آیا آثار رشد اقتصادی برای مردم ملموس است؟

گردآوری پورتال رهتا :
مرکز آمار ایران حدود یک هفته قبل آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی ایران در فصل بهار سال جاری را بدون نفت 7 درصد و بانفت 6.5 درصد اعلام کرد. وقتی از محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در مورد آثار این نرخ رشد و رونق اقتصادی پرسیده شد ایشان در پاسخ، به 700 هزار شغل ایجاد شده در بهار امسال اشاره کرد. پاسخی که نقدهای زیادی به آن وارد شد. سئوالی که در این بین مطرح است این است که آیا این نرخ رشد اقتصادی موجب ایجاد 700 هزار شغل شده است؟

به گزارش /# اقتصادی، مرکز آمار ایران در روز چهارشنبه مورخه 15 شهریور 1396 آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی ایران در فصل بهار سال جاری را اعلام کرد. طبق این آمار رشد اقتصادی در بهار امسال با نفت حدود 6.5 درصد و بدون نفت حدود 7 درصد بوده است. این ارقام نشان می دهند که برای اولین بار در دوران پسابرجام رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت از رشد کل سبقت گرفته است. آخرین باری که رشد اقتصادی بدون نفت از رشد اقتصادی کل بیشتر ثبت شده بود، بهار سال 1394 بود. در آن سال رشد اقتصادی بدون نفت از رشد اقتصادی با نفت 0.7 درصد بیشتر بود. سئوالی که در این بین مطرح است این است که آیا آثار این رشد اقتصادی 7 درصدی بدون نفت در زندگی مردم مشاهده می شود یا خیر و چقدر می توان به این آمار اتکا کرد؟

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در مورخه 21 شهریور 1396 در پاسخ به این سئوال گفت: آثار این رشد اقتصادی اعلام شده را می توان در میزان اشتغال ایجاد شده در فصل بهار مشاهده کرد. وی ادامه داد: در بهار امسال از 920 هزار نیروی جدیدی که وارد بازار کار شده اند توانستیم 703 هزار نفر را مشغول به کار بکنیم. همین اشتغال بیش از 700 هزار نفر آثار همین سرمایه گذاری ها و رشد اقتصادی است. 

این پاسخ سخنگوی دولت البته انتقادهایی را نیز با خود به همراه داشت. از جمله منتقدان به این صحبت های محمدباقر نوبخت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود. پورابراهیمی در مورد ایجاد 700 هزار شغل ایجاد شده گفت: من نمیدانم این عدد 700 هزار شغل از کجا محاسبه شده و چگونه به دست آمده است. ما در گزارش های بخش دولتی همچنین عددی و حتی کمتر از آن را برای اشتغال ایجاد شده ندیده ایم و در بخش خصوصی نیز که خارج از دسترس دولت می باشد، اگر سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار تایید بکنند که در این مدت 700 هزار دفترچه بیمه جدید صادر شده که خود تعریف کننده اشتغال واقعی است، می توان این موضوع را تایید وگرنه با اشتغال یک یا دو ساعته برای نیروی کار نمی توان راه بجایی برد و ایجاد 700 هزار شغل واقعی نیست.  

همچنین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول که 7 درصد اعلام شده نیز گفت: اصلی ترین بخش ما، بخش صنعت می باشد که کمترین میزان در این نرخ رشد 7 درصد را به خود اختصاص داده است و این نشان می دهد که این بخش از اقتصاد کشور هنوز تحرکی نداشته است. وی ادامه داد پیش بینی ما برای رشد اقتصادی سال 96 در حدود 3.9 درصد است. 

به هر صورت در زمینه آمار اعلام شده باید با اندکی تامل به آن ها نگریست چرا که آنچه اعلام شده است با آنچه مردم در واقعیت آن را لمس می کنند تفاوت هایی وجود دارد. موضوعی که حسن روحانی رئیس جمهور دولت یازدهم در 15 مرداد ماه 1392 نیز به آن اشاره کرد و گفت: آن کسی که بهتر از همه می فهمد و معیار سنجش است جیب مردم است و نه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار. همه می دانند وضع اقتصادی، وضع تورم و وضع گرانی چیست. بیکاری هم لازم نیست دولت آمار بدهد هر کس در خانه خودش به راحتی می تواند بفهمد بیکاری چقدر است.

امید است که روزی آمار اعلامی از سوی نهادهای ذی ربط با واقعیت های جامعه همراه باشد و مردم بتوانند آثار نرخ های رشد اقتصادی بالا را در زندگی روزانه خود لمس و حس کنند.