در سال ۲۰۱۸ نسبت میان عرضه و تقاضا در بازار نفت به تعادل می‌رسد

گردآوری پورتال رهتا :
آژانس بین المللی انرژی در روز پنج شنبه اعلام کرد که نسبت عرضه و تقاضای جهانی برای نفت خام در سال آینده متعادل خواهد بود. این سازمان دلیل این امر را رشد مصرف دانسته است که باعث استفاده مازاد تولید سه سال گذشته می شود و می تواند جبرانگر افزایش تولید سریع باشد.

به گزارش /# اقتصادی به نقل از رویترز، آژانس بین المللی انرژی مستقر در پاریس، در گزارش ماهانه نفت خود آورده است که همچنان تقاضای جهانی برای نفت خام روزانه ۱.۶ میلیون بشکه در سال ۲۰۱۷ افزایش می یابد. این در حالی ست که طبق برآورد این سازمان، در سال ۲۰۱۸ تقاضای جهانی برای نفت خام روزانه به ۱.۴ میلیون بشکه می رسید.

در سال ۲۰۱۸ نسبت میان عرضه و تقاضا در بازار نفت به تعادل می‌رسد

آژانس گفته است: "با نگاه به سال ۲۰۱۸، می بینیم که سه چهارم سال، بازار وضعیت تقریبا متعادلی دارد - البته با این فرض که اوپک میزان تولید خود را تغییر ندهد و شرایظ آب و هوایی معمولی باشد."

طبق آمار آژانس بین المللی انرژی، موجودی نفت کشور های صنعتی در ماه آگوست ۱۴.۲ میلیون بشکه کاهش داشته است و به ۳.۰۱۵ میلیارد بشکه رسیده است. با این حال این میزان کماکان ۱۷۰ میلیون بشکه بیشتر از میانگین پنج ساله است.

سازمان کشور های صادر کننده نفت و ۱۱ کشور دیگر در اواخر سال گذشته توافق کردند تا برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و در پی آن، افزایش قیمت نفت، تولید خود را از اول سال ۲۰۱۷ در مجموع روزانه ۱.۸ میلیون بشکه نفت کاهش دهند. در تاریخ ۲۵ می تولید کنندگان تصمیم گرفتند که قرارداد کاهش تولید نفت را که در ابتدا ۶ ماهه بود، برای ۹ ماه دیگر تمدید کنند، و تا ماه مارس ۲۰۱۸ به کاهش تولید ادامه دهند.

طبق آمار آژانس بین المللی انرژی عرضه نفت اوپک در ماه سپتامبر ۳۲.۶۵ میلیون بشکه در روز بوده است که ۴۰۰ هزار بشکه از زمان مشابه در سال گذشته کمتر است. همچنین طبق آمار آژانس، می توان گفت که میزان پایبندی اوپک به قرارداد کاهش تولید نفت ۸۸ درصد بوده است.