شرکتهای واگذار شده به حال خود رها نمی‌شوند

گردآوری پورتال رهتا :

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری /#؛ پوری حسینی با اشاره به این که پس از واگذاری سهام شرکتهای دولتی، توسط سازمان خصوصی سازی شرکتها را رها نکرده و نظارتهایی در این زمینه انجام و واگذاریها آسیب شناسی می شود گفت: متاسفانه نه تنها در اذهان عمومی بلکه برخی خواص هم این‌گونه تصور می کنند که خصوصی سازی به نابودی شرکتها منجر می شود.

رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: بر این اساس تا کنون کارهای پژوهشی زیادی توسط این سازمان پس از واگذاری سهام شرکتهای دولتی در زمینه آسیب شناسی واگذاریها انجام شده است. به عنوان مثال در سال 95 دو گروه تخصص، خارج از بدنه دولت به ارزیابی شرکتهای واگذار شده از جنبه های مختلف پرداختند.

وی اضافه کرد: در این کار پژوهشی 92 شرکتی که توسط سازمان خصوصی سازی به صورت کنترلی واگذار شده اند از نظر 7 معیار و 27 زیرمعیار مورد بررسی قرار گرفتند که نتیجه آن، برگزاری همایشی در مرداد امسال بود که در آن از شرکتهایی که رتبه برتر را در زمینه ارتقای معیارهای مختلف پس از واگذاری کسب کرده بودند، تقدیر شد.

پوری حسینی با بیان این که نتایج حاصله از این بررسی نشان می دهد در مجموع تحول مثبتی در شرکتهای واگذار شده رخ داده است گفت: به عنوان مثال زمانی که این 92 شرکت را به صورت بلوکی واگذار کردیم مجموع افراد شاغل در آنها 109 هزار نفر بود که چند سال پس از واگذاری نه تنها مجموعه افراد شاغل در این شرکتها کم نشده بود، بلکه به عدد 113 هزار نفر نیز رسیده است.

انتهای پیام/