عکس: لحظه تلخ اسب کُشی...

گردآوری پورتال رهتا :
سایت گالری عکسبخش عکس حوادث، عکس های حوادث، تصاویر حوادث، حوادث دلخراش، تصاویر حادثه
روزگار نو: اسب مسابقه تا زمانی که برنده می شود قند می خورد اما اگر پایش بشکند...در جریان مسابقات سوارکاری یکی از استان های کشور پس از آنکه پای اسب شکست ، به طرز دلخراشی جان خود را از دست داد.

عکس: لحظه تلخ اسب کُشی...
عکس: لحظه تلخ اسب کُشی... اسب کشی,اسب,عکس های حوادث


عکس: لحظه تلخ اسب کُشی... اسب کشی,اسب,عکس های حوادث


عکس: لحظه تلخ اسب کُشی... اسب کشی,اسب,عکس های حوادث


عکس: لحظه تلخ اسب کُشی... اسب کشی,اسب,عکس های حوادث


عکس: لحظه تلخ اسب کُشی... اسب کشی,اسب,عکس های حوادث


عکس: لحظه تلخ اسب کُشی... اسب کشی,اسب,عکس های حوادث


عکس: لحظه تلخ اسب کُشی... اسب کشی,اسب,عکس های حوادث


عکس: لحظه تلخ اسب کُشی... اسب کشی,اسب,عکس های حوادث


عکس: لحظه تلخ اسب کُشی... اسب کشی,اسب,عکس های حوادث


گردآوری گالری عکس رهتا مطالب مرتبط لحظه های دلخراش ورزشی +18 لحظه ای وحشتناک برای یک گاوباز! +عکس اعدامی هایی که در لحظه آخر بخشیده شدند

عکس: لحظه تلخ اسب کُشی... گردآوری توسط بخش عکس حوادث، عکس های حوادث، تصاویر حوادث، حوادث دلخراش، تصاویر حادثه سایت رهتا