گردآوری پورتال رهتا : به گزارش مشرق، با توجه به تصمیم گیری گرفته شده از سوی مدیران باشگاه استقلال در جهت تعدیل نیروها مدیر سابق امور مالی باشگاه که در 10 سال گذشته در این باشگاه فعالیت می کرد در فهرست افرادی قرار گرفت که می بایست باشگاه را ترک کنند.

علیرضا اسدی که باجناق علی فتح الله زاده مدیرعامل سابق استقلال محسوب می شود، امروز نامه مبنی بر جدایی خود را از باشگاه دریافت کرد. وی قصددارد در این باره با بهرام افشارزاده مدیرعامل باشگاه استقلال صحبت کند. چند تن دیگر از پرسنل قدیمی باشگاه استقلال هم در فهرست تعدیل نیرو قرار گرفتند.

منبع: کاپ