ضرورت تصریح در فرآیند ترخیص کالا ومعرفی وارد کنندگان به سازمان حمایت

گردآوری پورتال رهتا :

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به گمرک، خواستار معرفی واردکنندگان ذیربط برای اخذ تائید و پرداخت مابه‌التفاوت به این سازمان شد.

به گزارش ایلنا، سیدمحمود نوابی، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌ای به فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک اظهار کرد: در اجرای بند ۵ تصویبنامه مورخ ۱۶/۵/۹۷ هیئت وزیران در خصوص اخذ مابه‌التفاوت کالاهای موجود در گمرک که مشمول بهره‌برداری از ارز رسمی می‌باشند، ضمن تاکید بر ضرورت تصریح در فرآیند ترخیص کالا به منظور جلوگیری از بروز هرگونه کمبود در بازار و همچنین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدکننده خواهشمند است نسبت به معرفی وارد کنندگان ذیربط برای اخذ تایید و پرداخت مابه‌التفاوت به این سازمان تصریح گردد.