حرکت جالب کایت سوار (فیلم)

گردآوری پورتال رهتا : باشگاه خبرنگاران جوان- کلیپی از حرکت جالب نشستن یه کایت سوار بر روی نیمکت صندلی را می بینید.


∎​