الگوی بدون پنس خانم عمرانی

سیناپرس: هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت صبح امروز چهارشنبه، 19 اردیبهشت ماه با عنوان «از الگوی پایه به‌سوی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» با حضور جمعی از اندیشمندان و فرهیختگان کشور در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی آغاز به کار کرد. در ابتدای مراسم دکتر هادی اکبر زاده، دبیر هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت  گفت: ازآنجاکه هدف نهایی این سلسله کنفرانس‌ها دستیابی به الگوی بومی پیشرفت کشور است، اجازه می‌خواهم سخن خود را با این پرسش آغاز کنم که مفهوم الگو و جوهره اصلی آن چیست؟ آیا الگو صرفاً یک کلان نظریه است یا یک گفتمان فراگیر اجتماعی و یا یک سند سیاست‌گذاری راهبردی؟ پاسخ مثبت به هریک از این سؤالات روش‌شناسی طراحی الگو، افق زمانی دسترسی به آن و بالاخره سطح توقع ما از محصول نهایی را مشخص خواهد کرد. وی بابیان این موضوع که مروری بر محتوای مقالات ارائه‌شده در شش کنفرانس ادوار گذشته گواه آن است که مؤلفین مقالات به فراخور علایق پژوهشی و مطالعاتی خود
به گزارش روز جمعه خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، «دونالد ترامپ» در پیام توییتری خود عنوان کرد: بسیار خرسندم که «پنس» را به عنوان معاون خود برگزیده ام. ترامپ همچنین در این پیام از برگزاری نشست زودهنگام مطبوعاتی در این خصوص خبر داده است.انتخاب پنس باعث خواهد شد تا یک چهره محافظه کار با توان بالقوه متحد ساختن جمهوریخواهان دو دسته شده در کنار ترامپ قرار گیرند.روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری سی بی اس هردو تایید کرده بودند که پنس گزینه معاونت ترامپ است هرچند که منابعی پیشتر به رویترز گفته بودند که نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری امریکا گرایش به این گزینه دارد. ترامپ قرار است هفته آینده در کنوانسیون ملی جمهوریخواهان رسما به عنوان نامزد انتخابات هشتم نوامبر معرفی شود. انتخاب معاون ریاست جمهوری به طور سنتی به منظور تقویت شور و شوق در بین وفاداران حزبی صورت می گیرد. گزینش شریک مبارزه انتخاباتی برای ترامپ امری حیاتی است چرا که وی با وجود آنکه 16 رقیب هم حزبی خود را در انتخابات درون حزبی شکست داده است ولی برخی از رهبران حزب جمهوریخواه کماکان از
به گزارش روز جمعه خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، «دونالد ترامپ» در پیام توییتری خود عنوان کرد: بسیار خرسندم که «پنس» را به عنوان معاون خود برگزیده ام. ترامپ همچنین در این پیام از برگزاری نشست زودهنگام مطبوعاتی در این خصوص خبر داده است.انتخاب پنس باعث خواهد شد تا یک چهره محافظه کار با توان بالقوه متحد ساختن جمهوریخواهان دو دسته شده در کنار ترامپ قرار گیرند.روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری سی بی اس هردو تایید کرده بودند که پنس گزینه معاونت ترامپ است هرچند که منابعی پیشتر به رویترز گفته بودند که نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری امریکا گرایش به این گزینه دارد. ترامپ قرار است هفته آینده در کنوانسیون ملی جمهوریخواهان رسما به عنوان نامزد انتخابات هشتم نوامبر معرفی شود. انتخاب معاون ریاست جمهوری به طور سنتی به منظور تقویت شور و شوق در بین وفاداران حزبی صورت می گیرد. گزینش شریک مبارزه انتخاباتی برای ترامپ امری حیاتی است چرا که وی با وجود آنکه 16 رقیب هم حزبی خود را در انتخابات درون حزبی شکست داده است ولی برخی از رهبران حزب جمهوریخواه کماکان از
