تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا

گردآوری پورتال رهتا :
سایت گالری عکسبخش عکس حوادث، عکس های حوادث، تصاویر حوادث، حوادث دلخراش، تصاویر حادثه
فرارو: وضعیت کودکان افریقای مرکزی پس از شروع درگیری ها در این کشور بیش از پیش رو به وخامت گذاشته است.

به گزارش منابع خبری، سازمان ملل دیروز اعلام کرد که کودکان در جمهوری آفریقای مرکزی هدف خشونت های بی سابقه قرار دارند و بیمارستانها روزانه صدها کودک زخمی را پذیرش می کنند. همچنین سازمان یونیسف نیز هشدار داد جنگ میان مسلمانان و مسیحیان در این کشور موجب افزایش سوء تغذیه در میان کودکان و به خطر افتادن جان آنان شده است.

مسئولان بیمارستانی در بانگی می گویند بیمارستان کودکان روزانه پذیرای بیش از 150 مورد بیمار ناشی از سوء تغذیه است. وی در عین حال تاکید کرد درگیری ها موارد سوء تغذیه را افزایش داده است.

درگیری بین شبه نظامیان مسلمان و مسیحی از سال 2012 تاکنون موجب آواره شدن حدود یک میلیون نفر معادل یک پنجم جمعیت این کشور شده است که اکثر افراد آسیب دیده زن و کودک هستند.

عکس های شبکه خبری الجزیره از وضعیت اسفبار کودکان در افریقای مرکزی را در زیر می بینید.

تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا
تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا سوء‌تغذیه,افریقای‌مرکزی,کودکان گرسنه,عکس های حوادث


گردآوری گالری عکس رهتا مطالب مرتبط تصاویری دردناک از نسل‌کشی «رواندا» (18+) عکس های فوق العاده از اماکن زیبا در آفریقا 2 عکس های فوق العاده از اماکن زیبا در آفریقا 1 عکس های فوق العاده از اماکن زیبا در آفریقا 3 عاقبت دردناک آلرژی به نیش زنبور +عکس

تصاویری دردناک از کودکان گرسنه آفریقا گردآوری توسط بخش عکس حوادث، عکس های حوادث، تصاویر حوادث، حوادث دلخراش، تصاویر حادثه سایت رهتا