گردآوری پورتال رهتا :

به گزارش گروه فرهنگی «/#»، به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی(ع)، هادی اصفهانی مقدم از شعرای کشورمان شعری با عنوان «سبط اكبر ، مجتبي (ع) آمد پديد» را در وصف کریم اهل بیت سروده است.

نیمه ماه  است و ماهم ،   کامل   است برعلی(ع)و فاطمه(س)حق فاضل است سبط    اکبر  ،  مجتبی (ع)  آمد   پدید خمسه   آل  عبا   را    شامل     است او  امام   بعد   مولایم  علی (ع) است بی ولایت هر که  باشد   باطل   است او  کریم   است  و  ز   اولاد    کرام از کرامت  آنچه  خواهی  قائل   است در قیامت  گر  که  طوفانی  به  پاست خیمه گاهش را نگر چون ساحل  است هرکه از حسن(نیکویی)حسن گوید بدان در  مرام  عاشقی ،  او  عاقل    است شد  عصای    مادری   در   کوچه ها دخت احمد(ص) را کنون او حائل است چادر     خاکی    مادر     را     بدید دشمن  او   تا   ابد   گو   جاهل  است قطره   اشکی   اگر   آید   به    چشم فاطمه(س) بر  مجتبایش  مایل   است یا حسن  ، یاری   نما      سید   علی امتش  اینک  به  سویت  سائل  است هادی  از   مولا   نبینی   جز    کرم گر کرم خواهی کنون او واصل است