جذاب
تکنولوژی بازي هاي رايانه اي
ظهر امروز نمایشگاه تخصصی بازی‌های رایانه‌ای از منظر اقتصاد، فرهنگ و سیاست با حضور رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و تنی چند از نمایندگان مجلس افتتاح شد. به گزارش کلیک، نصرالله پژمانفر رئیس
دومین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای فرصت ها و چالش ها، با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ۲۷ تا ۲۹ بهمن ماه برگزار می‌شود. به گزارش کلیک، بازی‌های رایانه‌ای، هنر هشتم دنیای امروز
دایرِک یا مرکز تحقیقات بازی‌های دیجیتال وابسته به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای نخستین بار گزارشی با نام «کلش آو کلنز: منفورِ محبوب» منتشر کرده که نشان می‌دهد سال ۹۴، ۷ درصد از جمعیت کل کشور به انجام این بازی مشغول بوده‌اند. به