گردآوری پورتال رهتا :

وبسایت رسمی /# -  مالک جدید تیم لیگ برتری با چک های باجناقش ، تیمداری می کند!

به گزارش وبسایت نود و به نقل از خبرآنلاین ، اتفاقات عجیب و غریب در فوتبال ایران کم نیستند و بی پولی ارگان های دولتی از یک سو ، روند واگذاری تیم ها از سوی دیگر سبب شده تا مالکینی سر راه تیم های مختلف قرار بگیرند که اتفاقاتی عجیب و غریب رقم بزنند. مالک یکی از تیم های لیگ برتری که به تازگی وارد بازی شده و بمب های خبری زیادی هم ترکانده است ، اگرچه هنوز ریالی پول به بازیکنان و سرمربی مشهور تیمش نداده و همه کارهایش را با چک های بانکی پیش می برد ، حتی از دسته چک های خودش هم برای تییمداری استفاده نمی کند .

بازیکنان این تیم قدیمی که به اعتبار سرمربی تیم شان به این مالک جدید اعتماد کرده اند ، می گویند آقای مالک چک های باجناقش را به آنها داده است و پای چک ها را پاراف کرده است. چک های مدت داری که بزودی تاریخ بانک رفتن شان می رسد!

 

کد/2020