از پلی آفی شدن پرسپولیس و استقلال تا جوج با نوشابه زدن کی روش در مالزی

گردآوری پورتال رهتا : از پلی آفی شدن پرسپولیس و استقلال تا جوج با نوشابه زدن کی روش در مالزی به گزارش گروه ورزش " رویکرد "؛ تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز دوشنبه سوم آبان به مسائل مختلف ورزشی به خصوص فوتبال اختصاص دارد.
∎​