دفن یک روستا در افغانستان +عکس

گردآوری پورتال رهتا :
سایت گالری عکسبخش عکس حوادث، عکس های حوادث، تصاویر حوادث، حوادث دلخراش، تصاویر حادثه
روزگار نو: مقام‌های محلی در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان گفته‌اند که تعداد تلفات حادثه رانش زمین در ولسوالی ارگوی بدخشان که روز جمعه اتفاق افتاده به بیش از ۲۵۰۰ نفر رسیده است. هنوز در ساعات بامداد شنبه عملیات جستجو در این منطقه و خاک برداری ادامه دارد.

دفن یک روستا در افغانستان +عکس
دفن یک روستا در افغانستان ,عکس افغانستان,حادثه ورانش زمین ,عکس های حوادثدفن یک روستا در افغانستان ,عکس افغانستان,حادثه ورانش زمین ,عکس های حوادث


دفن یک روستا در افغانستان ,عکس افغانستان,حادثه ورانش زمین ,عکس های حوادث


دفن یک روستا در افغانستان ,عکس افغانستان,حادثه ورانش زمین ,عکس های حوادث


دفن یک روستا در افغانستان ,عکس افغانستان,حادثه ورانش زمین ,عکس های حوادث


دفن یک روستا در افغانستان ,عکس افغانستان,حادثه ورانش زمین ,عکس های حوادث


دفن یک روستا در افغانستان ,عکس افغانستان,حادثه ورانش زمین ,عکس های حوادث


گردآوری گالری عکس رهتا

دفن یک روستا در افغانستان +عکس گردآوری توسط بخش عکس حوادث، عکس های حوادث، تصاویر حوادث، حوادث دلخراش، تصاویر حادثه سایت رهتا