۳۱ هزار جلد کتاب از زیر آوارهای موصل بیرون کشیده شد

گردآوری پورتال رهتا :

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری /# از دویچه وله، گروهی داوطلب در شهر موصل برای نجات کتاب‌های کتابخانه ویران‌شده این شهر کمپینی را با نام «چشم موصل» به راه انداخته‌اند. آنها تا به حال توانسته‌اند ۳۱ هزار جلد کتاب را از زیر آوارها بیرون بکشند.

در زمان اشغال موصل توسط داعش انجام هر گونه کار هنری و فرهنگی در این شهر ممنوع بود. اکنون و ماه‌ها پس از آزادسازی موصل، ۲۰ جوان داوطلب آستین بالا زده‌اند تا با نجات تک تک کتاب‌ها از زیر خرابه‌ها، کتابخانه ویران‌شده شهر را دوباره سرپا کنند.

شبکە خبری دویچەولە، گزارشی از کمپین جوانان داودطب تهیە کرده کە تعدادی از جوانان این شهر را درحال بیرون کشیدن کتابها از زیر آوار نشان می‌دهد. این جوانان داوطلبانە مشغول جمع‌آوری کتاب‌هایی هستند کە در پی اشغال موصل توسط داعش در زیر آوار کتابخانە مدفون شدەاند.

حدود نیم میلیون جلد کتاب از سوی علاقه‌مندان در سراسر جهان بە کتابخانه موصل اهدا شدە بود. موصل پیش از جنگ و اشغال، یکی از بزرگترین کتابخانه‌های عراق را در اختیار داشت.