ایا انجمن صنفی پزشکی حق تائید تبلیغات تلویزیونی دارد؟ انجمنهای صنفی پزشکی بخاطر پول سلامت مردم را ذبح نکنند

گردآوری پورتال رهتا :

/#: تقابل انجمن های صنفی پزشکی و انجمن علمی پزشکان بالاخره کار دست سلامت مردم میدهد.

به گزارش /# در حالیکه وزارت بهداشت فقط انجمن های علمی پزشک را به رسمیت میشناسد جدیدا این موضوع در تبلیغات رسانه ها بخصوص رسانه ملی باب شده که برای اعتمادسازی بیشتر مثلا محصولی را به تائید انجمن پزشکی رسانده اند و این امر را در تبلیغات خود پر رنگ میکنند اما مشخص نیست که انجمن مذکور انجمن علمی بوده یا انجمن صنفی.

این در حالیست که انجمن نام برده انجمن صنفی پزشکی بوده که از وزارت کشور مجوز گرفته و باید به دنبال پیگیری مطالبات صنفی پزشکان باشد نه اینکه مهر تائید روی محصولی بزند که در نهایت منجر به خرید بیشتر محصول شود به صرف اینکه مردم به آن انجمن اعتماد کرده و محصول را خریده اند.

چاره کار این مشکل ان است که انجمنهای علمی بتوانند بخشی از کار خود را به پیگیری مطالبات صنفی رشته خود اختصاص دهند تا چنین دوگانگی هایی بوجود نیاید و مردم هم سرگردان نشوند ولی وزارت بهداشت با استناد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی انجمن های علمی را از فعالیت صنفی بر حزر میدارد و همین امر منجر به بروز مشکلاتی هم در رشته های مختلف پزشکی میشود و هم در میان عامه مردم که تفاوت های انجمن صنفی و علمی را نمیدانند مشکلاتی را ایجاد میکند.

وزارت بهداشت باید برای حل این مشکل چاره ای بیندیشد و یا با صدا و سیما مذاکرات مستقیمی در این باره داشته باشد تا از نام انجمنهای علمی پزشکی سوء تعبیر نشود نه اینکه طبق معمول مجوزها را صادر و و نظارت را فراموش کند.

بازرگانی صدا و سیما هم اندکی بیشتر درباره محصولاتی که مربوط به تغذیه و سلامت مردم تبلیغ میشود دقت نظر داشته باشد.