الزام ساز و کار دقیق طرح حذف درج قیمّت بر روی کالا

گردآوری پورتال رهتا :

به گزارش گروه اقتصادی /# از روابط عمومی وزارت صمت،‌ سید محمد میررضوی گفت: حذف درج قیمت بر روی کالا در ابلاغیه قید شده است ولی در نهایت قیمت روی کالا حذف نمی شود یعنی فر وشنده نهایی سوپر مارکت و شرکتها باید قیمت را روی جنس درج کنند ، ولی تولیدکننده موظف به درج قیمت روی بسته بندی نیست.

وی افزود: سندیکای صنایع کنسرو ایران با سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نیز وزارت صمت طی نشست‌هایی زمینه اجرای طرح حذف درج قیمت بر روی کالا را مشخص خواهند کرد.

رضوی گفت: این طرح به‌طور قطع به نفع مصرف‌کننده بوده، سازمان حمایت هم این نظر را دارد ولی آنها اعتقاد دارند که کنترل‌هایی در این زمینه صورت بگیرد.

وی افزود: وقتی قیمت آزاد شد، تفاوت تولیدکننده زیر پله‌ای و تولیدکنندگانی که اصول بهداشتی را رعایت می‌کنند مشخص شده و هر فردی دیگر نمی‌تواند قیمت‌های دلخواه خود را روی کالا بگذارد.