جذاب
دیده شده ها

عکسهای جین هی کیونگ

جام جم سرا:‌ اگر از طرح شلوارهای جین خود خسته شده‌اید می‌توانید با چند دقیقه صرف وقت طرح شلوارتان را تغییر دهید و تنوعی در مدل آن ایجاد کنید. راهکار آن را با دقت بر تصاویری که در پی آمده می‌توانید بیاموزید. ابزار کار: