هشدار سازمان مللبه پدیده عروس خردسال در آفریقا310 میلیون عروس خردسال تا سال 2050

گردآوری پورتال رهتا : صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف روز پنجشنبه با بیان این که درحال حاضر حدود 125 میلیون دختر آفریقایی در سنین خردسالی وادار به ازدواج شده اند، هشدار داد که این رقم عمدتا به دلیل ضعف آموزش و رشدسریع جمعیت دراین کشور ها در 35 سال آینده به 310 میلیون نفر خواهد رسید.
در این گزارش آماری که روز گذشته تحت عنوان'نمایه ای از ازدواج کودکان در آفریقا' منتشر شد، آمده است که تا سال 2050 میلادی شمار این گونه ازدواج ها در آفریقا حتی از قاره آسیا که هم اکنون بالاترین رقم ازدواج دختران در سنین کودکی را دارد، افزون ترخواهد بود.
آنتونی لیک مدیر اجرایی یونیسف در تحلیلی بر این گزارش نوشته است که شمار این کودکان و تاثیری که این گونه ازدواج ها بر زندگی آینده آن ها خواهد داشت، بیانگر ضرورت جلوگیری و برخورد فوری با ازدواج کودکان خردسال در همه جهان و از جمله قاره آفریقا است.
وی در ادامه این تحلیل تصریح کرده است که ازدواج کودکان خردسال در برخی جوامع هنجار هایی را بوجود آورده که درهم شکستن آن ها هر روز دشوار تر و عملا به معنای مخدوش کردن ارزش زن در حیات اجتماعی در این کشور ها محسوب می شود.
مدیر اجرایی یونیسف در نهایت ریشه کن کردن ازدواج کودکان خردسال در جهان را در گرو آگاه سازی بیشتر و برخورد مشارکت آمیز همه کشورهای جهان با این عارضه فلج کننده اجتماعی ذکر کرده است.
شبک **اروپام-4-541 **1917