بانک آینده ازطرح«کارگشا»،رونمایی کرد

گردآوری پورتال رهتا :

بانک آینده،در آستانه عیدسعیدفطر،ازطرح ملی اعطای تسهیلات خریدکالای ایرانی،باعنوان «کارگشا»؛ رونمایی کرد.

ایلنا؛ بانک آینده،درسال حمایت ازکالای ایرانی وباهدف حمایت ازتولیدکنندگان لوازم خانگی ایرانی، ایجادتقاضا و قدرت خریدبرای مصرف‌کنندگان،هم‌زمان باعیدسعیدفطر،طرح ملی اعطای تسهیلات خریدکالای ایرانی باعنوان طرح«کارگشا»را رونمایی‌کرد.

دراین طرح،تسهیلات فروش اقساطی خریدلوازم خانگی دارای کیفیت ایرانی درمبالغ 100 (صد)، 150 (صدوپنجاه) و 200 (دویست) میلیون ریال باشرایط مناسب ورقابتی به متقاضیان،اعطا می‌شود.

بانک آینده،درهمین چارچوب،اعطای تسهیلات خردبه 30(سی) هزارخانواده ایرانی ازاقشارجامعه که خریدکالاهای ایرانی در اولویت نیازهای آنها می‌باشد رادرقالب طرح«کارگشا»،هدف‌گذاری کرده است.

تأمین وتزریق نقدینگی وسرمایه درگردش موردنیازواحدهای تولیدی،کمک به فروش محصولات،حفظ و افزایش اشتغال برای نیروی کارایرانی،ازدیگراهداف طرح«کارگشا»،عنوان شده است.