رتبه نخست بانک صنعت ومعدن در ارزیابی وزارت اقتصاد ودارایی

گردآوری پورتال رهتا :

وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرد: در ارزیابی انجام شده وزارت اقتصاد از بانک های دولتی، بانک صنعت ومعدن به دلیل عملکرد مطلوب خود رتبه اول را کسب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از "شاتا"  محمد رضا نعمت زاده در نشست روسای سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ها و سرپرستان بانک صنعت و معدن استانی با تشکر از عملکرد رییس،مدیران وکارکنان بانک صنعت و معدن افزود : خوشبختانه بانک  صنعت و معدن از لحاظ عملکرد و گزارشات کارنامه خوبی داشته است.

 وی گفت:  وزیر اقتصاد و دارایی  به عنوان رییس مجمع 9 بانک دولتی ،  بانک صنعت و معدن را در ارزیابی ها به عنوان رتبه اول اعلام کرده است.

وزیر صنعت،معدن وتجارت تاکید کرد : دربانک مرکزی هم از عملکرد و گزارشات بانک صنعت و معدن  راضی هستند .

 نعمت زاده گفت: طبق آخرین آمار 96 فقره عقد قرارداد در بانک صنعت و معدن برای ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی کشور امضا شده است.