایف کمک بهیاران یکساله، گفت: انجام برخی اقدامات اولیه از قبیل کمک به پذیرش و ترخیص بیمار، دادن لگن و لوله ادراری، گرفتن نمونه ادرار و مدفوع، تغذیه دهانی و گاواژ، نظافت دهان و دندان، برداشتن پانسمان ساده، انواع بانداژ، دادن داروهای خوراکی، تزریق‌های زیر پوستی، شستن سر در تخت،حمام دوش و وان بیماران، حمام بیمار در تخت، اندازه گیری فشار خون، نبض، تنفس و غیره از جمله وظایف یک بهیار است.

میرزابیگی افزود: انجام این اقدامات نیاز به تخصص دانشگاهی ندارد و بدون شک وظایف پرستاران با این اقدامات مطابقت ندارد. بنابراین جذب نیروهای بهیاری ارتباطی به رفع کمبود نیروهای پرستاری ندارد.