به گزارش روز جمعه خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، «دونالد ترامپ» در پیام توییتری خود عنوان کرد: بسیار خرسندم که «پنس» را به عنوان معاون خود برگزیده ام. ترامپ همچنین در این پیام از برگزاری نشست زودهنگام مطبوعاتی در این خصوص خبر داده است.انتخاب پنس باعث خواهد شد تا یک چهره محافظه کار با توان بالقوه متحد ساختن جمهوریخواهان دو دسته شده در کنار ترامپ قرار گیرند.روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری سی بی اس هردو تایید کرده بودند که پنس گزینه معاونت ترامپ است هرچند که منابعی پیشتر به رویترز گفته بودند که نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری امریکا گرایش به این گزینه دارد. ترامپ قرار است هفته آینده در کنوانسیون ملی جمهوریخواهان رسما به عنوان نامزد انتخابات هشتم نوامبر معرفی شود. انتخاب معاون ریاست جمهوری به طور سنتی به منظور تقویت شور و شوق در بین وفاداران حزبی صورت می گیرد. گزینش شریک مبارزه انتخاباتی برای ترامپ امری حیاتی است چرا که وی با وجود آنکه 16 رقیب هم حزبی خود را در انتخابات درون حزبی شکست داده است ولی برخی از رهبران حزب جمهوریخواه کماکان از
به گزارش روز جمعه خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، «دونالد ترامپ» در پیام توییتری خود عنوان کرد: بسیار خرسندم که «پنس» را به عنوان معاون خود برگزیده ام. ترامپ همچنین در این پیام از برگزاری نشست زودهنگام مطبوعاتی در این خصوص خبر داده است.انتخاب پنس باعث خواهد شد تا یک چهره محافظه کار با توان بالقوه متحد ساختن جمهوریخواهان دو دسته شده در کنار ترامپ قرار گیرند.روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری سی بی اس هردو تایید کرده بودند که پنس گزینه معاونت ترامپ است هرچند که منابعی پیشتر به رویترز گفته بودند که نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری امریکا گرایش به این گزینه دارد. ترامپ قرار است هفته آینده در کنوانسیون ملی جمهوریخواهان رسما به عنوان نامزد انتخابات هشتم نوامبر معرفی شود. انتخاب معاون ریاست جمهوری به طور سنتی به منظور تقویت شور و شوق در بین وفاداران حزبی صورت می گیرد. گزینش شریک مبارزه انتخاباتی برای ترامپ امری حیاتی است چرا که وی با وجود آنکه 16 رقیب هم حزبی خود را در انتخابات درون حزبی شکست داده است ولی برخی از رهبران حزب جمهوریخواه کماکان از
به گزارش روز جمعه خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، «دونالد ترامپ» در پیام توییتری خود عنوان کرد: بسیار خرسندم که «پنس» را به عنوان معاون خود برگزیده ام. ترامپ همچنین در این پیام از برگزاری نشست زودهنگام مطبوعاتی در این خصوص خبر داده است.انتخاب پنس باعث خواهد شد تا یک چهره محافظه کار با توان بالقوه متحد ساختن جمهوریخواهان دو دسته شده در کنار ترامپ قرار گیرند.روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری سی بی اس هردو تایید کرده بودند که پنس گزینه معاونت ترامپ است هرچند که منابعی پیشتر به رویترز گفته بودند که نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری امریکا گرایش به این گزینه دارد. ترامپ قرار است هفته آینده در کنوانسیون ملی جمهوریخواهان رسما به عنوان نامزد انتخابات هشتم نوامبر معرفی شود. انتخاب معاون ریاست جمهوری به طور سنتی به منظور تقویت شور و شوق در بین وفاداران حزبی صورت می گیرد. گزینش شریک مبارزه انتخاباتی برای ترامپ امری حیاتی است چرا که وی با وجود آنکه 16 رقیب هم حزبی خود را در انتخابات درون حزبی شکست داده است ولی برخی از رهبران حزب جمهوریخواه کماکان از
به گزارش روز جمعه خبرگزاری فرانسه از واشنگتن ، «دونالد ترامپ» در پیام توییتری خود عنوان کرد: بسیار خرسندم که «پنس» را به عنوان معاون خود برگزیده ام. ترامپ همچنین در این پیام از برگزاری نشست زودهنگام مطبوعاتی در این خصوص خبر داده است.انتخاب پنس باعث خواهد شد تا یک چهره محافظه کار با توان بالقوه متحد ساختن جمهوریخواهان دو دسته شده در کنار ترامپ قرار گیرند.روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری سی بی اس هردو تایید کرده بودند که پنس گزینه معاونت ترامپ است هرچند که منابعی پیشتر به رویترز گفته بودند که نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری امریکا گرایش به این گزینه دارد. ترامپ قرار است هفته آینده در کنوانسیون ملی جمهوریخواهان رسما به عنوان نامزد انتخابات هشتم نوامبر معرفی شود. انتخاب معاون ریاست جمهوری به طور سنتی به منظور تقویت شور و شوق در بین وفاداران حزبی صورت می گیرد. گزینش شریک مبارزه انتخاباتی برای ترامپ امری حیاتی است چرا که وی با وجود آنکه 16 رقیب هم حزبی خود را در انتخابات درون حزبی شکست داده است ولی برخی از رهبران حزب جمهوریخواه کماکان از
