اقتصاد بازار آزاد چیست؟

گردآوری پورتال رهتا :
در بازار آزاد سود بردن به این معنی است که کالا و یا خدمات را به قیمتی بیشتر از هزینه تولید آن به فروش برسانیم حال اگر کسی نباشد که کالای تولید شده را خریداری نماید سودی هم وجود نخواهد داشت .


در نقطه مقابل اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، اقتصاد بازار آزاد قرار می گیرد. در چنین اقتصادی افراد و بنگاه ها بر اساس منافع شخصی خود حرکت می کنند، بدون آنکه دولت دخالتی در فعالیت های اقتصادی آنها داشته باشد.

بازار بدون هر گونه دخالتی از خارج از آن عمل می کند . مجموع تصمیم میلیون ها فرد نهایتاّ نتایج کلی و اساسی اقتصاد را تعیین می کنند .

مرکز و سازمانی که اقتصاد آزاد از طریق آن به سوال های اساسی اقتصاد پاسخ می گوید « بازار » است، عبارت بازار مکانی را مجسم می کند که در آنجا متقاضی ها و عرضه کنندگان به مبادله کالاها و خدمات مشغول هستند. 
تعامل متقاضی ها و عرضه کنندگان در بازار تعیین کننده مقدار و قیمت و کالا است.

نظام مبادله بازار می تواند خیلی ساده و یا پیچیده باشد، امروز مبادله وسیع و سریع کالاها و خدمات به هزینه پیچیده تر شدن ساز و کار بازار تمام شده است .

بعضی از بازارها ، ساده و بعضی دیگر پیچیده است، در هر بازار وجود خریدار و فروشنده یا متقاضی و عرضه کننده ضرورری است .

رفتار خریداران و فروشندگان در نظام اقتصاد آزاد تعیین می کند که چه چیزی تولید شود، به چه مقدار تولید شود، چگونه تولید شود و چه کسی آن را دریافت کند .

در یک بازار آزاد که تحت کنترل دولت نیست در صورتی کالاها و خدمات تولید می شوند که تولید کننده بتواند سودی را جمع آوری کند.

در این بازار سود بردن به این معنی است که کالا و یا خدمات را به قیمتی بیشتر از هزینه تولید آن به فروش برسانیم حال کاملا روشن است که اگر کسی وجود نداشته باشد که کالای تولید شده به وسیله شما را خریداری نماید سودی هم وجود نخواهد داشت .

نتیجه ای که از نکته بالا بدست می آوریم دلالت بر آن دارد که ترکیب کالاها و خدماتی که در هر بازار آزاد یافت می شود به وسیله سلیقه و ترجیحات مصرف کنندگان تعیین می شود و مصرف کنندگان با این تصمیم که کالا یا خدمتی را خریداری بکنند یا نکنند رأی به تولید و یا عدم تولید آن می دهند.

منبع: میزان