«سبک تفکر اسلامی» منتشر شد

گردآوری پورتال رهتا :

جمعه/////«سبک تفکر اسلامی» منتشر شد
به گزارش خبرنگار /#؛ دومین جلد از کتاب «سبک تفکر اسلامی» با موضوع خوش‌بینی به قلم سیدمحمدعلی حسینی‌مرام از سوی انتشارات «نسیم کوثر» به چاپ رسید.
این کتاب در هفت فصل با عناوین «راهکارهای حسن ظن به خدا»، «راهکارهای ایجاد خوش‌بینی نسبت به دیگران»، «نتایج خوش‌بینی»، «نمونه‌هایی از خوش‌بینی»، «اهداف و انواع آزمایش الهی»، «راهکارهای ایجاد و تقویت خوش‌بینی»، «نقش خوش‌بینی در بصیرت» به نگارش درآمده است.
در بخشی از مقدمه کتاب آمده است؛ اگر ذهن و اندیشه فرد خوش‌بینانه و امیدوارکننده و با فکر باز و بلندبینانه باشد، همه چیز و همه کس را همراه با خود و موافق خود بداند و با حسن خلق و حسن ظن به مسائل و مشکلات نگاه کند و در همه حال؛ جنبه‌های مثبت و نیمه پر آن را در نظر بگیرد. به یقین به موفقیت خواهد رسید و پله‌های پیشرفت و تکامل را یکی پس از دیگری طی خواهد کرد و به سعادت و خوشبختی دنیوی و اخروی نائل خواهد آمد.
نویسنده در این کتاب سعی کرده که چگونگی تفکر و نگاه انسان به خداوند و خود و دیگران و نیز به مسائل و مشکلات و آنچه پیرامونش می‌گذرد، با نگاه به منابع دینی و آموزه‌های اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد و به سؤالات و شبهاتی که در این زمینه مطرح است، در حد توان جواب‌های قانع‌کننده ارائه شود.
در بخشی از این کتاب با عنوان مفهوم خوش‌بینی و بدبینی می‌خوانیم؛ بدبینی و بدگمانی که در منابع اسلامی از آن به سوءظن تعبیر می‌کنند، یک حالت درونی است که موجب عدم اعتماد شخص به دیگران و اطرافیانش می‌شود؛ از این رو نسبت به حوادث، وقایع، افراد و کارهای آنها بدبین شده و با دید منفی نگریسته و آنها را به صورت نادرست تفسیر می‌کنند.
سوءظن و بدبینی که جزء بزرگترین گناهان کبیره شمرده می‌شود، دارای آثار سوء فردی، اجتماعی، روحی، جسمی، دنیوی و اخروی زیادی است. افراد بدبین که همیشه نیمه خالی لیوان را می‌بینند از زمین و زمان و از همه چیز و همه کس شاکی و ناراضی هستند، به هیچکس اعتماد ندارند و تصور می‌کنند که همه مردم با آنها دشمن هستند و هیچ کس به فریادش نمی‌رسد و به همه کس به دیده شک می‌نگرند.
یادآور می‌شود، کتاب «سبک تفکر اسلامی» در 232 صفحه با شمارگان 200 نسخه و قیمت 120 هزار ریال منتشر شده است.
انتهای پیام