مردی با سر نصفه! +عکس

گردآوری پورتال رهتا :
سایت گالری عکسبخش عکس حوادث، عکس های حوادث، تصاویر حوادث، حوادث دلخراش، تصاویر حادثه
تاپ ناپ: این مرد رومانیایی الویس رومئو با یک سر نصفه و نیمه به زندگی اشادامه میدهد. حدود یکسال است که ظاهرش به این شکل در آمده است . در حادثه ایکه در محل کارش برایش اتفاق افتاد استخوان جمجمه اش خرد شد ومجبور شد بخشیاز جمجمه اش را از سرش خارج کند و حالا شبیه به یک انسان نیمه سر شده است.

مردی با سر نصفه! +عکس
مردی با سر نصفه! ,عکس سر نیمه,الویس رومئو,عکس های حوادث


مردی با سر نصفه! ,عکس سر نیمه,الویس رومئو,عکس های حوادث


مردی با سر نصفه! ,عکس سر نیمه,الویس رومئو,عکس های حوادث


مردی با سر نصفه! ,عکس سر نیمه,الویس رومئو,عکس های حوادث


گردآوری گالری عکس رهتا

مردی با سر نصفه! +عکس گردآوری توسط بخش عکس حوادث، عکس های حوادث، تصاویر حوادث، حوادث دلخراش، تصاویر حادثه سایت رهتا