توهم فراوانی برق در کشور به وجود آمده است

گردآوری پورتال رهتا :
نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: یکی ازآثار پایین بودن قیمت برق این است که توهم فراوانی برق به وجود آمده است که موجب شده کنترل مصرف را از ذهنها دور کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما اسدالله صبوری در سومین کنگره راهبردی نمایشگاه نفت و نیرو افزود: برای ایجاد توازن در مصرف و تولید، تاسیسات برقی باید توسعه یابد، با نرخ فعلی رشد مصرف هر 10 سال یکبار باید تمام تاسیسات را در تولید، توزیع و انتقال توسعه دهیم.

وی اضافه کرد: در 4 دهه گذشته رشد مصرف برق در زمان پیک به طور متوسط سالانه 7 و چهار دهم درصد رشد داشته است که این رقم در سطح بین المللی در کمتر کشوری دیده می شود.

نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با اشاره به اینکه 60 درصد تولید برق حرارتی کشور به عهده بخش خصوصی است و اعضای سندیکای برق جایگاه و نقش مهمی در تولید برق واردادی کشور دارند تصریح کرد: بازنشستگی و عمر طولانی نیروگاهها و تاسیسات را نیز باید به مشکل رشد مصرف برق در زمان پیک اضافه کنیم در حال حاضر شش هزار مگاوات از نیروگاههای کشور عمری بالاتر از 40 سال دارند و نیروگاههای جدید جایگزین انها نشدند.

صبوری با بیان اینکه برای تامین برق مصرفی با توجه به رشد مصرف هر ساله نیاز به منابع مالی سنگینی داریم تاکید کرد: در سال 76 به ازای هر کیلووات ساعت برق 106 تومان دریافت می شد که در سال 83 با تثبیت قانون قیمت ها و بعد از آن ها قانون هدفمندی یارانه ها که به خوبی اجرا نشد قیمت فروش برق به قیمت تمام شده نزدیک نشد هم اکنون قیمت فروش برق 67 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که معادل قیمت فروش برق در سال 81 است.

وی با اشاره به اینکه سندیکای برق 14 هزار میلیارد تومان از صنعت برق طلب دارد افزود: حال سندیکای برق به حال صنعت برق گره خورده و اگر این روند بدهی ادامه یابد در سال 1400 میزان بدهی صنعت برق به سندیکا به 40 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

نائب رئیس هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق گفت: رشد مصرف با وضع کنونی با منابع مالی همخوانی ندارد و مجبوریم همچنان به بهره برداری از نیروگاههای فرسوده ادامه دهیم که در این بین افزایش راندمان اهمیت خود را از دست می دهد.

صبوری افزود: بر این اساس غلبه تولید بر رشد مصرف را باید کم کنیم و مدیریت مصرف را در دستور کار قرار دهیم چون منابعی برای توسعه در حال حاضر نداریم.

وی تصریح کرد: نیاز به افزایش نیروگاههای تجدید پذیر حس می شود و برای برطرف کردن مشکل صنعت برق باید تعرفه ها افزایش یابد و به قیمت واقعی نزدیک شود در غیراین صورت نمی توانیم برق مورد نیاز را با وجود مشکلات موجود در صنعت برق به خصوص تولیدکنندگان برق ادامه دهیم.