قدرتمندترین مادران دنیا بیوگرافی رهبران ، بیوگرافی سیاستمداران

گردآوری پورتال رهتا :
سایت بیوگرافیبخش بیوگرافی رهبران وسیاستمداران
رهتا به نقل از برترین ها : همیشه در جمعی که زن و مرد حضور دارند و بحث برتری یکی از این دو جنس مطرح می شود، بیشتر مردان سعی در سرکوب کردن زنان دارند. اما این مردها نمی دانند زنان در ورای شکنندگی های ظاهری، قلب بزرگ، صبوری زیاد و توان و مهارت های بسیاری دارند.

متاسفانه بسیاری از زنان به کارهای روزمره خود دچار هستند و تعداد کمی از آنها در عرصه های مختلف زندگی، شهرتی برای خود به هم می زنند. اما همچنان هستند زنان قدرتمندی که نه تنها در حوزه شغلی خود که در زندگی نیز بسیار موفق ظاهر شده اند. از جمله زنان قدرتمند دنیا که مادران مهربانی نیز هستند، باید به افراد زیر اشاره کرد.

1.    هیلاری کلینتون  (Hillary Clinton)

شغل: وزیر امورخارجه آمریکا   

سن :64      

تعداد بچه : 1

قدرتمندترین مادران دنیا قدرتمندترین,مادران,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران,[categoriy]


2.    دیلما روسوف (Dilma Rousseff)

شغل: رئیس جمهور برزیل   

سن :64    

تعداد بچه : 1

قدرتمندترین مادران دنیا قدرتمندترین,مادران,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران,[categoriy]


3.    ایندرا نویی (Indra Nooyi)

شغل: مدیر اجرایی شرکت پپسی   

سن :56     

تعداد بچه : 2

قدرتمندترین مادران دنیا قدرتمندترین,مادران,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران,[categoriy]


4.    شریل سندبرگ  (Sheryl Sandberg)

شغل: مدیر ارشد فیسبوک   

سن :42   

تعداد بچه : 2

قدرتمندترین مادران دنیا قدرتمندترین,مادران,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران,[categoriy]


5.    ملیندا گیتس (Melinda Gates)

شغل: موسس بنیاد خیریه بیل و ملیندا گیتس   

سن :47   

تعداد بچه : 3

قدرتمندترین مادران دنیا قدرتمندترین,مادران,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران,[categoriy]


6.    سونیا گاندی (Sonia Gandhi)

شغل: رهبر حزب کنگره ملی هند   

سن :65     

تعداد بچه : 2

قدرتمندترین مادران دنیا قدرتمندترین,مادران,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران,[categoriy]


7.    میشل اوباما (Michelle Obama)

شغل: بانوی اول آمریکا   

سن :48  

تعداد بچه : 2

قدرتمندترین مادران دنیا قدرتمندترین,مادران,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران,[categoriy]


8.    کریستین لاگارد  (Christine Lagarde)

شغل: مدیر عامل، صندوق بین المللی پول    
 
سن :56    

تعداد بچه : 2

قدرتمندترین مادران دنیا قدرتمندترین,مادران,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران,[categoriy]


9.    ایرنه روزنفلد (Irene Rosenfeld)

شغل: مدیر عامل شرکت Kraft Foods   

سن :59   

تعداد بچه : 2

قدرتمندترین مادران دنیا قدرتمندترین,مادران,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران,[categoriy]


10.    جیل آبرامسون (Jill Abramson)

شغل: سردبیر اجرایی نیویورک تایمز  

سن :58  

تعداد بچه : 2

قدرتمندترین مادران دنیا قدرتمندترین,مادران,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران,[categoriy]


11.    کاتلین سبلیوس (Kathleen Sebelius)

شغل: وزیر بهداشت و خدمات انسانی آمریکا  

سن :63    

تعداد بچه :2

قدرتمندترین مادران دنیا قدرتمندترین,مادران,بیوگرافی رهبران وسیاستمداران,[categoriy]


گردآوری بیوگرافی رهتا گردآوری بیوگرافی رهتا
گردآوری توسط بخش بیوگرافی رهبران وسیاستمداران سایت رهتا