جذاب
بيوگرافي شهداي انقلاب
سایت بیوگرافیبخش بیوگرافی شهدا، زندگینامه شهدای ایران، بیوگرافی شهیدان، زندگینامه شهیدان شهید صادق مزدستان مینویسد: هرگاه دلم هوای بهشت میکرد از فراز خاکریز افق را مینگریستم. بارالها اگر لایق بهشت هستم بجای بهشت کربلا را نصیبم کن تا تربت پاک