صاحب‌خبر - اين وکیل و سیاستمدار جمهوريخواه در نوامبر سال ۲۰۱۶ معاون دونالد ترامپ چهل‌ و پنجمین رئیس جمهور آمریکا شد. او پنجاهمين فرماندار ایندیانا بوده است. او پس از فارغ‌التحصیلی از مدرسه حقوق به عنوان وکیل فعالیت داشت و پس از تلاش ناموفق برای انتخاب به نمایندگی مجلس، رئیس یک اندیشکدهٔ بازار آزاد در ایندیانا شد. در سال ۱۹۹۴ آن مؤسسه را ترک کرد و میزبان یک برنامه گفتگومحور رادیویی مستقر در ایندیانا شد. مایک پنس که به عنوان یکی از اعضای حزب جمهوری‌خواه در تاریخ ۱۴ ژانویه ۲۰۱۳ به عنوان فرماندار شروع به کار کرد، پیشتر از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۳ حوزه انتخابیه ششم ایندیانا را در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نمایندگی می‌کرد و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ رئیس کنفرانس جمهوریخواهان مجلس نمایندگان آمریکا بود. پنس محافظه‌کار و از هواداران دیرپای جنبش تی پارتی است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ پنس را به عنوان نامزد معاونت رئیس جمهور معرفی کرد که به همراه وی با پیروزی در این انتخابات به معاونت رئیس جمهوری برگزیده
صاحب‌خبر - به گزارش ایلنا، منابع مطلع، روز سه‌شنبه به شبکه خبری فاکس‌نیوز گفتند افراد لابی‌گر از کمیته انتقال قدرت دونالد ترامپ «تصفیه شده‌اند». کنار گذاشتن لابی‌گران یکی از اولین تصمیم‌های «مایک پنس» معاون رئیس‌جمهور منتخب از زمانی است که مسئولیت انتخاب اعضای دولت آینده «دونالد ترامپ» به او محول شد. یک منبع مطلع افزوده است این کار «از دیدگاه دونالد ترامپ نشانه مثبتی در مورد ترکیب و ساختار دولت آینده او است». غروب سه شنبه، مایک پنس با امضای یک یادداشت تفاهم، رسما هدایت کمیته انتقال قدرت را به عهده گرفت. قبل از پنس، «کریس کریستی» فرماندار پیشین ایالت نیوجرسی، چند ماهی این مسئولیت را بر عهده داشت ولی هفته پیش ترامپ او را برکنار کرد. به نظر می‌رسد تغییرات، روند مذاکرات و هماهنگی بین تیم دونالد ترامپ و دولت «باراک اوباما» برای انتقال قدرت را کُند کرده است؛ یک سخنگوی کاخ سفید به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت دولت اومابا قبل از انتقالِ اطلاعاتِ نهادهای دولتی به کمیته انتقال قدرت رئیس‌جمهور منتخب، منتظر
صاحب‌خبر - خبرگزاری مهر: «دونالد ترامپ» و «مایک پنس» امورز سه شنبه در نیویورک نشستی را برای انتخاب وزیران دولت آتی آمریکا برگزار می کنند. نتیجه این نشست نشان خواهد داد که ترامپ تا چه حد به شعارهای انتخاباتی خود عمل می کند. بر همین اساس ترامپ و پنس در دیدار امروز شماری از نامها را که از سوی افراد مختلف برای وزاتخانه ها پیشنهاد شده اند بررسی می کنند. در این میان پست وزرات خارجه بیشترین گمانه زنی را داشته و به احتمال زیاد از میان «رودی جولیانی» شهردار سابق نیویورک و دوست صمیمی ترامپ، و «جان بولتون» نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل، یکی به عنوان وزیر خارجه انتخاب می شود. بر همین اساس ژنرال بازنشسته «مایکل فلین» به احتمال قوی برای پست مشاور امنیت ملی انتخاب می شود و سناتور جمهوریخواه «جف سشنز» نیز برای وزارت دفاع و ریاست پنتاگون انتخاب می شود. البته این احتمال وجود دارد که این سناتور جمهوریخواه برای پست دادستانی کل (وزارت دادگستری) معرفی شود. بر اساس این گزارش، نظر به اظهارات و شعارهای تبلیغاتی ترامپ، سیاست خارجی