گردشگری مذهبی با محوریت قرآن در کردستان شکل گرفته است

گردآوری پورتال رهتا :

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(/#) از کردستان، محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور دیروز، 23 دی ماه در مراسم رونمایی از قرآن مرمت شده نگل اظهار کرد: امروزه کشورما رویکرد میراث فرهنگی را در راستای تقویت و رونق اقتصادی‌هایی که می تواند توسط مردم در این حوزه ایجاد شود، دنبال می‌کند.
وی افزود: یکی از ظرفیت‌های عظیم کشور ثروت فرهنگی آن است که بخشی از جنبه‌های آن را در منطقه کردستان داریم.
معاون میراث فرهنگی کشور با بیان اینکه اتحاد مردم این منطقه برای حفظ آثار فرهنگی و تاریخی قابل تقدیر است، بیان کرد: قرآن کریم میراث پیامبر اکرم(ص) برای جامعه اسلامی و بالاترین معجزه الهی است که باعث وحدت ما مسلمانان شده است.
وی اعلام کرد: قرآن نگل علاوه بر شأن آن از لحاظ میراث معنوی ناملموس هم بسیار ارزشمند است و جایگاه والایی در کشور و حتی خارج از کشور دارد.
طالبیان عنوان کرد: از صدر اسلام کتابت و خوشنویسی قرآن آغاز شده و روح اسلامی موجود در این هنر موجب تعالی انسان‌ها شده و می‌شود.
وی ادامه داد: دولت به دلیل اهمیت و جایگاه والای قرآن‌های نفیس در موزه‌ها اقدام به نگهداری از آن‌ها می‌کند ولی قرآن نگل سال‌هاست توسط خود مردم روستا حفظ و نگهداری شده است.
معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به شکل گیری گردشگری قرآنی در این منطقه از کشور بیان کرد: بخشی از هویت ایران اسلامی توسط مردم منطقه نگل حفظ می شود.
وی در پایان بر تدوین طرح ویژه گردشگری نگلتأکید کرد و یاداور شد: با فضایی که در این روستا وجود داردمی توان مقصد گردشگران داخلی و خارجی شود.